2015: Najhorší rok prenasledovaných kresťanov v modernej histórii

Add Comment

Kresťania miznú z celých oblastí Blízkeho východu a Afriky a hoci mainstreamové médiá o tom často neinformujú, práve kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Správa pontifikálnej nadácie Aid to Church in Need skúmala obdobie 2013-2015 a dospela k záveru, že takmer 80% aktov náboženskej perzekúcie bolo namierených proti ľuďom, ktorí sa hlásia ku kresťanskej viere. V 17 z 22 sledovaných krajín sa perzekúcia kresťanov zhoršila a k „extrémnej“ úrovni prenasledovania dochádza už nie v 6, ale 10 štátoch.

Podľa štúdie je situácia v Sýrii, Iraku a Nigérii dôsledkom extrémizmu a prítomnosti Islamského štátu, ktorý sa neskladá len zo ziskuchtivých žoldnierov z celého sveta, ale aj z časti, ktorá je motivovaná náboženskou ideológiou. V iných častiach prispievajú k ohrozeniu kresťanskej existencie rôzne druhy náboženského extrémizmu, ktorý možno nájsť v hinduizme, budhizme, judaizme a diktátorských štruktúrach. Prvé miesto v rebríčku krajín, kde prenasledovanie kresťanov dosahuje najvyššiu intenzitu, obsadzuje 14.rok po sebe Severná Kórea, kde je kresťanstvo vnímané ako konkurent režimu. Irak, Eritrea, Sýria, Pakistan, Somálsko, Sudán, Irán a Líbya – krajiny, odkiaľ prichádza vlna väčšinou ekonomických migrantov, sa objavili v prvej 50-tke zoznamu. Najväčšiu hrozbu tu predstavuje opäť islamský extrémizmus (ZEM&VEK, Európska byrokracia náhle zistila, že väčšina „utečencov“ nie sú utečenci, 11.02.2016).

Situácia v Sýrii, kde bol Assadom garantovaný etnický a náboženský pluralizmus, sa radikálne zmenila. Napr. demonštrácia viery posledných kresťanov v Aleppe, ktorá bola považovaná donedávna za normálnu, je striktne zakázaná a dlhé roky skúšaná prítomnosťou bojov medzi vládou a teroristickými frakciami. Náboženské autority východných katolíckych a ortodoxných cirkví často varovali Západ pred následkami konfliktov a prípadnou stratou kresťanskej prítomnosti na Strednom východe. Konkrétne patriarcha Ignác Efrem II. upozorňoval na ovládnutie geopolitickej oblasti fundamentálnymi islamskými prvkami, ktoré budú viesť nikdy nekončiace medzináboženské spory.

V Afrike je perzekúcia kresťanov opisovaná lokálnymi biskupmi ako „systematická“ a odopieranie prístupu k pitnej vode nie je výnimkou. Hodný pozornosti je tiež prípad Pakistanu, kde sú mnohí obeťou zákona o rúhaní (podozrenie z urážky koránu alebo proroka Mohammeda), ktorý sa od roku 1986 trestá doživotím alebo smrťou. Nízka úroveň náboženskej slobody je pozorovaná aj v Číne, kde zatknutia kresťanských lídrov sú pomerne časté. Open Door Association označila rok 2015 za „najhorší ohľadne kresťanskej perzekúcie v moderných dejinách“.

Paradoxne bola kresťanská viera prenasledovaná aj v oblastiach, kde reprezentovala väčšinovú spoločnosť. V tomto ohľade boli slová Benedikta XIV., že fundamentalizmus a relativizmus sa stávajú hlavným rizikom pre budúcnosť spoločností, prorocké. Vedú totiž k rastúcim prípadom diskriminácie a predsudkov voči kresťanom aj na európskom kontinente, čo dokazuje publikácia o nenávistných zločinoch v Európe, ktorú vypracovala OSCE/ODHIR. Západ by mal obnoviť úctu k svojim vlastným hodnotám a tradíciám, znovu identifikovať a chrániť svoju kultúru.

Zdroje: ACNThe Telegraph, CBNGlobal Independent AnalyticsBBCNewsweek, Christian Post

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

& Časopis