Prečítané 19122x | 19

Petr Chobot o šamanizme, časopriestorových bránach a podprahovom pôsobení


Petr Chobot o šamanizme, časopriestorových bránach a podprahovom pôsobeníFotografie: Matúš Plecho

Šamanský výcvik je ako cesta na inú planétu, planétu šamanov. Podľa nich priestor a čas sú len divadelné kulisy. Petr Chobot je biológ, terapeut a znalec andského šamanizmu a jeho pohľadu na svet. V horizonte niekoľkých mesiacov by mu o ňom mala vyjsť aj kniha. Minulý rok založil nepolitické hnutie Evolution Mind, ktoré chce usporadúvať konferencie zamerané na odtajnenie výsledkov výskumov predovšetkým v oblasti alternatívnych zdrojov energie, vedomia, štruktúry časopriestoru a mimozemských aktivít.

Čítal som, že v súvislosti s vašimi liečebnými meditáciami sa skutočne vyskytli prípady uzdravenia. Boli aj zdravotné komplikácie či nejaké zvláštne reakcie?

Nie je to práca s enteogénmi, no reakcie bývajú dosť podobné, pretože dochádza k veľkému čisteniu, takže v niektorých prípadoch skutočne môže dôjsť aj k zvracaniu alebo k zvýšenému poteniu, preto aj andský šaman Don Sergio odporúča, aby ľudia po tej práci vypili veľa vody. Tiež napríklad onkologickí pacienti cítia, že tá energia, s ktorou sa pracuje, sa skoncentruje do oblasti, kde je nádor alebo nejaký problém. Ľudia tam cítia až neznesiteľné pálenie a horúčavu, krútia sa a niekedy to skutočne prežívajú pomerne dramaticky. Avšak, keď ten rituál skončí, zase sa vracajú do úplne normálneho stavu a sú schopní ďalej fungovať bez akýchkoľvek problémov. Tie rituály sú totiž tak koncipované. Každý rituál má svoje energetické informačné pole a dá sa chápať ako akýsi počítačový program. Nikoho nenechá v takom stave, že by sa potom nemohol normálne zapojiť do bežného života. Sergio sa medzi ľuďmi pohybuje a veľmi presne pozná, s kým má pracovať ešte individuálnejšie, kde ten proces má ešte urýchliť.

Videl som, ako niektorým krúžil rukami nad hlavou alebo hrudníkom.

Presne tak. Buď to ten proces spomalí, zjemní alebo ho naopak urýchli. A pretože Sergio je úplne jasnovidný, dokáže si ľudí skenovať, vidieť skrz-naskrz. Preto presne vie, čo sa v tej chvíli v tom človeku deje a ako prípadne do toho procesu zasiahnuť. Ale mám tú skúsenosť, že v skutočnosti ten rituál funguje ako akési vedomie, ktoré dokáže toho človeka presne nasmerovávať a je až neuveriteľné ako dokonale to funguje.

Podľa Jiřího Kuchařa je znamením, že človek je predurčený na cestu šamanizmu, keď sa mu zjaví biela loď. Je viacero takýchto symbolov?

To, čo popisuje v svojej knihe Kuchař, sú skôr záležitosti svetov tzv. mesticos (miešancov). To nie sú čistí indiáni a nie je to ani tak šamanizmus, ako takzvaná kurandera (liečiteľstvo). To sú dva pomerne odlišné svety. Symbolika bielej lode je typicky symbolika kurandery a mesticos. Indiánska kultúra je úplne odlišná a je veľký rozdiel medzi kurandermi a medzi kmeňovými šamanmi. Ja som sa samozrejme tiež zoznámil s kultúrou kurandery, čo je synkretická kultúra, kde sa miešajú kresťanské, predovšetkým katolícke prvky s pôvodnými šamanskými. V Južnej Amerike dnes existujú rôzne prúdy, napríklad v Brazílii União do Vegetal alebo Santo Daime. Ja som žil ako mladík niekoľko mesiacov v centre Santo Daime v Amazonskom pralese. No môžem povedať, že to nemá so šamanizmom vôbec nič spoločného. Z môjho pohľadu je Santo Daime sekta, ktorá odvádza ľudí od skutočného poznania, zotročuje ich vedomie. Z pohľadu šamanov, s ktorými som to konzultoval, je to zneužitie ayahuasky. Takýchto siekt a rôznych náboženských hnutí je dnes v Južnej Amerike celý rad. Ale to je jeden svet. Potom je svet šamanizmu a do neho je veľmi ťažké sa dostať.

