Biofilní desatero

Add Comment

Globální technická kultura, kdysi nastavená predátorským duchovním paradigmatem a křesťanskými hodnotami, po dvou tisíciletích dospěla do stádia svého možného zániku. Bez biofilního duchovního obratu a vůči přírodě vstřícné rekonstrukce techniky a materiální kultury, hrozí lidstvu vyhynutí z jeho vlastní pýchy a hlouposti. Velký kopernikánský objev Země jen jako planety obíhající kolem Slunce bledne před zjištěním, že lidstvo je smrtelné nejen jako biologický druh, ale že smrtelné je i veškeré lidské dílo, zdánlivě racionálně budovaná kultura. Smyslem biofilního desatera je formulovat hlubší pravdu o roli člověka a kultury na Zemi:

  1. Člověče, uctívej Zemi, svébytný planetární systém, jehož přirozená evoluce tě zrodila.
  2. Pomni, že jako dočasně existující druh nejsi partnerem Země, ale jen domýšlivým soupeřem její velkolepé tvořivosti.
  3. Závisíš na Zemi každým nadechnutím, každým douškem vody, každým soustem.
  4. Jsi postaven z chemických prvků Země, které, až umřeš, si planeta vezme zpět.
  5. Země ti nepatří, i když se ti na čas podařilo zapálit opoziční kulturní evoluci.
  6. Kultura, která je druhovou pýchou tvých tvořivých schopností, ti rovněž nenáleží, neboť ji stavíš z odcizených produktů a účelově čtené informace planety.
  7. Tvoje predátorsky orientovaná kultura ubližuje nejen Zemi, ale také tobě, jsi ohroženým druhem.
  8. Země kulturu nepotřebuje a její novátorství nemůže přijmout; po lidském zániku se ani nejdůmyslnější teorie a technické systémy na Zemi nezachovají.
  9. Kulturní evoluce vytváří uměle uspořádanou stavbu, ale jen jako chatrč ze sutin bořeného chrámu nadřazeného kosmického výtvoru Země.
  10. Člověče, respektuj starší, širší a mocnější síly planety, pečuj o její tvořivou subjektivitu, jíž je tvá vzdorovitá subjektivita jen pouhým příběhem.

Více informací na http://www.ustavazeme.cz.

Poznámka redakcie: Autor tohto príspevku, český filozof, ekológ a publicista Josef Šmajs sa venuje predovšetkým kríze dnešnej civilizácie, ktorej príčinu vidí v konflikte ľudskej kultúry s prírodou. Navrhuje prispôsobiť kultúru prírodnému prostrediu. Súčasťou jeho návrhov je originálny koncept Ústavy Zeme, ktorá by planéte priznala právnu subjektivitu a z nej vyplývajúce práva. Rozhovor s ním sme priniesli minulý rok v augustovom čísle.

Josef Šmajs
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis