Prečítané 6399x | 3

Branislav Fábry: „Nová vojna by znamenala koniec existencie ľudstva“


Branislav Fábry: „Nová vojna by znamenala koniec existencie ľudstva“Foto: youtube

Občianska televízia v spolupráci s mesačníkom ZEM A VEK pripravila ďalšie video – tento krát ide o rozhovor s právnikom JUDr. Branislavom Fábrym o aktuálnych a dôležitých témach súčasnej spoločnosti:

Hrozí nám vojna? Rozhodujú ľudia v demokracii priamo alebo je súčasná demokracia iba demokraciou na papieri? Akú má úlohu slovanstvo v súčasnom a budúcnom svete? Je ešte Herderov, Štúrov a Novomeského odkaz aktuálny? Obnoví sa v budúcnosti Československo? Dá sa právne napadnúť mediálna manipulácia a šírenie lží? Je prejazd konvoja NATO symbolom narušenia našej národnej suverenity? Poučili sa politici z jednostranne protiruskej politiky? Aký je stav slovenskej ľavice? Môžu sa nazývať strany ľavicovými ak podporujú TTIP a neokoloniálne vojny? Obmedzila rozhodovanie, autenticitu slobodnej vôle mediálna manipulácia?

Kamera: Ján Bošanský; Moderátor: Lukáš Perný

Branislav Fábry (*1977, Bratislava) je absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského, vyučujúci na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK, člen Slovensko-ruskej spoločnosti a aktivista v mierovom hnutí. Absolvoval študijné pobyty v Bologne, Bonne a pracoval taktiež v Kancelárii NR SR.

Branislav Fábry v rámci prvého okruhu otázok týkajúceho sa hrozby vojny a potreby šírenia mieru jasne prehlásil: „Keďže hrozí vypuknutie veľkej vojny, treba si uvedomiť, že v súčasnosti by akákoľvek vojna podobného rozsahu znamenala koniec existencie ľudstva na tejto planéte. ... Je potrebné aby sa ľudia zapájali do hnutia za mier aj napriek tomu, že majú rôzne názory a že nesúhlasia s inými predstaviteľmi v iných otázkach. ...Už v súčasnosti krajiny západu združené v NATO vydávajú na zbrojenie viac, než celý zvyšný svet dokopy. ...na jednej strane pomáhame vytvárať konflikty a problémy vo svete, ktoré vedú i k utečeneckej kríze a keď sa týmito problémami cítime ohrození, voláme po ďalšom zbrojení.“

Na otázku, či existujú v príčinách imigrantskej krízy isté ekonomické záujmy Fábry odpovedá: „...iné krajiny sveta tam mohli mať svoje odlišné záujmy, vďaka ktorým podporovali  rozvinutie vojen na blízkom východe. Žiaľ, EÚ a jej členské štáty sa nerozumne do týchto vojen zapojili.“

Druhý okruh otázok sa týkal staro-nových konceptov riadenia spoločnosti. Slovenskú, ale aj európsku ľavicu Fábry považuje za neautentickú, nakoľko podporujú zmluvy ako Transatlantické partnerstvo pre obchod a investície a neokolonialistické prístupy k tretiemu svetu (narážanie na vojenské intervencie NATO). Ako isté laboratórium nových spoločenských konceptov vníma Latinskú Ameriku (bolivaristické hnutia). Priamu demokraciu vníma ako jedno zo základných východísk, nakoľko ide o vykonávanie moci prostredníctvom zdroja moci a mala by zároveň silnú legitimitu v prípade, že sa v tomto koncepte počíta s dobrou vôľou pri hlasovaní: „Nepochybne do rozhodovanie jednotlivca zasahuje mnoho faktorov, ktoré znemožňujú skutočne slobodný prejav vôle jednotlivca. Napriek tomu ide o vyjadrenie určitej vôle, čiže o manifestáciu jeho vôle. Domnievam sa, že aj keď tá vôľa by možno nebola vždy slobodná alebo vážne mienená, napriek tomu ide o manifestáciu jeho vôle a mali by sme vychádzať z tej dobromyseľnosti, z koncepciedobromyseľnosti...že ak uskutoční prejav vôle volič.. tak to myslel dobre a skutočne, ak sa nám nepodarí dokázať opak.“ Ku súčasnému stavu dodáva: „vo väčšine ústav sa píše, „všetka moc pochádza z ľudu,“ napriek tomu existuje iba na papieri, pretože ústavná úprava referenda je taká aká je a znemožňuje reálny výkon moci občanovi.“

Tretia téma sa týkala otázky slovanstva a budúcnosti, kde Fábry (aj ako člen Slovensko-ruskej spoločnosti) vyjadril presvedčenie, že patríme hodnotovo a ideovo k  slovanským národom a mali by sme tvoriť most medzi východom a západom: „My ako Slováci si musíme uvedomiť, že nikdy nebudeme mať k USA taký vzťah ako Veľká Británia, nikdy nebudeme mať vzťah k Latinskej Amerike ako Španielsko a Portugalsko. Avšak našou komparatívnou výhodou v Európe je to, že môžeme tvoriť určitý most smerom na východ – predovšetkým ku Ruskej federácii. Ja si myslím, že našou veľkou šancou v Európe je obracať sa smerom na východ a tvoriť úlohu mosta medzi východom a západom. Preto by mohla aj EÚ do budúcna zmeniť svoju politiku a domnievam sa, že práve štáty ako Slovensko musia zohrávať úlohu pri zmierňovaní tých neuveriteľne jednostranných pohľadov na Rusko.“

Na otázku vybudovania nového logistického centra NATO vo Vajnoroch a prejazde amerického konvoja Fábry odpovedal nasledovne: „Pokiaľ ide o pojem suverenity, my máme v ústave, v čl. č. 1. napísané – Slovenská republika je suverénny štát – avšak pri suverenite, nie je možné hľadieť iba na normatívnu stránku suverenitu, ale musíme pozerať aj na tu fakticitu a z jej hľadiska konštatujem, že naši politici robia často veci, ktoré neveľmi svedčia o tom ústavnom koncepte suverenity podľa čl. 1. Dokonca sme preniesli mnohé kompetencie, ktoré spochybňujú ten klasický pojem suverenity. ...Po roku 89 sme sa nádejali, že príde k odzbrojeniu, poklesu militaristického myslenia v Európe, že sa nebudú konať také manifestácie sily, ktoré neprispievajú upokojeniu, ani zmierneniu napätia v Európe.. práve preto sú každé demonštrácie sily, či už ich robí NATO alebo Rusko nebezpečné... ale treba konštatovať, že je to NATO, ktoré sa posunulo na východ, k Ruským hraniciam. ... Odmietam akýkoľvek zásah smerujúci k nárastu napätia v Európe, predovšetkým zo strany tých, ktorí dávajú na zbrojenie viac, než celý zvyšok sveta dokopy.“

10.11.2015 17:00 | Rozhovory 3


Lukáš Perný
Snažím sa hľadať pravdu a bojovať za lepší a spravodlivejší svet. Nosiť svetlo poznania aj v čase všeobecnej tmy.


V diskusii ešte nie sú žiadne príspevky, pridajte prvý!

Pre pridávanie komentárov sa prihláste alebo zaregistrujte.