Éra ochrany bankového tajomstva vo Švajčiarsku končí

Add Comment

Švajčiarska vláda plánuje výrazne zvýšiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti fiškálnej transparentnosti sprístupnením súkromných informácií o klientoch bánk v krajine.

Automatická výmena informácií (AEOI) o bankových účtoch sa rozšíri do ďalších 22 krajín, vrátane Argentíny, Mexika, Brazílie a Uruguaja a aj do Indie a Južnej Afriky, podľa vyjadrenia Federálneho ministerstva financií.

Tento krok má za cieľ skoncovať s dlhoročnou ochranou netransparentných postupov bánk vo Švajčiarsku, ako aj zabrániť bohatým cudzincom, aby utajovali svoje nepriznané príjmy.

Systém AEOI je celosvetovým štandardom, ktorý zaviedla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v boji proti daňovým únikom. Podľa predpisov sú všetky banky povinné zasielať informácie o klientoch vnútroštátnym daňovým orgánom, pričom tieto musia údaje o zahraničných rezidentoch poskytnúť finančnými úradom v ich domovských krajinách.

Švajčiarsko bolo centrom záujmu debaty o čiernych peniazoch zahraničných rezidentov, ktoré údajne schovávajú za hrubými stenami bankového tajomstva.

Konzultácie sa budú konať v marci budúceho roka s tým, že dohody budú platiť od januára  2018 a výmena informácií by sa mala spustiť o rok neskôr.

Vláda hovorí: „Prispeje to k posilneniu konkurencieschopnosti, dôveryhodnosti a integrity finančného centra Švajčiarska.“

Švajčiarsko už uzavrelo dohody o automatickej výmene informácií s 38 ďalšími krajinami vrátane všetkých členských krajín EÚ, Gibraltáru a Austrálie. Výmenu informácií spustí akonáhle to bude možné v budúcom roku.

Švajčiarsky parlament v súčasnosti uvažuje o podobných dohodách s Kanadou, Japonskom, Južnou Kóreou, Islandom, v Nórsku a britskými závislými územiami Jersey, Guernsey a Ostrovom Man.

Preložené z: https://www.rt.com/business/368985-swiss-economy-banks-secret-transparency/

Silvia Benková
Robiť dobro je ako striekať parfém na druhých, trochu vône vždy zostane aj na vašich vlastných rukách.

Pridaj komentár

& Časopis