17.01.2019 Add Comment

Rituálne detské obety

Juvenilná justícia a štátom požehnané únosy maloletých dnes ničia mnohé detské duše. Akoby sme sa symbolicky vracali do čias temného staroveku a stredoveku…

24.12.2018 1 Comment

Celistvosť a jednota

Biblické: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého,“ je vysokým duchovným zákonom, ktorého dôsledné napĺňanie by úplne zmenilo celú spoločnosť. H…

27.11.2018 Add Comment

STRÁŽNE PSY LÁGROV

Čo je najzákladnejší ľudský pocit? Čo je najpodstatnejšou z ľudských možností vnímania? Čo tým najzásadnejším spôsobom formuje naše bytie a…

1 2 3 12