Cenzúra a autocenzúra v prostredí internetu

Add Comment

Zdá sa, že v posudzovaní toho, čo je na internete a jeho rozmanitých platformách prípustné a čo už nie, vládne obrovský chaos. Používateľ sociálnych sietí musí byť ostražitý, aby sa voľbou nesprávneho slova nedostal do hľadáčika strážcov dodržiavania „novelizovaných“ pravidiel slobody prejavu a demokracie, ktorých kompletné znenie nikto nepublikoval. Za názory či formulácie, ktoré algoritmus na to určeného softvéru vyselektuje a vyhodnotí ako rasistické, xenofóbne, antisemitské, extrémistické či inak spoločensky nebezpečné, riskuje nielen výmaz príspevku, ale po novom už aj trestný postih.

Potláčanie štandardu občianskych práv a slobôd

Technologický rozvoj najvplyvnejšieho sociálneho fenoménu, akým internet bezpochyby je, priniesol so sebou neplánované problémy, ktoré čakajú na svoje riešenia. Nikto nepotrebuje, aby nenávisťou podnecované konflikty medzi skupinami jeho používateľov jedného dňa prerástli do celospoločenského rozvratu či nedajboh občianskej vojny. Určitá regulácia bude potrebná, čo však neznamená, že by ju tvorcovia týchto platforiem a predstavitelia štátnej moci mali riešiť jednostranným monológom a represiou.

Možno povedať, že pravidlá hry sú momentálne nastavené zámerne neurčito, čo favorizuje skupinu vymedzenú dosť vágnou terminológiou ako západné hodnoty, otvorená spoločnosť, občiansky aktivizmus, boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie či príslušnosti k rase. Máme tu teda dočinenia so spontánne sa tváriacou množinou totožných individuálnych postojov alebo s kolektívne naprogramovanou axiómou, ktorej konštantami sú informačná uniformita a ideologická predpojatosť?

Je absurdné šikanovať človeka, ktorý upozorňuje na nezákonné aktivity cudzej mocnosti na území štátu, ktorého je občanom, aj keď zdôvodnené jej „spojeneckým štatútom“. Zlovestné pozadie dotvárajú pokusy monitorovať, ba trestnoprávne postihovať šíriteľov názorov, ktoré sa dostávajú do protikladu s vnútenou transatlantickou dogmou. Čo bude nasledovať? Ich fyzická eliminácia, aby sme si vypomohli eufemistickou barličkou? Ukazuje sa, že na to, aby sa jestvujúci štandard občianskych práv a slobôd mohol aspoň udržať, bude nevyhnutný nepretržitý monitoring zameraný na včasné odhaľovanie nezákonných pokusov o jeho potláčanie, a to na národnej i nadnárodnej úrovni.

Za Trumpovo víťazstvo zodpovedný „biely odpad“?

Za povšimnutie stojí, že paralelne s cenzúrou, aká v povojnových dejinách západoeurópskej demokracie rozvíjanej na základe slobody prejavu a plurality názorov nemá obdoby, sa na niektorých spravodajských weboch a sociálnych sieťach začína dobre dariť aj autocenzúre. Napríklad po víťazstve Donalda Trumpa vo volebnom súboji o kreslo prezidenta USA, pre mnohých nevítanom, začali zo svojich facebookových či twitterových účtov vymazávať svoje staršie, voči rozporuplnému miliardárovi nelichotivé príspevky predstavitelia štátov, ktoré si to so zatiaľ najsilnejšou krajinou sveta nechcú rozhádzať. Agentúrne správy sa zmieňovali aj o ministroch ukrajinskej vlády, ktorí chceli týmto odvrátiť hroziacu nepriazeň novej americkej administratívy voči Kyjevu.

A hoci nemálo nasvedčuje tomu, že fenomén autocenzúry neobišiel ani Slovensko, existujú aj opačné prípady, keď používatelia sociálnych sietí strácajú sebakontrolu. Ako 11. 11. uviedol portál Hlavné správy, riaditeľka Odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na MPSVR SR Oľga Pietruchová Michalovi Havranovi, ktorý za víťazstvom D. Trumpa vidí zlú sociálnu situáciu chudobných Američanov, na facebooku oponuje: „Nemyslím si, že na realitu amerického bieleho nevzdelaného muža môžeš používať túto optiku, oni sú tí prví, čo kričia proti konceptu rovnosti príležitostí. Tam hral podľa všetkého oveľa väčšiu úlohu rasizmus a sexizmus, od Trumpa počuli nahlas to, čo si rozprávajú s kamošmi v krčmách,“ domnieva sa riaditeľka a linkom odkazuje na „dobrý článok vychádzajúci z analýz fenoménu bielej luzy“.

Odhliadnuc od toho, že je pre ministerský úrad nevhodné, aby jeho riadiaci pracovník zvádzal na sociálnej sieti súboj nabitý negatívnymi emóciami, znevažujúcimi slovami na adresu mužov bielej rasy, ba i vulgarizmami, stálo by za to zistiť, či sa agenda odboru, ktorý Pietruchová vedie, zhoduje s jej verejnou prezentáciou na sociálnej sieti.

Zdroj: HSP

Juraj Pokorný
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis