Ešte k hoaxu globálneho otepľovania

Add Comment

Kedysi, keď o pravde (a živote) rozhodovala katolícka cirkev, vedcov aj s nepohodlnými faktami upaľovali. V súčasnosti o pravde (a prípadne vedeckej kariére) často rozhodujú politici a médiá, pričom tak ako sa dajú vedci bez svedomia presvedčiť na spoluprácu s tajnými službami (tuším v knihe Gordona Thomasa Dějiny manipulace a chemicko-biologických zbraní CIA som čítal, že každý štvrtý oslovený), pre ktoré v záujme kariéry vykonávajú experimenty ďaleko za hranicou svedomia a morálky, iná časť vedcov sa dá kúpiť na politické účely. Vyrábajú počítačové modely a grafy na mieru, ignorujú fakty alebo ich prekrúcajú na objednávku. Stačí obhajovať katastrofický scenár a dostanete aj priestor v mainstreamových médiách za to isté klamstvo si ešte privyrobiť. Svet je gombička. Je tu však malý problém, americké voľby vyhral Donald Trump, odporca doktríny globálneho otepľovania (GO).

Deň po amerických voľbách prezidenta mládežnícky portál Bez pointy publikoval reakciu na môj článok.

V prvom rade nie som doktor vied (DrSc.), ale doktor filozofie (philosophiae doctor, teda PhD.). No i tak mám doktorát z fyziky. Počas svojho pôsobenia na Slovenskej akadémii vied som analyzoval grafy s údajmi nameranými rôznymi vedeckými skupinami, ktoré sme sa snažili opísať naším modelom. Musel som pritom zosúladiť používané jednotky, keďže bez toho údaje vôbec nedávali zmysel. Viem posúdiť, kedy sa realita rozchádza s namodelovanou situáciou a vtedy poctivému vedcovi neostáva nič iné, len uznať nedokonalosť použitých (počítačových) modelov. Stalo sa to aj klimatologickým modelom, keď všetky predpovedali omnoho vyšší vplyv oxidu uhličitého na globálne teploty, ako namerali meteorologické balóny a satelity (na obrázku nižšie). To modely sa snažia opísať pozorované údaje, nie naopak. Keď model nepopisuje realitu, treba prispôsobiť model, nie realitu. Aspoň teda z vedeckého hľadiska.

Rozdiel medzi teóriou a praxou

Tibor Škvrnda, Jr. argumentuje, že 97 % pravidelne publikujúcich vedcov, venujúcich sa klimatickým zmenám, súhlasí, že GO je zapríčinené ľuďmi. Nuž, vo vede nie je pravda výsledkom konsenzu, ale potvrdeného pozorovania. Odhliadnuc od toho, že sám šíri hoax (len pol percenta článkov od roku 1991 tvrdí, že za väčšinu GO od 50. rokov môže ľudstvo), ak sa pán Škvrnda oboznámi s realitou, bude vedieť, že posledných viac ako 18 rokov žiadne GO nenamerali, priemerná teplota Zeme osciluje okolo tej istej hodnoty. Túto stagnáciu (vtedy 16-ročnú) priznal aj časopis Nature už pred tromi rokmi, v septembri 2013. Takže, o akom otepľovaní je reč? Myslím, že o fiktívnom, preto logicky nesúhlasím s vyjadrením, že „téma globálneho otepľovania je dôležitá“. Čo nie je, nemôže byť dôležité. To je prvá vec. S vyjadrením, že príspevky ako text Vladimíra Rezeka z Vedeli ste, že? „sú protikladom príkladu, ako by osveta o probléme mala vyzerať“, však súhlasím. Aj so Škvrndovým postrehom Rezekových „úplne kontraproduktívnych“, „očividne nelogických asociácií“… a faktu, že „dokonca nemá ani len úroveň ZaV, aby sa odvolal na nejaký dokument alebo štúdiu“. Z týchto dôvodov sa Rezekovým (chronologicky prvým) kontračlánkom nebudem zaoberať a vrátim sa k akým-takým argumentom autora Bez pointy. Odvoláva sa na článok Georgea Monbiota v The Guardian, kde sa píše: „Hlavné tvrdenie filmu [Veľký podvod s globálnym otepľovaním]…  je postavené na objave dánskeho fyzika Dr. Eigila Friis-Christensena z roku 1991, že nedávne teplotné zmeny sú v nápadnej zhode s dĺžkou cyklu slnečných škvŕn… Štúdia z roku 2004 publikovaná v časopise Eos ukazuje, že tá zhoda bola výsledkom nesprávneho spracovania fyzických údajov.“ Škvrnda uvádza aj citát doktora Gavina Schmidta z NASA: „…tento príklad [zavádzania] je zatiaľ najviac do očí bijúcou extrapoláciou za hranice rozumu, akú sme kedy videli“.

