EKO banka ako cesta k zdravej ekonomike

Add Comment

Nezamestnaní, dôchodcovia, matky na materskej, Rómovia – všetky tieto sociálne slabé skupiny majú významne znížený prístup k zdrojom, ktoré by ich vedeli odmeniť za aktivitu. No nielen oni, ale aj umelci, učitelia, liečitelia, aktivisti, ekológovia, ktorých práca a činnosť neprinášajú dostatočný finančný zisk na to, aby do nich neoliberálny systém investoval. Čistý vzduch, zelené mestá, zdravé deti či hrdý národ s budúcnosťou – to všetko je pre banky a kapitál nezaujímavé. Avšak na prežitie komunít a civilizácie ako celku sú to aspekty života a smrti.

Preto prichádza EKO banka s komplexným socio-ekonomickým programom, ktorý má primárnu úlohu vytvoriť nové zdroje na aktivitu aj tam, kde banky a kapitál ani nepáchnu. EKO banka umožňuje vydávať komunitám vlastné výmenné prostriedky v takom množstve, aby si za ne vymenili všetko, čo sami považujú za hodnotné a užitočné. A to nezávisle od toho, či sú ich aktivity ziskové, alebo či by na to dala komerčná banka alebo podnikateľ čo i len 1 euro.

Projekt EKO banka je vyvrcholením mojich takmer 10-ročných skúseností ako autora socio-ekonomických štúdií, ktoré som zhrnul v knihe „Veľká príručka na oslobodenie“ a pretavil tiež do reálnej práce s komunitami eko-aktivistov, farmárov a lazníkov zo Zaježovej, ale aj s hnutím Občiansky snem Bratislava. Práve tam sme úspešne realizovali projekt „Bratislavská koruna“.

Projekt Bratislavskej koruny bol založený na princípoch papierových potvrdeniek z nemeckého konceptu „Minutos“. Jeho veľkou výhodou bola možnosť okamžite zaplatiť komukoľvek v komunite svojou predtlačenou potvrdenkou s podpisom, ktorá fungovala ako záväzok poskytnúť dané množstvo práce alebo ekvivalent nejakého produktu. Avšak najcennejšou skúsenosťou bol proces prípravy pravidiel a zákonitostí tak, že sme postupne počas týždňov verejného zvažovania zadefinovali podmienky, s ktorými bol nakoniec konsenzuálne spokojný každý jeden účastník.

A práve tieto zákonitosti sú aj základom socio-ekonomického programu EKO banky. Tu je stručný prehľad:

EKO banku tvoria prirodzené komunity, združené do mikrobánk.
Táto myšlienka zabezpečuje to, že dôveru a spoľahlivosť si udržuje každá komunita v záujme svojho „dobrého mena“ a ratingu. Každá mikrobanka si sama určuje komu a koľko vydá kreditov pod svojím menom. Členovia takejto mikrobanky by sa mali poznať aj osobne a vzájomne ručiť za spoľahlivosť a dôveryhodnosť svojich členov. Tento komunitný princíp kopíruje prirodzenú tendenciu ľudí správať sa významne lojálnejšie k jedincom, s ktorými majú osobný vzťah – susedia, členovia klubu, občania obce, kolegovia vo firme a pod.

1 EKO – základná zúčtovacia jednotka predstavuje 1 hodinu nekvalifikovanej ľudskej práce.
Ľudská práca je základný kapitál, ktorý má každý zdravý človek s dvoma rukami. Ľudská práca tu bola pred 1000 rokmi a bude tu aj o 1000 rokov. Práca je vložená do akéhokoľvek produktu a dá sa kvantifikovať množstvom práce, ktorá bola vložená do jeho výroby, ako aj do výroby všetkých nástrojov a výrobných prostriedkov.

EKO jednotky nie je možné neobmedzene hromadiť.
EKO jednotky sú platné, len ak sú kryté prácou alebo zdrojmi konkrétneho účastníka. Každé jedno EKO má svojho pôvodného „rodiča“ a ten za neho ručí. Z tohto pravidla tiež vyplýva obmedzená časová platnosť – EKO exspiruje, ak zanikne jeho krytie. To je zásadný rozdiel medzi klasickými „fiat“ peniazmi, ale aj krypto menami, kde je krytie hodnotami veľmi otázne.

EKO banka rozlišuje menej a viac cenené práce – majú rôzne ceny.
Ak bude chcieť v komunite poskytovať svoje služby za EKO napríklad zubár, môže mu komunita schváliť podstatne vyšší kurz, aby sa mu oplatilo v EKO banke fungovať. Za svoju hodinu v ordinácii tak môže dostať 5 alebo aj 10 EKO. Platí to aj opačne.

EKO banka je sieťou dobrovoľne prepájaných komunít.
Každá mikrobanka sa môže dobrovoľne rozhodnúť prepojiť s inou komunitou a ponúkať im svoje práce a zdroje.

EKO banka je na smartfónoch.
Katalóg a ponuky sú k dispozícii okamžite online vo vašej dlani. Na jedno kliknutie dáte vedieť celej komunite a sieti, čo nové ponúkate a za akých podmienok. Priamo cez sociálne siete môžete dať vedieť priateľom, aby sa k vám pridali.

Daňová a legálna čistota EKO banky.
EKO banka nemá zámer obchádzať daňovú povinnosť ani živnostenský zákon. Proaktívne mapujeme legislatívu v tejto oblasti. Ak je napríklad vaša EKO ponuka kaderníčky aj vašou živnosťou, mali by ste si aj príjmy v EKO zarátať do účtovníctva. Ak sa na vašu činnosť – napríklad mäsiara alebo lekára – vzťahuje živnostenské oprávnenie, musíte ho akceptovať, aj keď máte ponuku v EKO banke.

EKO môže vydať aj firma alebo obec.
Ak máte v obci, ako my, zanedbané sady, navrhnite starostovi, aby ich budúcu úrodu obec vložila ako krytie za svoje EKO jednotky a následne napríklad 10 000 EKO použila ako prostriedky na obnovenie jabloňového sadu. Následne si potom brigádnici môžu kúpiť časť úrody – samozrejme za zarobené EKO.

Na toto všetko však potrebujeme vybudovať mobilnú „apku“ EKO banky. Ak sa vám koncept EKO banka páči, podporte nás, prosím, na https://www.startovac.cz/projekty/ekobanka/ a hlavne zdieľajte túto výzvu na vašom facebooku!

Daniel Marko
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis