7 hlavných tvrdení okultného New Age

Add Comment

List apoštola Pavla Kolosanom 2:8 v Novom zákone varuje: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!“

Prúd takzvaného New Age (Nový vek) nie je ničím novým. Je to moderné oživenie starých náboženských tradícií, spolu so zmiešaninou východného mysticizmu, modernej filozofie a psychológie, vedy, sci-fi a kontrakultúry 50. a 60.rokov. Otto Friedrich napísal 7. 12. 1987 v časopise Time: „Tak sme vošli do Nového veku, kombinácie spirituality, povier, dočasnej módy a paródie, o ktorom je istá jediná vec. Nie je to nič nové. Zdá sa, že nikto presne nevie, odkiaľ termín prišiel, ale bolo to už pred mnohými dekádami a možno ešte ďalej. Mnoho prvkov New Age, ako je liečenie vierou, veštenie a prevteľovanie duší, sa k nám vracia už po stáročia.“

Napriek popularite je New Age náročné definovať. Zahŕňa množstvo presvedčení, módnych hitov a rituálov. Zdá sa, že toto spojenie vedy s východným kultmi a náboženskými hnutiami môže byť zmesou budhizmu, kresťanstva, hinduizmu a spiritualizmu (napr. univerzálnych cirkví). Niektorí sa hlásia k tým častiam, niektorí k iným. Jedná sa o religiózny smer, ktorý sústreďuje človeka na seba samého („všetko, čo potrebujete, je vo vašom vnútri“) bez definovaného charakteru hriechu, pokánia a spásy. Človek sa tak zbožšťuje a stáva svojim vlastným „bohom“.

Tvrdenie č. 1: „Ježiš nebol a nie je jediný Mesiáš, ani Boh.“

Niektorí si môžu myslieť, že každý myslí označením „Mesiáš“ („Kristus“) to isté. Kresťania majú jedného a jediného Syna Božieho, Ježiša Krista. Agenti New Age sa pre zmenu odvolávajú na neurčitý pojem „mesiášskeho ducha“, veria, že v histórii bolo Mesiášov viac a Ježiš bol len jedným z nich.

Šíriteľka všeobjímajúceho New Age a autorka mnohých okultných kníh Alice Baileyová opisuje napr. „avatara syntézy“, o ktorom tvrdí, že je „blízky spolupracovník Krista“. Pokračuje: „Pracuje podľa veľkého prírodného práva syntézy a produkuje šťastie, jednotu a spojenie. Jeho funkcia (v zhode s energiou Krista) je vytvoriť duchovnú vôľu ľudstva k dobru.“ New Age chápe Krista ako „reinkarnáciu“ alebo „posla (neidentifikovanej) hierarchie“, ktorý môže dať ľudstvu na Zemi stále pokročilejšie duchovno a zároveň akceptuje napr. Budhu, Mohameda, Konfúcia za ďalšie príklady.

Tvrdenie č. 2: „‘Boh‘ je neosobná, kozmická sila/energia.“

Všetky veci, vrátane človeka, údajne predstavujú „Jedno“ – tzv. „univerzálnu myseľ, zdroj, univerzálne ja, kozmické vedomie, univerzálnu prítomnosť, silu, tvoj vnútorný hlas, tvoje vyššie ja, vnútornú energiu alebo intuíciu“. Boh je vraj neosobná energia, sila, prítomná vo všetkých veciach (vrátane človeka) a je nepodstatné, či sa označuje ako on alebo ona, otec alebo matka, boh alebo bohyňa. New Age tým nemyslí Boha a Ježiša Krista z Biblie. Títo „učitelia“ odkazujú na „matku Zem“, slnko, mesiac, hviezdy alebo celú prírodu ako cieľ zbožňovania.

Tvrdenie č. 3: „Človek sám je Boh, pretože sa skladá a je tvorcom síl/energií. Skrýva sa v ňom ‚boh‘, ktorého stačí len prebudiť.“

Newageizmus zahŕňa nadprirodzeno, ale pripisuje ho stvorenému, nie Stvoriteľovi. (Porovnajte s Listom Rimanom, 1:22-24). Velebí koncept „Ja som boh“, ktorý prirodzene priťahuje ľudské ego a smäd po moci. Táto metóda je rovnako stará ako udalosti v rajskej záhrade. Satan sľúbil Eve: „Budete ako Boh“.

Texe Marrs píše v knihe Millennium: „Je jedným z cieľov hnutia New Age spôsobiť, aby sa ľudia vzbúrili proti pravému Bohu a verili, že oni sú tie božstvá. Potom, čo má Satan osobu v takomto kacírskom rozpoložení, bitka je vyhraná. Jedinec bude povolaný ešte k väčšej službe pre princa tmy, ktorý zapôsobí na pýchu, zmysly a stane sa tak členom, vedome alebo nevedome, satanského sprisahania.“

Tvrdenie č. 4: „Človek by mal hľadať a prijímať duchovné učenie a smer priamo z duchovného sveta.“

Okultistické vábenie prebieha takmer vždy na základe získavania vedomosti alebo sily. Túžime po znalostiach, ktoré sú ezoterické a nie bežne k dispozícii „bežnému človeku“. Chceme silu duchovnú, nadprirodzeného pôvodu. Nezdá sa, že by ľudia chceli čítať a počúvať neomylné Slovo Božie, a tak radšej prevezmú informácie a návod od niekoho iného. V tomto ponímaní ide o túžby, ktoré majú byť naplnené vedomosťou alebo mocou prichádzajúcou od „boha“. Avšak Satan sa neúnavne snaží vydávať svoje falzifikáty za Božie poznanie a moc. Ak prijmeme jeho verzie „poznania a moci“, náš život sa oprie práve oňho.