Hlavné tvrdenie filmu Veľký podvod s GO bolo, že GO je podvod a bolo to vo filme jasne dokumentované najmä prezentovanými faktami 800-ročného posunu hodnôt CO2 za hodnotami teplôt. CO2 jednoducho nemôže byť príčinou toho, za čím sa vlečie s veľkým odstupom. Na grafe s miliónročnou škálou to nebolo vidno, ale je to tak. Čo sa týka (dominantného) vplyvu Slnka na klímu, v januári 2014 sa prevalilo, že riaditeľ vydavateľstva vedeckých publikácií Copernicus Martin Ramsnussen pod intenzívnym tlakom klimatického establišmentu zrušil vedecký žurnál Rozpoznávanie vzorov vo fyzike (Pattern Recognition in Physics), pretože špeciálne vydanie tohto časopisu s dvanástimi riadne oponovanými vedeckými článkami ponúkalo alternatívne vysvetlenie ohľadom hybných činiteľov klímy (číslo bolo venované variabilite slnečnej aktivity a jej dopade na Zem). Devätnásti vedci prehlásili, že toto špeciálne vydanie vrhá vážne pochybnosti na závery IPCC. Uznávaný švédsky vedec profesor Nils-Axel Mörner, bývalý šéf Fakulty paleogeofyziky a geodynamiky na Štokholmskej univerzite a zvláštny redaktor rozpusteného žurnálu, vydal prehlásenie: „Týmto rozhodnutím sme upadli späť do fázy inkvizície a pálenia kníh. Debata je životne dôležitou súčasťou vedy. Zakázať vedecký žurnál… len kvôli nevyhnutnému záveru, ktorý „vrhol vážne pochybnosti na otázku pokračujúceho a dokonca zrýchľujúceho sa otepľovania podľa tvrdenia IPCC“ je nanajvýš nevedecké a neetické.“ Výstižný bol komentár v diskusii: „Zaujímavé, návrat pred dobu Kopernika s vydavateľstvom Copernicus, ktoré zlikviduje vlastný žurnál, pretože si dovolil heliocentrický názor na klímu. A potom, že sme odvtedy pokročili.“ Veru, prečo by sme rozoznávali vzory vo fyzike, keď to môže spochybniť dogmu GO?

