Prečítané 17244x | 25

7 hlavných tvrdení okultného New Age


7 hlavných tvrdení okultného New AgeIlustračné foto: shutterstock

List apoštola Pavla Kolosanom 2:8 v Novom zákone varuje: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!“

Prúd takzvaného New Age (Nový vek) nie je ničím novým. Je to moderné oživenie starých náboženských tradícií, spolu so zmiešaninou východného mysticizmu, modernej filozofie a psychológie, vedy, sci-fi a kontrakultúry 50. a 60.rokov. Otto Friedrich napísal 7. 12. 1987 v časopise Time: „Tak sme vošli do Nového veku, kombinácie spirituality, povier, dočasnej módy a paródie, o ktorom je istá jediná vec. Nie je to nič nové. Zdá sa, že nikto presne nevie, odkiaľ termín prišiel, ale bolo to už pred mnohými dekádami a možno ešte ďalej. Mnoho prvkov New Age, ako je liečenie vierou, veštenie a prevteľovanie duší, sa k nám vracia už po stáročia.“

Napriek popularite je New Age náročné definovať. Zahŕňa množstvo presvedčení, módnych hitov a rituálov. Zdá sa, že toto spojenie vedy s východným kultmi a náboženskými hnutiami môže byť zmesou budhizmu, kresťanstva, hinduizmu a spiritualizmu (napr. univerzálnych cirkví). Niektorí sa hlásia k tým častiam, niektorí k iným. Jedná sa o religiózny smer, ktorý sústreďuje človeka na seba samého („všetko, čo potrebujete, je vo vašom vnútri“) bez definovaného charakteru hriechu, pokánia a spásy. Človek sa tak zbožšťuje a stáva svojim vlastným „bohom“.

Tvrdenie č. 1: „Ježiš nebol a nie je jediný Mesiáš, ani Boh.“

Niektorí si môžu myslieť, že každý myslí označením „Mesiáš“ („Kristus“) to isté. Kresťania majú jedného a jediného Syna Božieho, Ježiša Krista. Agenti New Age sa pre zmenu odvolávajú na neurčitý pojem „mesiášskeho ducha“, veria, že v histórii bolo Mesiášov viac a Ježiš bol len jedným z nich.

Šíriteľka všeobjímajúceho New Age a autorka mnohých okultných kníh Alice Baileyová opisuje napr. „avatara syntézy“, o ktorom tvrdí, že je „blízky spolupracovník Krista“. Pokračuje: „Pracuje podľa veľkého prírodného práva syntézy a produkuje šťastie, jednotu a spojenie. Jeho funkcia (v zhode s energiou Krista) je vytvoriť duchovnú vôľu ľudstva k dobru.“ New Age chápe Krista ako „reinkarnáciu“ alebo „posla (neidentifikovanej) hierarchie“, ktorý môže dať ľudstvu na Zemi stále pokročilejšie duchovno a zároveň akceptuje napr. Budhu, Mohameda, Konfúcia za ďalšie príklady.

Tvrdenie č. 2: „‘Boh‘ je neosobná, kozmická sila/energia.“

Všetky veci, vrátane človeka, údajne predstavujú „Jedno“ – tzv. „univerzálnu myseľ, zdroj, univerzálne ja, kozmické vedomie, univerzálnu prítomnosť, silu, tvoj vnútorný hlas, tvoje vyššie ja, vnútornú energiu alebo intuíciu“. Boh je vraj neosobná energia, sila, prítomná vo všetkých veciach (vrátane človeka) a je nepodstatné, či sa označuje ako on alebo ona, otec alebo matka, boh alebo bohyňa. New Age tým nemyslí Boha a Ježiša Krista z Biblie. Títo „učitelia“ odkazujú na „matku Zem“, slnko, mesiac, hviezdy alebo celú prírodu ako cieľ zbožňovania.

Tvrdenie č. 3: „Človek sám je Boh, pretože sa skladá a je tvorcom síl/energií. Skrýva sa v ňom ‚boh‘, ktorého stačí len prebudiť.“

Newageizmus zahŕňa nadprirodzeno, ale pripisuje ho stvorenému, nie Stvoriteľovi. (Porovnajte s Listom Rimanom, 1:22-24). Velebí koncept „Ja som boh“, ktorý prirodzene priťahuje ľudské ego a smäd po moci. Táto metóda je rovnako stará ako udalosti v rajskej záhrade. Satan sľúbil Eve: „Budete ako Boh“.

Texe Marrs píše v knihe Millennium: „Je jedným z cieľov hnutia New Age spôsobiť, aby sa ľudia vzbúrili proti pravému Bohu a verili, že oni sú tie božstvá. Potom, čo má Satan osobu v takomto kacírskom rozpoložení, bitka je vyhraná. Jedinec bude povolaný ešte k väčšej službe pre princa tmy, ktorý zapôsobí na pýchu, zmysly a stane sa tak členom, vedome alebo nevedome, satanského sprisahania.“

Tvrdenie č. 4: „Človek by mal hľadať a prijímať duchovné učenie a smer priamo z duchovného sveta.“

Okultistické vábenie prebieha takmer vždy na základe získavania vedomosti alebo sily. Túžime po znalostiach, ktoré sú ezoterické a nie bežne k dispozícii „bežnému človeku“. Chceme silu duchovnú, nadprirodzeného pôvodu. Nezdá sa, že by ľudia chceli čítať a počúvať neomylné Slovo Božie, a tak radšej prevezmú informácie a návod od niekoho iného. V tomto ponímaní ide o túžby, ktoré majú byť naplnené vedomosťou alebo mocou prichádzajúcou od „boha“. Avšak Satan sa neúnavne snaží vydávať svoje falzifikáty za Božie poznanie a moc. Ak prijmeme jeho verzie „poznania a moci“, náš život sa oprie práve oňho.

Tvrdenie č. 5: „Všetky náboženstvá a náboženské učenia vedú k rovnakému cieľu. Všetky majú rovnakú hodnotu.“

Primárnou taktikou Zlého proti Bohu nie je podpora ateizmu, ale náboženstva; nie dokazovať, že Boh neexistuje, ale byť uctievaný ako On. Napr. ďalší falošný prorok Maitreya hovorí, že „neprišiel založiť nové náboženstvo, ale prišiel učiť umenie sebarealizácie; niečo, čo nie je ani ideológiou, ani náboženstvom, ale prospieva ľuďom všetkých vyznaní... vo vedomí ma budete poznať, v „-izmoch“ budete proti mne bojovať.“

New Age vyjadruje akýsi zahmlený druh náboženstva, pričom tvorí vágne prepojenia všetkých druhov viery a učení s náznakmi panteizmu a čarodejníctva. (Snaží sa napr. tvrdiť, že Ježiš strávil 18 rokov v Indii, učiac sa hinduizmu a budhizmu). Podkladom blúdiacich vo vodách New Age je presvedčenie, že musí existovať nejaké tajomstvo, záhadná skratka či alternatívna cesta ku šťastiu a zdraviu. Práve ekumenická (alebo synkretická) idea je zásadná pre vytvorenie takého pseudokresťanstva, ktoré bude obsahovať všetky náboženstvá, o čo sa dnes v konečnom dôsledku snaží aj slobodomurármi infikovaný Vatikán, ktorý kedysi hájil katolícku vieru. Ako vraví Dave Hunt, „psychológia hrá v ekumenizme dôležitú rolu poskytovaním spoločnej viery, jazyku a rituálov pre každého od ateistov a okultistov po rímskych katolíkov a evanjelikov.“

Tvrdenie č. 6: „Starodávna múdrosť Babylonu, Egypta a Grécka – nie Biblia – je základom pravdy.“

Al Gore sa vo svojej knihe Zem v rovnováhe – ekológia a ľudský duch pasuje do role človeka, ktorý verí, že by sme mali zbožňovať a uctievať „matku Zem“. Ukazuje na staroveké náboženstvá a hinduizmus a hovorí, že „by sme sa mali inšpirovať zbožňovaním prírody, že človek a príroda je jedno, že Boh je súčasťou prírody a príroda je súčasť Boha“. Neskôr mieša baptizmus a zároveň vchádza do „Nového veku“, keď hovorí: „Bohatstvo a rozmanitosť našej náboženskej tradície v histórii je duchovný zdroj ignorovaný veriacimi, ktorí sa často boja otvoriť myseľ učeniu, ktoré ponúka systém mimo ich vlastnej viery. Táto panteistická perspektíva môže ukázať, kde leží zodpovednosť za našu globálnu civilizáciu.“ Ako vystrihnuté z ekumenickej príručky pre Nový svetový poriadok (NWO) s jedným zjednodušeným, svetovým náboženstvom „humanity“.

Tvrdenie č. 7: „Hriech a zlo neexistuje. Konečnou realitou je len mier a láska.“

„Newagers“ popierajú existenciu pekla (večného ohňa) a posledného súdu. Popierajú, že existuje hriech a zlo. Boh (resp. v ich ponímaní univerzum/vesmír) je údajne mimo takéhoto rozlišovania na dobro a zlo.

New Age nie je systém revolučných princípov. Naoko odmieta spor a vojnu a usiluje o mier a jednotu. Nestavia matku proti dcére, otca proti synovi, ale celé ľudstvo považuje za jedno veľké „bratstvo“. Obhajuje „zlepšenie a pozdvihnutie“ človeka, apeluje na vzdelávanie a kultiváciu toho „najlepšieho z nás“. Cieľom je, aby tento svet bol tak pohodlný a príjemný, že Kristovu absenciu nebude cítiť a Boh nebude potrebný. Podľa toho, na ktorú vetvu hnutia New Age narazíme, môže sa alebo nemusí očakávať veľký svetový vodca, zatiaľ čo iní veria, že sme všetci natoľko „božskí“, že žiadneho vodcu netreba.

Pramene:
[1] Johannes Rothkranz – Die kommende, Diktatur der Humanität‘ oder Die Herrschaft des Antichristen, 1990;
[2] Robert Helebrandt – Kniežatá zloby (Protokoly siónskych mudrcov), 1991;
[3] Prof. Franz Spirago -  Der Antichrist, 1992;
[4] Karel Halbich – Genéza sionizmu, 1978;
[5] Chris Lawson – New Age and the Occult: Exposing the Philosophy, the Lies, and the Dangers (Spiritual Research Network), 2015;
[6] Helmut Friedlmayer – Die Irrlehren im neuen Weltkatechismus, 1994;
[7] Rebecca Brown – Preparémonos Para la Guerra (Las puertas al ocultismo a través de la “Nueva Era”), defensatum.wordpress.com, 2011.

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

29.12.2016 19:19 | Duchovno a vzťahy 25


Richard Strážan
(*1969, Bratislava) Geopolitický a spoločenský analytik dlhodobo pôsobiaci, bádajúci a študujúci vo viacerých mestách Európy a Ázie; konfrontuje korene, poznatky a vplyvy historických, filozofických a kultúrnych vied, smerov a náboženstiev na spoločnosť a jej pohyb v priebehu storočí...


Najnovšie príspevky

Tatiana | 29.12.2016 20:31 0

Veľmi výstižný článok. NWO a New Age Movement sú prepojené. Ale len Ježiš je jediná Cesta, Pravda i Život a nikto nepríde k Otcovi iba skrze Neho. (Ján 14:6)

openeyes | 30.12.2016 21:06 0

Článok mi pripadá ako kritika všetkých odklonov od "jedniného pravého" učenia - Biblie. Pričom polemika o Bohu i možnosti jeho poznania či nepoznania je stará ako ľudstvo samo. Debada o bode č. 3 (človek je sám Boh) je však pre mňa nepochopiteľná - veď sama Biblia tvrdí, že Boh stvoril človeka na SVOJ OBRAZ. To znamená, že vložil do svojho dieťaťa VŠETKO, čo obsahuje sám. Preto je Človek s prebudeným vedomím božskej psychiky - t.j. po pochopení diela (Zeme a prírody - Genezis) vytvoreného rodičom (Bohom) a uvedomením si SVOJHO PREDURČENIA = pokračovať v diele rodiča/Boha, tak takýto Človek je všemocný.
A tu prichádza 100-bodová otázka dejín - ako ovládnuť všemocného Človeka?
Jediná možnosť, ako urobiť z neho otroka je - presvedčiť Človeka (ľubovoľnými lžami) tak, aby on sám TÚŽIL BYŤ OTROKOM.
Práve sem mieria všetky -izmy, náboženstvá a ideológie sveta. Vrátane Biblie. Malý príklad: Eva vraj podaním jablka POZNANIA Adamovi spáchala HRIECH, ktorý všetci dedíme... A to je čo za sprostosť niekoho TRESTAŤ, a ešte k tomu vraj celý ROD, za snahu vzdelávať sa, SPOZNAŤ? Keď sa však pozrieme na dejiny Vatikánu, presne o tom sú - bránenie novým POZNATKOM, t.j. udržiavanie človeka v otroctve nevedomosti... pre ľahšiu manipuláciu, parazitizmus atď.

InfoTribune | 31.12.2016 12:37 1

Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás... Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestra***e... A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista... Ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení... Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Rôznymi a cudzími učeniami sa nedajte točiť. Lebo je dobre, aby milosťou bolo upevňované srdce, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievali... Nech vás nikto nepripraví o odmenu samoľúbou poníženosťou a uctievaním anjelov, keď sa bude zaoberať tým, čo videl, nemiestne sa nadúvať svojím telesným zmýšľaním. Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané kĺbmi a šľachami, rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriaďujete predpisom: Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj? — Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, sebaponižovania a telesného umŕtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania.

Katziano | 02.01.2017 20:54 0

Takto by to tu vedel odrapotať aj žid, aj moslim a ktovie kto ešte ďalší, čo má zato že jeho náboženstvo je to pravé a ostatný sú neverci. Tak stačí len počkať kým sa všetci za tú svoju pravú vieru neposekáte.

Tatiana | 03.01.2017 00:06 0

Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám. (Mt, 7:7)...hľadaj, študuj, zisťuj. Je jasné, že každý môže tvrdiť niečo iné ale potom by sme museli uznať, že pravda je relatívna. A to je nezmysel. Všetko sa deje pre niečo, nič nie je náhoda, čo sa deje okolo nás. Je ľahké dať ruky od všetkého preč, no takto sa človek toho veľmi nedozvie. Chápem tvoje rozhorčenie "že by sme sa posekali za vieru" ale Ježiš vraví: Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. (Efežanom 6:12) čiže skutočný kresťan nezabije nikoho, čo by malo byť jasné každému. To je len argument na tvoj výrok. Týmto ťa chcem len povzbudiť k hľadaniu :)

openeyes | 03.01.2017 22:54 1

Z textu: "každý môže tvrdiť niečo iné ale potom by sme museli uznať, že pravda je relatívna. A to je nezmysel" implicitne vyplýva, že pri skutočnej pravde musia všetci skandovať len jedno tvrdenie - to moje. Toto mi nepripadá ako povzbudenie k hľadaniu, ale vnucovanie názoru - samozrejme toho môjho, veď inak by tvrdenia neboli zhodné, a "to je nezmysel". Ale citovaný Matúš tiež povedal:
15. či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý?
16. Tak budú poslední prvými a prví poslednými.
Ja to chápem tak, že každý môže mať SVOJU cestu k Bohu (svoj názor), podstatné je precítiť každé tvrdenie a pozrieť sa naň cez optiku morálnosti a až potom ho prijať alebo zavrhnúť. Dogmatizmus len konzervuje stav a nikdy nevedie k novým myšlienkam. Naopak, práve takouto ideológiou a úmyselnými zmenami v texte sv. kníh nás chcú rozoštvať "až do posekania"
* Príklad1: Exodus 32:27 A on im povedal: "Toto hovorí Pán, Boh Izraela: "Každý nech si opáše meč na bedrá! Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu a zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných!"
Trochu silná káva na "mierotvorcov"...
* Príklad2: Korán Kap.2/Al Baqara:
190. I bojujte za cestu, ktorú Boh určil proti tým, ktorí bojujú proti vám, ale neprekračujte mieru. Veď Boh nemá rád tých, ktorí mieru prekračujú.
191. Zabite ich tam, kde by ste ich našli. A vyžeňte ich odtiaľ, odkiaľ vás oni vyhnali. A prepadnúť v skúške je horšie než zabitie. A nebojujte s nimi pri Posvätnej mešite, až kým oni nezačnú v nej proti vám bojovať. Ak by proti vám bojovali, tak ich zabite. Taká je odplata pre tých, ktorí odmietajú veriť.

InfoTribune | 04.01.2017 00:47 0

Správne openeyes, píše sa to v Matúšovi, v 20. kapitole. Preto si ju prečítaj ešte raz a celú, aby si zistil, že ide o podobenstvo o nebeskom kráľovstve a nie o povolenie ľuďom, aby si verili tomu, čo im zahralo na pocity a zapáčilo sa im :) Text rozvíja tému odmeny veriacich, ktorú nadhodil Peter (Mt 19,27) "Hľa, my sme opustili všetko a šli sme za tebou (Pane)! Čo teda budeme mať?" Ježišova prvá odpoveď: "A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, alebo ženu alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života." V prvom rade je z viery človek spasený, až potom zo skutkov. Neznamená to však, že by si veriaci mohol robiť čo chce ako sa mylne domnievajú protestanti... Všimnime si nižšie ako som citoval evanjelium Matúš 7:16: "Strom spoznáte podľa ovocia; ich spoznáte podľa toho, ako žijú a správajú sa." Starý zákon sa naplnil a bol nahradený Novým. Tí, čo tvrdia, že sa držia starého (mozaického) klamú a potajmä sa držia neskôr umelo vytvoreného Talmudu. A o ovocí Koránu ani hovoriť nemusíme :)

Tatiana | 05.01.2017 19:37 0

Ja nevnucujem nikomu nič a to som si nevymyslela ja, ale Ježiš to povedal. Ja som tomu len uverila. Ježiš nám dal krásny príklad toho, ako máme žiť. On prišiel naplniť Starý Zákon. Tiež povedal, že iba On je Cesta k Otcovi, takže nesúhlasím s tým, že každý môže mať svoju cestu. Nehovorím Ti/Vám to v zlom, ale treba hovoriť Pravdu, kým nie je neskoro. (môj posledný komentár)

InfoTribune | 03.01.2017 08:49 0

Katziano. Áno, vedel by odrapotať aj žid, moslim, budhista, ale aké nesú ovocie? Matúš 7:16: "Strom spoznáte podľa ovocia; ich spoznáte podľa toho, ako žijú a správajú sa."

Katziano | 04.01.2017 17:52 0

InfoTribune. Čo sú u teba tie plody? Každý verí tomu čomu veriť chce.Tu ale ide skôr o to uvedomenie, že medzi vierou, vnútorným presvedčením a sugesciou nie je žiadny rozdiel. Každé jedno náboženstvo si dokáže ospravedlniť hocijaké zverstvo božím zámerom. A to len preto lebo lebo ego funguje (napriek všetkým či už politickým alebo náboženským zriadeniam) stále rovnako.

InfoTribune | 04.01.2017 20:33 0

Ovocie "obce" sú napr. revolúcie, prevraty, pády mien, medzinárodné finančné krízy, demoralizácia obyvateľstva, plánované miešanie rás, eugenika, sociálne experimenty a podobne.
Ovocie ďalších (ktorých už zachvíľu tiež nebudeme môcť menovať) je džihád, odrezávanie hláv, bigamia, kameňovanie, samovražedné atentáty atď.
Už sa chápeme?

Katziano | 05.01.2017 13:54 0

Treba si pozrieť videjko.
https://www.youtube.com/watch?v=nLGZmh592eo&t=813s
O tom že každá sekta popri pravde púšťa aj kopec nezmyslov majú kresťania najmenej čo hovoriť.
Keď začne nezmyslu veriť určitá masa ľudí, stane sa z neho náboženstvo. V menších množstvách je to sekta.

InfoTribune | 05.01.2017 14:18 0

Zeitgeist poznám, videl som všetky tri diely. Je to skvelé, pokiaľ ide o svetové dianie (9/11, FED, John Perkins) a aj niektoré koncepty pre dopravu, poľnohospodárstvo, výroba energií atď. Ale ak sa pozrieš na duchovnú podstatu, ide mimo a vymedzuje Pána vo svojej ateistickej technokracii alebo socializme. A koho vynález je socializmus, by si mohol vedieť. Zeitgeist je hra na pýchu, zabalená do pekného (eko)obalu, kde je každý vedec (hra na ego) a posúva "civilizáciu nahor". Čo však bude po smrti? Spasí nás a dá nám večný život centrálny superpočítač alebo Peter Joseph? ("Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!")

Katziano | 05.01.2017 20:44 0

Vedomie nie je myseľ. A každý kto k takémuto poznaniu dospel, prestane vidieť akýkoľvek zmysel v náboženstvách. To že som sa naučil spochybňovať všetko čo som bral za nemenné a stále,by malo vo mne vyvolávať nejaké negatívne stavy. Ale je to skôr naopak. Ale aby som sa dostal k veci: Joseph naznačoval, že Biblia je kopia starších učení a že je asociatívne vyobrazenie astronomických javov. Ja by som len podotkol, že všetko čo sa nadá dokázať fyzicky sa automaticky vykladá v asociatívnych príkladoch(podobenstvách). Čo si každý môže vysvetliť po svojom, lebo pod rôznymi obrazmi si každý predstavuje niečo iné. Otázka je, čo sú tie prvotné informácie, ktoré sa skrývajú za obrazovými asociáciami ? A to nie len o fungovaní vesmíru ale aj o chápaní Boha a reality ako takej.
Momentálne mám rozčítanú AllatRa-u, ktorá tvrdí, že prináša prvotné informácie. Ale to sa tvári aj biblia aj korán a ktovie čo ešte. Ale tie informácie sú tak závažne, že pokiaľ je to pravda, tak tradičným náboženstvám odzvonilo(môj subjektívny názor).
https://www.youtube.com/watch?v=ldJsv74339Q

InfoTribune | 05.01.2017 22:14 0

Je dávny trik Diabla odpútať pozornosť od Pravdy abstraktným duchovnom, podložiť to pseudovedou a uvádzať ľudí do úžasu pozitívnymi pojmami a pestrým perím :) Allatra má pred sebou ďalšie stovky klonov, ktoré rovnako čerpú z rôznych východných mysticizmov a šarlatánstiev. "Poznanie", "vedomie", "kozmické energie", "prvotné dáta", "chápanie boha"... už sa zbavte tej pýchy a jedu, ktorý vám podsúvajú falošní proroci a rúhačské lóže... "Boh odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti."

Katziano | 09.01.2017 20:14 0

No len aby! ;-P

Toho jedu sa zbavujem,len s nim akosi odpadlo aj náboženstvo.

InfoTribune | 10.01.2017 17:43 0

Netreba si pliesť dnešnú štruktúru ríms***atolíckej Cirkvi, ktorá odpadla od Krista s jedinou pravou vierou. Veď tá samotná štruktúra ju už nemá, robí dialógy so všetkými vzývačmi démonov a vedie nás do jedného svetového "akurátneho" náboženstva. Svätý apoštol Pavol jasne píše, že "bohovia pohanov sú démoni a čo ľudia obetujú im, obetujú zlým duchom." (1Kor 10,20). "Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu." (2Pt 3,17).

Katziano | 05.01.2017 13:47 0

Hlavne pápež(ten čo by mal byť najlepší z najlepších) to dokatuje! Tak strašne bojujete proti NWO až ste sa stali jeho najväčším priekopníkom.
Kresťanská cirkev je očividne modifikácia babilonského a egypského učenia.

InfoTribune | 05.01.2017 14:29 0

Ríms***atolícka štruktúra vo Vatikáne nie je katolícka a otvorene svojimi vyhláseniami a prekrúcaním Božieho slova pracuje na zriadení NWO. To, že odpadla od Krista, nemení fakt, že Petrov stolec zostáva jediným a pravým apoštolským postom ("A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev..."). Keď dnes František a aj pred ním mnohí nehlásajú Božie slovo ale akýsi ekumenický mix, sami sa tak exkomunikujú a čo kážu, je neplatné! Preto pravým katolíkom, ktorí zostávajú verní neomylnému Slovu Božiemu, nezostáva nič iného, len sa držať práve toho.

Katziano | 05.01.2017 13:48 0

Treba si pozrieť videjko.
https://www.youtube.com/watch?v=nLGZmh592eo&t=813s

Mordi | 05.01.2017 09:59 0

Autor pekne definoval rozdiel "novodobých" náboženstiev od kresťanstva: "...religiózny smer, ktorý sústreďuje človeka na seba samého...". Išiel by som ďalej a aby som pokračoval v autorovej myšlienke, zjednodušene by som rozdelil náboženstvá na 1. religiózny smer, ktorý sústreďuje človeka na seba samého a 2. religiózny smer, ktorý sústreďuje človeka na spoločenstvo. Potom "spoločenské náboženstvá" pracujú na blahu celého spoločenstva a tie prvé na individuálnom blahu. (To, že všetky majú množstvo škôl vynechajme.) Vzájomne sa zavrhujú. Irónia je, že na seba nadväzujú. Kresťanstvo nadväzuje na judaizmus , islam na kresťanstvo s judaizmom a možno by som pripojil aj pokus bahájistov o kontinuitu s judaizmom, kresťanstvom a islamom http://www.mordechajkapusta.com/2006/03/p-do-haify-mekky-bahjov.html Nedostatok judaizmu a jeho neperspektívnosť je pravdepodobne v tom, že je výlučne pre Židov a je limitované počtom Židov na svete. Všetky ostatné náboženstvá tiež považujú svoje spoločenstvo za jediné vyvolené bohom, ale nie sú limitované. Tie prvé (religiózny smer, ktorý sústreďuje človeka na seba samého) rovnako vznikajú a zanikajú. Dejiny sú popretkávané animalizmom, "prozreteľnosťou prírody", Veľkým duchom, Osudom, vedeckým prístupom, ergo scientológiou a pod.. New Age je len najnovšim pokusom. Indivíduá v týchto náboženstvách si rovnako myslia, že sú vyvolené ako spoločenstvá. Mne to pripadá egoistické a komické, lebo na svete je 7 miliárd indivíduí, ktoré si myslia, že svet vznikol a točí sa kvôli nim. Ja si to myslím tiež. Komédia končí tam, kde si indivíduum nájde mocibažných nasledovníkov, ktorí ho v tom nechajú. (Hitler sa považoval za vyvoleného Prozreteľnosťou a scientológ Kiska sa tiež považuje za vyvoleného Osudom a Nabucco zbor ho o tom presviedča. http://www.mordechajkapusta.com/2014/02/prezidentska-pasca-scientologov.html

InfoTribune | 05.01.2017 15:17 0

Tých, ktorí dnes zapaľujú európske hlavné mestá svojou inváziou, nepodporuje ich viera v tom, že budú úžasní jedinci, ale uspejú ako svorné spoločenstvo. Aké nesú ovocie? Tých, ktorí majú v rukách financie, nepodporuje ich viera v tom, že sú úžasní jedinci, ale sú vyvolení ako príslušníci (čo je falošný predpoklad, keďže vyvolenosť starozákonná pominula neverou v jeho predpoveď, že zákon Starý bude naplnený zákonom Novým a neprijatím Mesiáša). Aké nesú ovocie? Takže to nebude tak jednoduché rozdelenie na dobré alebo zlé náboženstvá. Inak vcelku slušný prehľad :)

InfoTribune | 06.01.2017 23:12 0

✝ „Tých, ktorí kráčajú po ceste spásy je menej – a to pre neresti a nemravné zvyky, ktoré si ľudia osvojujú v mladosti a živia v detstve. Takto Lucifer vrhol do pekla veľa duší a naďalej ich každý deň vrhá, tak veľa národov hádže z priepasti do priepasti temnoty a omylov, aké sú v kacírstve a falošných sektách neverných.“ blahoslavená Mária z Agredy.
✝ „Tí, ktorí sú osvietení aby kráčali po ceste dokonalosti, ale pre svoju vlažnosť chcú ísť obyčajnou cestou, budú zavrhnutí.“
svätá Angela z Foligna

Pre pridávanie komentárov a reagovanie na ne sa prihláste alebo zaregistrujte.