Tvrdenie č. 5: „Všetky náboženstvá a náboženské učenia vedú k rovnakému cieľu. Všetky majú rovnakú hodnotu.“

Primárnou taktikou Zlého proti Bohu nie je podpora ateizmu, ale náboženstva; nie dokazovať, že Boh neexistuje, ale byť uctievaný ako On. Napr. ďalší falošný prorok Maitreya hovorí, že „neprišiel založiť nové náboženstvo, ale prišiel učiť umenie sebarealizácie; niečo, čo nie je ani ideológiou, ani náboženstvom, ale prospieva ľuďom všetkých vyznaní… vo vedomí ma budete poznať, v „-izmoch“ budete proti mne bojovať.“

New Age vyjadruje akýsi zahmlený druh náboženstva, pričom tvorí vágne prepojenia všetkých druhov viery a učení s náznakmi panteizmu a čarodejníctva. (Snaží sa napr. tvrdiť, že Ježiš strávil 18 rokov v Indii, učiac sa hinduizmu a budhizmu). Podkladom blúdiacich vo vodách New Age je presvedčenie, že musí existovať nejaké tajomstvo, záhadná skratka či alternatívna cesta ku šťastiu a zdraviu. Práve ekumenická (alebo synkretická) idea je zásadná pre vytvorenie takého pseudokresťanstva, ktoré bude obsahovať všetky náboženstvá, o čo sa dnes v konečnom dôsledku snaží aj slobodomurármi infikovaný Vatikán, ktorý kedysi hájil katolícku vieru. Ako vraví Dave Hunt, „psychológia hrá v ekumenizme dôležitú rolu poskytovaním spoločnej viery, jazyku a rituálov pre každého od ateistov a okultistov po rímskych katolíkov a evanjelikov.“

Tvrdenie č. 6: „Starodávna múdrosť Babylonu, Egypta a Grécka – nie Biblia – je základom pravdy.“

Al Gore sa vo svojej knihe Zem v rovnováhe – ekológia a ľudský duch pasuje do role človeka, ktorý verí, že by sme mali zbožňovať a uctievať „matku Zem“. Ukazuje na staroveké náboženstvá a hinduizmus a hovorí, že „by sme sa mali inšpirovať zbožňovaním prírody, že človek a príroda je jedno, že Boh je súčasťou prírody a príroda je súčasť Boha“. Neskôr mieša baptizmus a zároveň vchádza do „Nového veku“, keď hovorí: „Bohatstvo a rozmanitosť našej náboženskej tradície v histórii je duchovný zdroj ignorovaný veriacimi, ktorí sa často boja otvoriť myseľ učeniu, ktoré ponúka systém mimo ich vlastnej viery. Táto panteistická perspektíva môže ukázať, kde leží zodpovednosť za našu globálnu civilizáciu.“ Ako vystrihnuté z ekumenickej príručky pre Nový svetový poriadok (NWO) s jedným zjednodušeným, svetovým náboženstvom „humanity“.

Tvrdenie č. 7: „Hriech a zlo neexistuje. Konečnou realitou je len mier a láska.“

„Newagers“ popierajú existenciu pekla (večného ohňa) a posledného súdu. Popierajú, že existuje hriech a zlo. Boh (resp. v ich ponímaní univerzum/vesmír) je údajne mimo takéhoto rozlišovania na dobro a zlo.

New Age nie je systém revolučných princípov. Naoko odmieta spor a vojnu a usiluje o mier a jednotu. Nestavia matku proti dcére, otca proti synovi, ale celé ľudstvo považuje za jedno veľké „bratstvo“. Obhajuje „zlepšenie a pozdvihnutie“ človeka, apeluje na vzdelávanie a kultiváciu toho „najlepšieho z nás“. Cieľom je, aby tento svet bol tak pohodlný a príjemný, že Kristovu absenciu nebude cítiť a Boh nebude potrebný. Podľa toho, na ktorú vetvu hnutia New Age narazíme, môže sa alebo nemusí očakávať veľký svetový vodca, zatiaľ čo iní veria, že sme všetci natoľko „božskí“, že žiadneho vodcu netreba.

Pramene:
[1] Johannes Rothkranz – Die kommende, Diktatur der Humanität‘ oder Die Herrschaft des Antichristen, 1990;
[2] Robert Helebrandt – Kniežatá zloby (Protokoly siónskych mudrcov), 1991;
[3] Prof. Franz Spirago –  Der Antichrist, 1992;
[4] Karel Halbich – Genéza sionizmu, 1978;
[5] Chris Lawson – New Age and the Occult: Exposing the Philosophy, the Lies, and the Dangers (Spiritual Research Network), 2015;
[6] Helmut Friedlmayer – Die Irrlehren im neuen Weltkatechismus, 1994;
[7] Rebecca Brown – Preparémonos Para la Guerra (Las puertas al ocultismo a través de la “Nueva Era”), defensatum.wordpress.com, 2011.

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

Richard Strážan
(*1969, Bratislava) Geopolitický a spoločenský analytik dlhodobo pôsobiaci, bádajúci a študujúci vo viacerých mestách Európy a Ázie; konfrontuje korene, poznatky a vplyvy historických, filozofických a kultúrnych vied, smerov a náboženstiev na spoločnosť a jej pohyb v priebehu storočí...

Pridaj komentár

& Časopis