V roku 2015 sa ku GO takto vyjadril držiteľ Nobelovej ceny za fyziku (nie za mier) Ivar Giaever: „Ak máte teóriu nesúhlasiacu s experimentom, tak musíte zmeniť teóriu, pretože bola chybná… GO sa stalo novým náboženstvom, pretože o ňom nemôžete diskutovať… je to ako katolícka cirkev… Faktom je, že za posledných 100 rokov teploty išli hore o 0,8 stupňa … Ak sa teplota zvýši o ďalších 8 desatín stupňa, tipujem, že všetci zomrieme.“ Giaever tiež upozornil, že globálny priemer teplôt za viac ako 18 posledných rokov nerástol a obvinil NASA z manipulácie. „Aká je optimálna teplota Zeme? Je to tá, ktorú máme práve teraz? To by bol zázrak. Nikto mi nepovedal, aká je optimálna teplota Zeme… Myslím, že priemerná teplota planéty je ako cisárove nové šaty. Ako si môžete myslieť, že je možné ju zmerať na zlomok stupňa? Je to smiešne.“ Obvinil aj prestížny vedecký časopis Nature z toho, že chce na klimatickom trende zarábať. „Priatelia ma upozornili, že by som si nemal robiť vtipy z Nature, pretože nebudú publikovať moje práce… Nikto nezmieňuje, aký je oxid uhličitý dôležitý pre rast rastlín… Nehovoria o tom, akým je prínosom pre poľnohospodárstvo, že CO2 narastá… Za posledné storočie oceán narástol o 20 cm, ale za predošlé storočie takisto narástol o 20 cm… Tvrdia, že utečenci sa snažia prejsť cez Stredozemné more. No neutekajú pred GO, ale pred chudobou. Ak chcete pomôcť Afrike, pomôžte im z biedy, nesnažte sa vybudovať solárne a veterné elektrárne…“ Doktor Giaever na znak nesúhlasu s politikou Americkej fyzikálnej spoločnosti (APS), propagujúcej ľuďmi zavinené GO, rezignoval na svoje členstvo už 13. septembra 2011. Okrem neho na členstvo v APS pre propagandu GO rezignovali aj ďalší vedci, napríklad fyzik Hal Lewis. Mimochodom, podobné stanoviská k využívaniu alternatívnych energií v Afrike vyjadrili aj viacerí vedci vo filme Veľký podvod s GO. Giaever sám účinkuje v novšom klimaskeptickom filme Climate Hustle, ktorý strunový fyzik Luboš Motl takisto odporúča si pozrieť. Zvláštne, ani Rezek z Vedeli ste, že? ani Škvrnda z Bez pointy nereagovali, keď som sa odvolával na Motla.

Škvrnda uvádza aj profesora Johna Christyho, ktorý v roku 2006 prehlásil, že sa zmýlil a je spoluautorom štúdie tvrdiacej opak toho, čo je prezentované v dokumente a svedectvo oceánografa Carla Wunscha, ktorý bol „kompletne misinterpretovaný“  a zavádzaný  ľuďmi podieľajúcimi sa na programe, pričom nezávislá televízna komisia to potvrdila aj v iných prípadoch a Channel 4 bol nútený sa verejne v hlavnom vysielacom čase ospravedlniť. Vyjadrenia o manipulácii sú však na mieste v prvom rade v prípade medzivládneho panelu OSN (IPCC), ako uvádzajú aj vedci vo filme Veľký podvod s GO, ktorých uviedli ako spoluautorov správy, pričom ich zistenia nepoužili, pretože sa im nehodili. Jeden z nich dokonca uvádza, že požiadal, aby bol odstránený zo zoznamu autorov a nevyhoveli mu. So závermi správy IPCC nesúhlasí, ani riadok mu v správe nepublikovali a napriek tomu je tam uvedený ako autor. A takých prípadov je viac.

Výraz Climategate označuje prípad tisícok uniknutých emailov z oddelenia výskumu klímy v University of East Anglia, ktoré dokazovali falšovanie údajov. Britský Telegraph zhrnul už v novembri 2009 túto aféru článkom Klimatická zmena: toto je najhorší vedecký škandál našej generácie. Riaditeľ klimatického oddelenia spomínanej univerzity Philip Jones bol zodpovedný za dve sady údajov, ktoré medzivládny panel použil pri príprave správy vedúcej k ich Nobelovej cene. Jones má väzby na Hadley Centre, čo je časť UK Met Office, vyberajúca väčšinu kľúčových vedeckých prispievateľov IPCC. Jeho údaje o globálnej teplote sú najdôležitejšou sadou zo štyroch, na ktoré sa IPCC a vlády spoliehajú. Predpovedajú, že svet sa prehreje na katastrofálnu úroveň, ak sa na boj proti otepľovaniu neminú bilióny. (Eurokomisárka Hedegaardová sa v roku 2013 vyjadrila, že boj proti klíme je správny, aj keby sa veda zmýlila. Na boj proti zmene klímy sa na obdobie do roku 2020 mala vyčleniť najmenej pätina rozpočtu EÚ, teda 200 miliárd eur z našich daní.)