Ak chcete pochopiť Južnú Ameriku, samozrejme musíte pokiaľ možno veľmi dobre vedieť španielsky a portugalsky. No pokiaľ chcete pochopiť svet indiánov, musíte sa naučiť nejaký indiánsky jazyk. Teda prvá bariéra je jazyková. A ďalšia je mentálna, pretože rozdiel trebárs medzi našou kultúrou a tým svetom mesticos, alebo svetom Brazílčanov či rôznych ayahuaskových cirkví, je veľmi malý, ale rozdiel medzi našim svetom a svetom šamanov je obrovský. Je to ako cesta na inú planétu. Získať si dôveru indiánov nie je vôbec ľahké, pretože amazonskí indiáni, ale aj tí andskí, majú s ľuďmi z našej civilizácie len tie najhoršie skúsenosti, nech už sú to Američania alebo Európania, Peruánci či Brazílčania. Tá uzavretosť voči nám je obrovská. Domnievam sa, že ani etnológovia a etnografi v podstate nemajú šancu sa dostať naozaj k skutočnému indiánskemu vedeniu, pretože ich jednoducho žiadny šaman k sebe nepustí. A aj mi to šamani priamo vraveli, že k nim prišli etnografi a obyčajne sa nejaký Indián prezlečie za šamana, hrá sa naňho a hovorí schválne týmto etnológom pravý opak skutočnosti, aby odišli s úplnými dezinformáciami. To je typická indiánska metóda. Takže je veľmi ťažké sa dostať k tomu prvotnému indiánskemu vedeniu. Mne to trvalo niekoľko rokov, vďaka tomu, že som ako biológ v 90. rokoch pracoval v Južnej Amerike. Po roku 2000 som mal možnosť sa dostať k skutočným šamanom, či už amazonským alebo andským. Niektorí mali viac než 100 rokov. Od jedného šamana sa dostanete k ďalším, pretože tvoria medzi sebou sieť. Mal som teda možnosť získať okrem iného veľmi zaujímavé informácie ohľadom používania enteogénov, ktoré sa často veľmi líšia od našich predstáv. Alebo od toho, ako používajú tie enteogény, napríklad ayahuascu a podobné prostriedky, mesticos. Tie rozdiely sú skutočne obrovské. Potom som už mal samozrejme možnosť naučiť sa rôzne techniky a svojim spôsobom pochopiť, ako praví šamani vidia svet. Človek musí byť pripravený na totálne zmeny v sebe, totálne zmeny prístupu k realite.

Na označenie výrazných a vplyvných dejinných postáv používate pojem skokan. Môžeme medzi „skokanov“ zaradiť napríklad Ježiša alebo nejaké konkrétne historické osobnosti?

To je symbolický šamanský výraz pre bytosti, ktoré skáču z hry do hry, dokážu striedať planéty a rôzne prostredia. Niektoré entity majú v tomto smere pružnejšiu psychiku, alebo majú v sebe tak nastavené parametre. V skutočnosti je to zas len určitá stratégia vývoja, no je pravda, že entity, ktoré prechádzajú evolúciou v nejakom svete a potom skočia do iného, môžu ten ďalší svet obohatiť jednoducho tým, že do neho vnášajú nejakú novú informáciu. Takže trošku ten svet rozčeria, rozvíria... No čo sa týka známych historických osobností, je to diskutabilné, pretože aj bytosť, ktorá takto prejde z jedného sveta do druhého, môže v tom ďalšom svete absolvovať niekoľko inkarnácií. Nemusí sa ihneď prejaviť, môže si najprv v tom svete zvyknúť, potrebuje sa niečo naučiť, než splní svoju rolu. Čo sa týka Krista, ktorému andskí šamani hovoria Biely kondor, je veľmi pravdepodobné, že to bola bytosť, ktorá sa predtým vyvinula v nejakých z nášho pohľadu vyspelejších realitách, vyšších dimenziách, a preto bola schopná na tejto planéte uskutočniť určitú zaujímavú misiu.

Niektorí ľudia sa obávajú, že v CERN-e zámerne otvárajú časopriestorové brány...

Ja si myslím, že veci, o ktorých sa vie, nepredstavujú takmer žiadne nebezpečenstvo. Skutočné nebezpečenstvo predstavujú výskumné projekty, o ktorých ľudia ani netušia. Predovšetkým vojenské alebo projekty rôznych tieňových vlád a skupín fungujúcich v úplnom utajení. Som presvedčený, že sú projekty, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné pre ľudstvo. Otvárajú sa pokusne časové kanály do rôznych období...

Mountauk bol tuším taký projekt.

Áno, napríklad projekt Montauk, ale sú aj ďalšie, súčasné, kedy sa otvárajú vstupy do iných dimenzií a paralelných svetov. No na Zemi je tak obrovská aktivita bytostí z iných paralelných svetov, že sa domnievam, že tieto veci sú v súčasnosti celkom strážené, ani nie tak ľuďmi ako skôr vplyvom z iných planét, z iných svetov.

V Stanfordskom výskumnom inštitúte, skadiaľ pochádza termín diaľkové videnie, používali takú techniku, že vedeli získať informácie zo vzdialeného miesta na základe zadaných koordinát. Čítal som o sovietskych projektoch, vraj sa dá aj cez mandaly astrálne cestovať a že na astrálnych agentov číhajú elektromagnetické pasce, ktoré ich stade nepustia späť do tela a tak sa môžu ocitnúť v kóme alebo aj umrieť.

Je treba si uvedomiť, že pokiaľ má človek aktívny stred hrude, tak ho nemôže žiadna clona zastaviť, aspoň nie ľudská. Záleží vždy na stupni vibrácie toho človeka, na stupni aktivácie energetických centier. Ak sa človek učí vytelesňovať a nie je na to dostatočne pripravený, môže sa samozrejme stretnúť s množstvom takýchto nástrah, zvlášť, keď sa chce dostať k nejakým tajným zariadeniam a podobne. To je úplne bežné a domnievam sa, že v súčasnej dobe sa nepoužívajú zďaleka len v Rusku, ale v mnohých krajinách. Astrálny svet je v podstate vibračne podobný tomuto fyzickému a dajú sa tam umiestniť rôzne pasce a podobné veci, ale záleží vždy na tom, akú má človek ochranu a v akom je vibračnom stave.

Bombardujú nás všetkým možným, všade je wi-fi a veže mobilných operátorov. Existujú teórie, že tá frekvencia je zámerne tak zvolená, aj to nonstop pôsobenie, aby sa organizmus nemohol regenerovať a že šišinka je v podstate taká anténa a ide o cielené rušenie jej funkcie...

Samozrejme, že je nainštalovaných mnoho zariadení. V Rusku sa im hovorilo už niekedy v 90. rokoch torzné generátory a určite sa od tých čias veľmi zdokonalili. To sa bežne inštaluje, hlavne na ovplyvňovanie myslenia más, trebárs, koho majú voliť a podobne.

To je vlastne pridané do signálu ako subliminál?

Presne tak, pridávajú to vo forme subliminálnej informácie. No zase to ovplyvní iba človeka, ktorý má slabé biopole a nedokáže to odraziť. Takže odpoveďou na tú všetku techniku je, aby sme rozvíjali svoje energetické centrá. Ako hovoril Don Sergio na nejakom stretnutí s ľuďmi, táto hmatateľná technika je ďaleko slabšia než vnútorná technika, technika nášho vedomia. A keď budeme aktivizovať svoje energetické centrá a rozvíjať svoje vedomie, tak nám tieto veci nemôžu ublížiť.

Niektorí ľudia svojim biopoľom reštartujú počítač, alebo v ich prítomnosti zamrzne.

Áno. Takže vždy to záleží na osobnej sile. Samozrejme to funguje hlavne na ľudí, ktorí sú oslabení. Aj biologicky oslabení, napríklad nejakými jedmi. Ľudia ich prijímajú v potrave a vo vode. Aj ľudia, ktorí pijú alkohol alebo užívajú nejaké drogy a podobne, sú skutočne týmito zdrojmi silno ovplyvniteľní. No inak sa domnievam, že od silnejších ľudských jedincov sa táto technika odráža. Našťastie v tomto smere máme silnú ochranu a naše organizmy dokážu na tieto veci veľmi dobre reagovať. Náš limbický systém má v sebe dostatočné množstvo ochranných mechanizmov, aby, keď na neho začne niečo takto pôsobiť, dokázal zvoliť nejaké iné cesty ako začne fungovať a ako sa proti tomu ochráni.

Reportáž z liečivej meditácie Dona Sergia pod patronátom Petra Chobota nájdete tu.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

 

02.02.2017 17:42 | Rozhovory 19


Milan Pullmann
Zopár slov o autorovi...


Najnovšie príspevky

Xavier | 03.02.2017 12:03 0

7 hlavných tvrdení okultného New Age
http://zemavek.sk/articles/view/7-hlavnych-tvrdeni-okultneho-new-age

viktor-memfer | 04.02.2017 00:08 0

ayahuaska je Ucitelka a nejaky xavierko alebo kapalko by si mali pred nou klaknut, buchat hlavu o zem ako alahaci a poprosit ju o odpustenie. zrejme k tomu vsak pride az in memoriam, o to trapnejsie sa to ich vedomicko bude citit..

Xavier | 04.02.2017 09:02 0

Erudovaná a slušná odpoveď jedného z autorov Z&V.

viktor-memfer | 04.02.2017 10:29 0

veru tak, aspon nieco dokazete uznat. len tak dalej..

Xavier | 03.02.2017 12:03 0

7 hlavných tvrdení okultného New Age
http://zemavek.sk/articles/view/7-hlavnych-tvrdeni-okultneho-new-age

Xavier | 03.02.2017 20:54 0

Svobodné rádio 30.01.2017 Petr Chobot, psychedelika, New Age a podvody
https://www.youtube.com/watch?v=9KCjgZoWBxQ

viktor-memfer | 04.02.2017 00:02 0

je to uboha sracka, Kapalovi kvapka na karbid. mozno to mysli dobre, ale dobre to myslel kadejaky masovy vrah. psychedelika a spol. maju obrovsky liecivy potencial (napriklad aj v liecbe zavislosti do drog, depresie, PTSD... a aj dokazu okamzite potlacit samovrazedne myslienky), je to podporene x studiami a preto aj ked sa ritualne zabijete (na co nemate), nezmozete s tym chvalabohu nic. mimochodom prave NWO zablokoval ich vyskum, kriminalizoval ich, napriek omu ze mame na ne receptory v mozgu a boli tu tisicrocia, davno pred New Age a dokonca aj krestanskou herezou, zvanou katolicizmus, ktora ma na svedomi tazke miliony zivotov (upalenie boli viac ako ked niekoho prejde vlak, nemusim pisat ze to boli uplne nevinni ludia). vstupte si do svedomia a nesirte tmarstvo. ked nechcete pouzivat vlastny mozog, preco si neurezete aj pipika? ved cikat mozete aj cez vyvod a aspon sa nebudete mnozit. to co predvadzate je ako ked divoch rozbije kamenom hlavu misionarovi, ktory ho prisiel naucit citat. mimochodom, ked sa niekto namota na mein kampf alebo inu vrazednu propagandu, nie je to chyba toho, kto ho naucil citat. ze samanizmus je novodby vynalez, kreten Kapal. a ayahuaska je jed, toto pisu v tom bulvari z ktoreho cita. bravo. kto ho naucil citat a preco? urcite to nebolo kvoli tomu aby cital bulvar v radiu, idiot. takto to bolo s New Age, ked tak, presne tak aj s krestanstvom.. katolicizmus je tiez len vykastrovana sracka http://consciouslifenews.com/new-world-order-infiltrated-new-age-movement-other-spiritual-paradigms/1168126/

Xavier | 04.02.2017 09:02 0

Asi by ste sa p. Memfer mali ísť pozrieť za p. Chobotom do Bohnic :)

viktor-memfer | 04.02.2017 10:37 0

ohromne zabavne, pan "krestan". vy uz by ste stade nevysli, alebo ako zlomeny clovek, ale zas to by vam prospelo nie? aspon by ste menej kydali po internetoch :))))) uahaha LOL az ROFL
ale ked uz tahate kostlivca zo skrine, vy by ste sa mali pozriet sem, na vas vzor, p. Kakala https://forum.sebesdileni.cz/viewto***.php?t=238

Xavier | 04.02.2017 11:27 0

Ešte pokračujte, možno vaši šéfovia uvidia, čo tu ich reprezentant predvádza :) http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/petr-chobot-kdyz-promluvi-nebezpecny-psychopat.html

viktor-memfer | 04.02.2017 11:35 0

ja nemam sefov, saso. a reprezentujem sam seba. to si dovol, dogmatik. btw, nemam ani cas na teba a zvratky co si pozbieral na internete. cital som to uz navyse.. papa

magdala | 06.02.2017 10:40 0

Pan Memfer - muz s kratkou zapalnou snurou. Zabava ma tu uz hodnu chvilu. Strasne ma bavi. Vyslovene ciham, koho a ako zas posle do pecka. Precitajte si, co tu popisal mne.
http://zemavek.sk/articles/view/stretnutie-svetovych-odbornikov-na-psychedelika-v-prahe

Pre pridávanie komentárov a reagovanie na ne sa prihláste alebo zaregistrujte.