Ayahuaska a jej odkaz

Add Comment

„Rastliny bohov“ rozširujú vedomie a otvárajú bránu do bežne sotva postihnuteľného sveta energií, ktorými je prestúpený celý vesmír. Ako uvádza spisovateľ Jiří Kuchař v knihe Ayahuasca aneb tanec s bohy, slovo ayahuasca pochádza z jazyka kečua, pričom huasca znamená v preklade liana a aya sa prekladá ako smrť alebo vietor bez začiatku a konca. S knižným prekladom liana (či réva) duše sa vraj medzi šamanmi v Peru nestretnete. V Kolumbii a Brazílii sa používa slovo yage (číta sa ja-hej), caapi a iné názvy.

Prvé správy o užívaní ayahuasky sa objavili až v polovici 19. storočia. Britský učiteľ Richard Spruce popísal ako prvý beloch jej účinky, keď mu skrížila cestu pri prieskume Rio Negro v Brazílii. Jeho knižka so záznamom účinkov však vyšla až v roku 1908. Na prelome 19. a 20. storočia sa konali ďalšie výpravy do Amazonie a ekvádorský geograf Manuel Villanvicencio si poznačil do denníka: „Aby rozpoznali plány nepriateľa, pijú svoj magický nápoj ayahuaska a robia vlastné kroky útoku a obrany. Používajú ju okrem iného na určenie, kto z príbuzných je chorý a čo mu chýba, kto je uhranutý alebo očarovaný a kto k nim prichádza s dobrými či zlými úmyslami.“

Šaman a šéf peruánskej maliarskej školy Pablo Amaringo varoval pred tým, že ayahuaska môže aj zabiť: „Určite to nie je nič na hranie. Ayahuaska vás nezabije svojou toxicitou, ale preto, lebo telo nie je schopné ustáť príliv spirituálnej reality, silné vibrácie spirituálneho sveta, ktorý sa pred človekom otvorí. Treba mať veľa odvahy a tiež tvrdú disciplínu, aby ste to zvládli. Najskôr je dobré mať učiteľa, ale potom prídete na to, že najlepší učiteľ ste sám. Keď spoznáte, ako je spirituálny svet usporiadaný a ako ste vy usporiadaný v ňom.“

Jiří Kuchař tvrdí, že kultúra peruánskeho kmeňa Šipibo Konibo, žijúceho na dolnom toku rieky Ucayali, je celá ayahuasková, vrátane keramiky a dodáva orientálnu múdrosť, že čítať je lepšie ako počuť, vidieť je lepšie ako čítať, a zažiť je lepšie ako vidieť. Sám toho zažil toľko, že môže potvrdiť Amaringove slová. V noci pred zaspatím ho prenasledovali stavy, ktoré ho „privádzali na okraj šialenstva“. Energia ayahuasky „sa rozbehla vždy dole a neobyčajne rýchlo vyšla hore po chrbtici, aby sa usadila v hlave. Cítil som, ako sa postupne otvárajú čakry, vnímal pocity blaha, šťastia a takmer vždy som nakoniec akoby stratil pocit sám seba a stal sa celým vesmírom a nielen jeho oddelenou časťou… To vedomie, ktoré tam „fungovalo“, bolo úplne iné. Vedomie seba bez seba. Bolo to ja bez ja… Je to predsa pravda, že ego neexistuje? Že je to len naša spoločenská konvencia, ktorou odlišujeme jedného od druhého, menom, vlastnosťami, príjemnosťou, že je to preto, aby sme sa v tom všetkom vyznali? Aby sme dostali pas? Aby sme mohli zaplatiť dane?“

A šaman Don Guillermo dodáva: „…všetky tie postranné myšlienky, prefíkanosť, vypočítavosť, ctižiadosť, chtivosť, túžbu získať za málo veľa má v sebe každý. Prichádza to s výchovou, prostredím, v ktorom sa človek pohybuje a tiež s tým, čo všetci nazývajú ľudská prirodzenosť. Neviem prečo, ale úplne samozrejme do toho zahŕňajú sebectvo, pýchu, závisť, uspokojenie sebou samým. To všetko musí preč… To, čo vidíš na začiatku, to si ty sám, lepšie povedané tvoje vnútro, tá časť, ktorú človek väčšinou starostlivo skrýva, hlavne pred ostatnými, bohužiaľ však často aj sám pred sebou… Človek sa stále chce za niečo schovávať, hrá roly, myslí si o sebe aký je skvelý, múdry, krásny, už sa v sebe dávno prestáva vyznať, ale je to jeho súčasťou omnoho viac než by si vnútri, v svojom skutočnom ja naozaj prial.“

Kuchař pripomína, že sa rozoznávajú dva, resp. tri druhy šamanov: curanderos, venujúci sa najmä liečbe nemocí; chamanos, ktorí zasvätili ayahuaske celý život a údajne počas konkisty pomáhali ako jasnovidci pri popise vzdialených udalostí, a brujos, čarodejníci praktizujúci aj čiernu mágiu, za čo ich v spirituálnom svete čaká odplata.

V piatok 2. septembra sa bude od 18. do 21. hodiny v Yoga House v Bratislave konať prednáška ekvádorského šamana Augustína Grefu z kmeňa Kečua, ktorý bude rozprávať o živote v džungli a o tom, ako riešia osobné problémy a problémy spoločenstva pôvodní obyvatelia Amazónie. Podelí sa o indiánske legendy vzniku života na Zemi a pôvode ľudí a „neuveriteľné“ veci o tradícii jača a curanderoch z povodia Amazonky. To všetko bude sprevádzané fotografiami. Na prednášku sa treba zaregistrovať, výťažok bude venovaný komunite pôvodných obyvateľov Rio Blanco na záchranu pralesa. Augustín bol od narodenia vychovávaný ako liečiteľ a rovnako ako jeho predkovia pokračuje v šamanskej tradícii, kde vnímajú rastliny ako svojich spojencov, učiteľov či učiteľky. Nejde však len o znalosti účinkov rastlín, ale aj o schopnosť šamana komunikovať s energiami tela liečeného a diagnostikovať jeho fyzický a duševný stav.

 

Dovolím si tvrdiť, že poctivý vývar z amazonskej liany, používaný aj na liečenie ťažkých závislostí, by aj jednorazovo mohol pomôcť precitnúť mnohým centrálnym bankárom a (euro)poslancom, ktorí si ponad zrolované bankovky nedovidia ani na špičku svojho bieleho nosa. Môžem potvrdiť, že ayahuaska ukáže človeku jeho vlastné zlyhania zvonku, zaostrí na to, kde sa kedysi zachoval nesprávne a nedá sa pred tým skryť. Je to akoby tuning svedomia, fungujúci nezávisle od vôle dotyčného. Napokon sám pred sebou musí svoje chyby uznať, pretože pred lianou je každý nahý. Verím, že dačo také vedomie zažíva aj po smrti tela, no vtedy je už na zmenu prístupu neskoro. Výsledky najnovšej vedeckej štúdie vykonanej na dobrovoľníkoch s predchádzajúcou skúsenosťou s ayahuaskou, zverejnené v časopise Psychopharmacology (k dispozícii online od 19. júla tohto roku pod názvom Ayahuaska zvyšuje tvorivé rozbiehavé myslenie, pričom oslabuje konvenčné zbiehavé myslenie) taktiež ukázali okrem iného častý výskyt autobiografických a emocionálnych spomienok, konfrontácie s minulosťou a s osobnými záležitosťami, zážitkov zjednotenia s vesmírom, odpustenia sebe aj ostatným a pocitu znovuzrodenia.

Zdroje: vývar, kniha Ayahuasca aneb tanec s bohywherevent.com, link.springer.com.

Viktor Memfer
Získal doktorát z jadrovej a subjadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave. Publikoval zbierku básní v próze Kacír v čižmách (Ars Poetica, 2007), preložil do češtiny knihu Martina W. Balla (Bůh v těle, Eugenika).

Pridaj komentár

& Časopis