Doktor Jones bol tiež kľúčovým členom skupiny amerických a britských vedcov zodpovedných za šírenie „hokejkového“ grafu svetových teplôt Michaela Manna, podľa ktorého po tisícročí mierneho poklesu globálne teploty vyskočili na historicky najvyššiu hodnotu. Tento graf sa stal modlou celého hnutia veriacich v ľuďmi spôsobené GO (aj dnes ešte niekto vytiahne „hokejku“ ako argument), pričom úplne eliminoval stredoveké klimatické optimum, keď boli teploty vyššie od súčasných. Eduardo Zorita z IPCC verejne deklaroval, že Michael Mann a Philip Jones by mali byť vylúčení z procesu IPCC, pretože nie sú dôveryhodní. Jeden z hlavných autorov OSN Richard Tol lamentoval, že IPCC „uchvátili“ a žiadal, aby vymenili predsedu a predsedov pracovných skupín. Žiadal tiež o pozastavenie procesu IPCC v roku 2010.

Je veľký politicko-finančný tlak na vedcov, aby v záujme svojej kariéry „mysleli alarmisticky“, zmena názoru uvedeného profesora s tým môže súvisieť. Ak aj nie, mnohí iní vedci síce zmenili názor, no prebehli do skeptického tábora. Oficiálny počet skeptikov GO presiahol tisíc vedcov z medzinárodnej komunity, vrátane mnohých súčasných a bývalých členov medzivládneho panelu OSN, ktorí oponujú jeho záverom. Doktor Leonard Weinstein, pracujúci predtým 35 rokov pre NASA, neskôr pôsobiaci v National Institute of Aerospace: „Každá zmysluplná vedecká analýza musí prísť k záveru, že základná teória je chybná.“ Držiteľ Nobelovej ceny za fyziku zo Stanford University Robert B. Laughlin: „…kontrolovať klímu je mimo našich možností… Zem sa nestará o naše vlády alebo legislatívu. V súčasných pozorovaniach nenájdete po otepľovaní ani stopy. Klimatická zmena je záležitosťou geologického času, je to niečo, čo Zem robí rutinne sama od seba bez pýtania si súhlasu alebo vysvetľovania.“ Existuje zoznam 31 500 vedcov nesúhlasiacich s ľuďmi spôsobeným otepľovaním a vplyvom CO2 z USA (9 000 z nich má doktorát), pričom 3 800 z nich sú odborníci na atmosféru, Zem a životné prostredie a ďalších viac ako 5 000 sú fyzici.

Vrah stoviek detí Obama prirovnával skeptikov GO k ľuďom zastávajúcim názor, že Zem je plochá a Mesiac je zo syra. Medzi skeptikmi sa pritom nachádzajú aj traja astronauti, ktorí po Mesiaci kráčali (Buzz Aldrin, Charles Duke a Jack Schmidt) a ďalší štyria astronauti z misií Apollo. Obama sa tvári, že za ním stojí vedecká komunita, no jeho prvý vedecký podtajomník v Oddelení energetiky USA (DoE), bývalý profesor teoretickej fyziky na Caltechu Steven E. Koonin, bol natoľko skeptický ku GO, že navrhol nezávislé vyhodnotenie predpovedí a metodológie IPCC spolu s preskúmaním prognóz iných vedcov. Podľa Koonina by každá poctivá vedecká debata mala uznať nielen vedecké istoty, ale aj neistoty, hlavne ak sa týka predpovedí. Rozpoznanie týchto neistôt by klimatickej vede viac pomohlo ako ich ignorovanie.

Prečo by sa Bez pointy mali venovať stránke .týždeň

Portál Bez pointy chce podľa vlastných slov poukazovať na zavádzanie, bojovať proti šíreniu strachu a nenávisti a viesť dialóg. Na otázku „Zverejnili by ste kritiku denníka N ak by zverejnili nepravdivý článok?“ odpovedal 11. novembra Tibor Škvrnda stručne: „Sem s námetmi.“

Nuž, pán Škvrnda, námet je rovnaký. Netýka sa síce denníka N, ale týždenníka .týždeň, s ktorým teraz tvoria „nezávislé“ mediálne duo. Neignorujte .týždeň a jeho dlhoročné systematické podrývanie dogmy GO v podaní pánov Šebeja, Mojžiša, Kravčíka a ďalších a zaujmite jasné stanovisko. Veďte dialóg nielen s alternatívnymi médiami, ale aj s tými oligarchicko-„nezávislými“. Časopis .týždeň uverejnil už 3. januára 2009 článok Františka Šebeja Globálne otepľovanie bude! (oks.sk/article620). Šebej píše: „Vedci sa zhodujú, že klíma Zeme ako celku je veľmi zložitá záležitosť a predpovedať jej vývoj je náročné, a pri dlhodobých prognózach vždy ide skôr o hypotézy. Vedecká kvalifikácia na takéto predpovede nie je nutnosťou… a hravo to zvládajú politici, i novinári. V ich hlase nepočuť ani štipku pochybností. Dnes už nejde o nevyriešené otázky, ide o článok viery… Bude sa vinou emisií CO2 globálne otepľovať? Bude! Ide o článok viery! Bude sa zvyšovať napríklad počet katastrofálnych hurikánov v karibskej oblasti? Bude, ide o negatívny dôsledok klimatických zmien! Ak sa náhodou nebude, tiež ide o negatívny dôsledok klimatických zmien! Koho zoberieme na zodpovednosť za tieto klimatické zmeny v roku 2009? Koho tipujete? Vari Putina a Medvedeva? Vari Číňanov a Indov a ich exponenciálne rastúce emisie? No vidíte, všetci dobre vieme, kto bude na vine!“

V tohtoročnom rozhovore Aké otepľovanie? sa uvádza, že Martin Mojžiš patrí k zástancom teórie vlažného GO, podľa ktorej pozorované oteplenie je zjavne podstatne nižšie, než predpovedali rôzne klimatické modely a treba upraviť hodnoty vstupných parametrov týchto modelov, čím dostaneme oveľa menej dramatické predpovede GO (mimochodom, docent Mojžiš ma učil). Klimatológ a riaditeľ Centra pre vedecký výskum v Cato Institute Patrick Michaels v rozhovore tvrdí: „Musíme prispôsobiť parametre modelu tomu, čo vidíme v realite… Väčšina klimatológov odmieta uznať existenciu nesúladu súčasného stavu a predpovedí urobených v minulosti, resp. nesúlad je uznávaný, ale nie verejne. Vlády neoznámia verejnosti, že s otep­ľovaním to v skutočnosti vyzerá o dosť optimistickejšie… Namiesto toho idú predstavitelia vlád do Paríža, kde tvrdia, že zachraňujú svet… Celá veda je dnes zvláštnym spôsobom korumpovaná. …výskumník dostane obrovské množstvo peňazí na základe žiadosti, ktorá je vždy založená na nejakej hypotéze… Ak potom svojím výskumom túto hypotézu vyvráti a výsledky publikuje, výrazne si tým zníži šance na financovanie ďalšieho výskumu. Systém vládnych grantov takto tlačí vedcov k hľadaniu a publikovaniu predovšetkým pozitívnych výsledkov, ktoré potvrdzujú prevládajúce hypotézy… Ale veda bez negatívnych výsledkov nie je skutočnou vedou.“

Napokon 28. novembra 2016 videoreportér Eugen Korda natočil vyjadrenie Michala Kravčíka (ktorý je Zem&Vek pozitívny) s názvom Parížska klimatická dohoda je cestou do pekla. Kravčík kritizuje Parížsku dohodu o znižovaní emisií skleníkových plynov, môže podľa neho zapríčiniť globálnu ekologickú katastrofu. Nuž, smelo do nich, pán Škvrnda, držím vám palce!

Viktor Memfer
Získal doktorát z jadrovej a subjadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave. Publikoval zbierku básní v próze Kacír v čižmách (Ars Poetica, 2007), preložil do češtiny knihu Martina W. Balla (Bůh v těle, Eugenika).

Pridaj komentár

& Časopis