Istanbulský dohovor je podsúvaním rodovej ideológie

Add Comment

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu známy ako Istanbulský dohovor Slovensko podpísalo v roku 2011, ale ho doposiaľ neratifikovalo. Teraz sa objavila výzva slovenských mimovládiek, apelujúca na najvyšších slovenských činiteľov, aby sa dohovor urýchlene ratifikoval a implementoval. Nájdete ju tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417.

Pod výzvu sa podpísalo viacero bulvárnych „osobností a celebrít,“ zneužitých na ideologickú propagandu. Herec Richard Stanke v skutočnosti vôbec netuší, o čom je reč. Pripojením sa k výzve deklaroval svoju nezodpovednosť a negramotnosť. Istanbulský dohovor vníma povrchne, len v tej časti, kde sa prezentuje ako opatrenie proti násiliu na ženách. Podobne aj raperi Majk Spirit a Rytmus, ako aj ďalšie známe tváre (pozri zoznam signatárov) sa pri svojej samoľúbej, pozlátkami krytej plochosti, gýčovitosti a povrchnosti nechajú zneužívať na pochybné kampane a manipuláciu verejnej mienky agendou Inštitútu ľudských práv, Inakosť -LGBTI Slovakia a organizácie Možnosť voľby.

Koľko signatárov Istanbulský dohovor aj čítalo? Prečo nie je prílohou výzvy? Slovensko si proti násiliu na ženách a v domácnostiach vystačí vlastnými silami, aj bez ratifikácie dohovoru. Istanbulskému dohovoru nejde len o násilie na ženách (podotýkam, že existuje aj skryté násilie voči mužom a násilie voči bezbranným deťom). Ide aj o trójskeho koňa genderovej ideológie, ktorým by sa v slovenskom právnom systéme zaviedla definícia rodu ako sociálnej kategórie, relativizujúca biologické rozdiely medzi mužmi a ženami. Dohovor definuje rod ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“.

„Máme za to, že základný cieľ Istanbulského dohovoru: odstránenie násilia na ženách je dobrý. Vedľajším cieľom dohovoru je však presadzovanie rodovej ideológie veľmi nebezpečným spôsobom cez medzinárodné právo. Z uvedeného dôvodu ho považujeme za nevhodný pre Slovenskú republiku a jej občanov a považujeme za potrebné zastaviť pokračovanie procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru na Slovensku,“ uvádza sa vo vyhlásení Fóra pre verejné otázky, ktoré nájdete tu: http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2013/12/IstanbulskyDohovorAnalyza.pdf.

Celé znenie Istanbulského dohovoru: http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/.

Proti ratifikácii Istanbulského dohovoru sa organizuje petícia, ktorú už podpísalo takmer 2600 ľudí. Ak sa chcete pridať, nájdete ju tu:  http://www.podpisem.sk/nasilieprotizenam/.

Juraj Režo
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“. Lož je rýchlejšia, pravda ju spravidla stíha pomalšie. Pravda je pravda, lož je lož. Nič medzitým. Pod pätou pravdy klíči pochybnosť. Liberálna demokracia je dvojhlavá hydra, lož sprava i zľava. Obe produkujú zlo. Na ceste k tretej totalite. Anonymná a netransparentná demokracia spochybňuje samú seba ako demokraciu.
Hypotéza: Ideálna agora (nie matrix) pozná osobné súkromie ale nepozná anonymitu vo verejnom priestore v záujme agory. Chcem veriť, že spoločnosť je tehotná zmenou, ak platí, že žena nemôže byť len trochu a iba kde-tu tehotná. Ak sa sama, ktorá je ovládaná zlom, nebude zmene brániť, lebo, mnohí ľudia robia všetko preto, len aby sa vyhli sami sebe... Verím, že zmena systému je možná bez násilia, bez jedinej kvapky krvi, mierovou a pokojnou cestou. Bez majdanizácie Slovenska. Krvavých revolúcií bolo viac, než dosť, a všetky sa vzájomne požrali.
Naša „nežná“ potrebuje reparát. Už 26 rokov... Ukradli nám ju. Nechali sme si... Som ideologický, politický a náboženský abstinent. Nevolič už od prvého kola prezidentských volieb. Svoje ostatné ľudské a občianske práva si ale nenechám vziať. Relatívne slobodný a nezávislý, aj preto, čas od času cestujúci bloger. :-)

Pridaj komentár

& Časopis