Diskriminácia klienta na základe jeho politického zmýšľania?

Add Comment

Prekvapujúcu správu priniesol 18. 1. 2016 aj na Slovensku známy český alternatívny portál AE News: „Rakúska Erste nariadila Slovenskej sporiteľni (SLSP) uzavrieť náš bankový účet. Dôvodom je protimigračná tematika nášho serveru!“ Ako je také niečo vôbec možné? Po vysvetlenie si jeho šéfredaktor zašiel do viedenskej centrály skupiny Erste. „Dôvod uzavretia účtu je ten, že obsah nášho serveru nie je v súlade s morálnymi hodnotami a vnútorným kódexom skupiny Erste,“ odkazuje čitateľom. O aký kódex alebo o aké morálne hodnoty má ísť, to sa v metropole Rakúska nedozvedel.

Podľa AE News banka uzavrela účet v rozpore s európskymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Vecou sa bude zaoberať ich právnik, pričom zvážia i možnosť podania podnetu Európskej centrálnej banke pre podozrenie z nezákonnej bankovej diskriminácie. „Šokuje nás neprofesionalita rakúskej bankovej skupiny, ktorá selektuje svojich zákazníkov podľa politického zmýšľania… Ide o písanie článkov, ktoré neobsahujú návody na výrobu bomby. Píšeme slobodne. Diskutujeme slobodne. A za túto slobodu nám Slovenská sporiteľňa na pokyn Erste zruší účet?“ pýta sa AE News.

Keďže Sofian, s.r.o. – vydavateľ časopisu Zem&Vek – má svoj účet založený takisto v SLSP, vznikli určité obavy, či sa takýto postup nezačne čoskoro týkať aj nás, prípadne ďalších klientov, ktorí sa netaja odlišným zmýšľaním.

S otázkami sme sa obrátili priamo na Slovenskú sporiteľňu. Jej stanovisko k záležitosti nám poskytla hovorkyňa Marta Cesnaková z oddelenia komunikácie.
Vydavateľ AE News sa domnieva, že dôvodom uzavretia jeho účtu v SLSP je protimigračná tematika ich serveru. Môžete to potvrdiť alebo vyvrátiť?
Spomínaný článok vychádza z nepravdivých informácií a nekorektným spôsobom očierňuje Slovenskú sporiteľňu aj skupinu Erste. Faktom je, že ak sa banka rozhodne na základe relevantných dôvodov uzatvoriť účet, je to jej autonómne rozhodnutie, do ktorého materská skupina nevstupuje. Vzhľadom na bankové tajomstvo nemôžeme o detailoch tohto prípadu bližšie informovať. Banka vyhodnotila vzťah s klientom bez ohľadu na tematiku spomínaného média. Faktom je, že k uzatvoreniu účtu prichádza iba z legislatívnych dôvodov.
Aj vydavateľ mesačníka Zem&Vek, ktorý prináša takisto alternatívne spravodajstvo, má svoj účet založený v SLSP. Má preto dôvod obávať sa jeho uzavretia?
V prípade, že finančné transakcie na účte budú v súlade s platnou legislatívou, vydavateľ sa nemusí obávať uzavretia účtu.

Zdroj: AE News / aeronet.cz

Juraj Pokorný
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis