Prečítané 6853x | 0

Codex Alimentarius – populačná genocída ľudstva v réžii človeka? (2. časť)


Codex Alimentarius – populačná genocída ľudstva v réžii človeka? (2. časť)Ilustračné foto: Shutterstock.com

Ak si niekto robí nádeje, že zdravie a výživa obyvateľstva ostanú navždy v neodvolateľnej právomoci legitímnych, demokraticky zvolených národných vlád, tak sa najskôr kardinálne mýli. Codex Alimentarius – Potravinový kódex predstavuje jeden z najkontroverznejších bodov konšpirátorsko-dekonšpirátorskej agendy, ktorý nie je dodnes jasne a jednoznačne uzavretý. Zatiaľ čo podľa jeho stúpencov sleduje inštitúcia altruistické ciele (ochrana zdravia spotrebiteľa, bezpečnosť a jednotné štandardy potravín, korektné obchodné postupy), odporcovia Kódexu bijú na poplach. Podľa nich ide totiž o skrytý nástroj na depopuláciu preľudnenej planéty.

Ako sme uviedli už v predchádzajúcej časti, Codex Alimentarius bol založený v roku 1963 spoluprácou Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Jeho korene siahajú až do Rakúsko-Uhorska, kde sa v roku 1893 prijal súbor noriem a smerníc týkajúcich sa potravín, ktorý v praxi fungoval až do zániku monarchie (1918). V roku 1962 dospeli Spojené národy k presvedčeniu, že Kódex by sa mal v záujme ochrany zdravia znovu celosvetovo zaviesť. Od roku 2002 schvaľuje návrhy jeho všeobecných aj špecifických noriem medzivládna komisia Codex Alimentarius Commission, ktorá ich zavádza do národných i regionálnych predpisov 170 členských krajín. Svetová obchodná organizácia (WTO) považuje Kódex za medzinárodnú referenčnú bázu na určovanie kritérií ohľadom bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa. Kritici však tvrdia, že skutočným cieľom Komisie je ovládnuť spotrebiteľov pomocou potravín, a znásobiť tak zisky globálnych korporácií.

Gregory Damato varuje pred kalkulovaným vyhladzovaním

Odporcov Kódexu už ani neprekvapuje skutočnosť, že najdominantnejšou krajinou v jeho agende sú USA, ktorých primárnym záujmom je prospech veľkých nadnárodných spoločností v oblasti farmaceutík, poľnohospodárstva či chémie. Podľa nich môžeme preto očakávať, že šírením dezinformácií o živinách a geneticky modifikovaných organizmoch (GMO), zlovestne napĺňajúcich tichú úlohu kontroly populácie, sa bude sloboda zdravia naďalej zhoršovať.

Dôvodom, prečo Američania naďalej dominujú Kódexu, je naivná viera ostatných krajín (Austrália, Argentína, Brazília, Kanada, Indonézia, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Singapur a Európska Únia) v ich vlastníctvo najnovšej technológie potravinovej bezpečnosti. Vlády ekonomicky menej vyspelých krajín (Kamerun, Egypt, Ghana, Keňa, Nigéria, Južná Afrika, Sudán a Svazijsko) však začínajú veriť, že Kódex sa z dobromyseľnej, no benevolentnej potravinovej organizácie zmenil na organizáciu nelegitímnu a potenciálne smrtiacu.

Rima Laibowá, riaditeľka pre medicínu v Nadácii prírodných riešení (Natural Solutions Foundation) vzniesla žalobu proti americkej vláde a ako verejný pozorovateľ sa zúčastňuje každého zasadnutia Kódexu, bojujúc naďalej za slobodu zdravia. Stretla sa taktiež s delegátmi z rôznych krajín, aby ich pozornosť upriamila na Privátne štandardy (Private Standards), ktoré im umožňujú navrhovať bezpečnejšie a vyššie potravinové štandardy, než aké požaduje Kódex.

Kódex obsahuje podľa s ním sympatizujúceho časopisu Food Today súbor medzinárodne uznávaných štandardov a smerníc, podľa ktorých potraviny musia byť bezpečné a dobrej kvality. Nesmú byť nositeľmi organizmov, ktoré by poškodili zvieratá alebo rastliny. Podľa amerického kongresmana Rona Paula však vnucovaný systém opätovne zavádza 7 z 9 zakázaných pesticídov, fungujúc podľa tzv. napoleonského práva – „čo nie je povolené, je zakázané“. Jeho štandardy sú preňho popretím slobody ľudí v prístupe k zdravej potrave a potrebným živinám. „Doba sa rýchlo mení a ak sa v tejto otázke nezjednotíme, v snahe vyhnúť sa kalkulovanému vyhladzovaniu môžeme v blízkej budúcnosti uvažovať nad pestovaním vlastných potravín,“ varuje psychológ  Gregory Damato.

Kontrola populácie pod rúškom ochrany spotrebiteľa

Ako upozorňujú niektoré alternatívne zdroje, mainstreamovými cenzormi podozrievané z konšpiračného posadnutia, Kódex nie je jediným opatrením populačnej kontroly tajne používaným vládami západného sveta. Medzi ďalšie patrí napríklad zavádzanie DNA ničiacich a latentných imunosupresívnych chemických agentov vo vakcínach (vtáčia chrípka a AIDS), aspartámu, chemtrails (rozprašovanie chemických látok v ovzduší), chemoterapie na liečbu rakoviny a RU486 (potrat vyvolávajúca tabletka financovaná rockefellerovskou dynastiou).

Pokiaľ by na podozreniach skepticky naladených odporcov Kódexu bola čo len troška pravdy, znamenalo by to radikálnu, až 93-percentnú redukciu svetovej populácie zo súčasného stavu 7 miliárd na udržateľných 500 miliónov! Kuriózne v tejto súvislosti vyzerá údaj, že pred príchodom Európanov do Ameriky bola pôvodná populácia 60 miliónov, dnes okolo 500 tisíc, čo je približne 92-percentný pokles. Presne ako výsledok politiky vyhladovania, otravy a smrti v agende Codex Alimentarius, ktorá chce pod rúškom ochrany spotrebiteľa zaviesť kontrolu populácie ľudstva.

FAO a WHO odhadli, že zavedenie kódexových smerníc o vitamínoch a minerálnych látkach vyústi počas 10 rokov do úmrtia minimálne 3 miliárd ľudí. Z toho jedna miliarda v dôsledku vyhladovania a dve miliardy ako výsledok zbytočných degeneračných chorôb z podvýživy (rakovina, kardiovaskulárne choroby a diabetes). Kritici Kódexu sa domnievajú, že veľké farmaceutické spoločnosti naň čakali roky. Konečným cieľom nehanebných kontrolórov skorumpovanej obchodnej organizácie navonok sa zaoberajúcej zdravím spotrebiteľov je podľa nich zúbožená svetová populácia, degenerujúca zvýšeným tempom a poskytujúca možnosť zisku. Obrazom skutočnej apokalypsy ľudstva, ktorú mu režisérsky pripravil sám človek, má byť jeho populačná genocída prostredníctvom potravín.

Austrálsky psychológ Gregory Damato, Ph.D. stojí na čele kliniky Quantum Biofeedback pre pacientov s rôznymi diagnózami od depresií až po rakovinu. Žije vegánskym životným štýlom a v súčasnosti prednáša o skrytých nebezpečenstvách vakcín, chemickej toxicity v hračkách, GMO, EMF a EMR, ako aj o spôsoboch, ako riešiť rastúci výskyt neurologických porúch u detí prirodzeným budovaním ich imunity, prostredníctvom detoxikácie a zdravej výživy.

Zdroj: Natural News

Viac o Codex Alimentarius sa dočítate v najbližšom – májovom čísle mesačníka Zem&Vek (05/2016).

29.04.2016 14:48 | Zo zahraničia 0


Juraj Pokorný
Zopár slov o autorovi...


V diskusii ešte nie sú žiadne príspevky, pridajte prvý!

Pre pridávanie komentárov sa prihláste alebo zaregistrujte.