Články Posts by: "Daniel Novotný"

Súčasný systém zastupiteľskej demokracie je deformovaný na totalitnú demokraciu, kedy nasadzuje do riadenia spoločnosti skupiny osôb, ktoré si privlastňujú právo rozhodovania o osudoch ľudí beztoho, aby títo mali reálny dosah na ich konanie. Tento…(Read More)