Katarzný október so šamanom

Add Comment

Don Sergio je peruánsky šaman, ktorý sa do Európy vrátil po štyroch rokoch. V rámci jeho takmer trojtýždňovej návštevy sa po viacerých českých a slovenských mestách konali liečebné meditácie a semináre, orientované predovšetkým na rozvoj liečiteľských schopností, senzitivity, jasnovidnosti a na hlbšie sebapoznanie. Organizáciu zabezpečoval a meditáciu sprevádzal známy český biológ a terapeut Petr Chobot, ktorý Sergia taktiež prekladal z indiánskeho domorodého jazyka kečua. Chobot so šamanmi úzko spolupracuje viac ako 20 rokov.

Tento uznávaný šaman prišiel z oblasti, ktorú sám nazýva posledným kusom raja. Horské mesto so silnou spirituálnou tradíciou Chavín leží v Andách pod horou Huascarán. Hovorí sa o ňom ako o „mystickom mieste, kde sa vysoko v horách nachádzajú jazerá, mnoho druhov posvätných rastlín, teplé pramene a tisíce rokov staré stavby a pyramídy Alpamayo, ktoré koncentrujú z kozmu na našu planétu silnú energiu“. Andský šamanizmus existuje už niekoľko tisíc rokov. Chobot o ňom rozpráva ako o jednom z najstarších (ak nie je úplne najstarší) spirituálnych a liečebných postupov na našej planéte. Don Sergio tieto starobylé rituály priniesol s povolením bytostí Apu, ktorým my hovoríme bytosti svetla.

„Sergio počas rituálov prináša odkaz, akým spôsobom je treba zmeniť svoje životy a naše spolužitie s planétou Zem, aby sme sami seba nezničili, ale naopak dokázali vytvoriť ďalším generáciám prostredie priaznivé pre život. Je najvyšší čas začať konať.“

Zahajujúca a posledná liečebná meditácia sa konala v Prahe. Don Sergio o Prahe, ale všeobecne aj o Európe hovorí ako o srdcovej čakre Zeme, riadiacom centre či silnom energetickom mieste planéty, z ktorého je možné ovplyvniť situáciu v Afrike, Austrálii a v podstate na celej Zemi. Večer bol rozdelený na dve časti a celé trvanie meditácie zabralo päť hodín. Pražské Vinohrady sa naplnili po okraj, účasť je možné odhadnúť približne na 800 osôb. Telocvičňa plná karimatiek a nafukovačiek pripomínala sprvu chorvátsku pláž a táto masovosť bola skôr v kontraste s tým, aká intímna vec sa počas meditácie prežívala. Plynulý priebeh úvodných slov narušili aj menšie technické problémy s ozvučením, ktoré sa však čoskoro vyriešili. Kvalita percepcie však bola oslabená tým, že zvuk tých nádherných nástrojov, na ktorých Sergio hral, bol sprostredkovaný cez reproduktory a nie priamo. 

V prvej časti sa pozornosť zameriavala na uzemňovanie, spájanie s Matkou Zemou (kečuánsky Pačamama) a čistenie tela od negatívnych vzorcov a nánosov. Matka Zem má tú silu vysať z nás jadro každej súčasnej, ale aj zárodok každej budúcej choroby. Má silu vsať do svojho žeravého vnútra všetko zaťažujúce a brzdiace rozvoj. Tieto starobylé rituály dokážu zbaviť človeka energetickou cestou akýchkoľvek zdrojov jeho obmedzení. Čakala som teda aj ja, že ma po tejto meditácii prejde migréna raz–dva, no ostala som sklamaná, keď sa moje očakávania nenaplnili. Nasledovala prestávka, počas ktorej bolo možné si zakúpiť juhoamerické byliny a čaje či vyskúšať si šamanské hudobné nástroje. Chobot v úvode spomenul aj to, ako EU podporuje stavbu ciest v Andách a tým prispieva k ničeniu domorodej kultúry, fauny a flóry. Na základe toho bolo možné prispieť na podporu indiánskych detí a ich kultúry.

Druhú časť večera možno označiť ako intenzívnu energetickú búrku, počas ktorej sa prijímala božská energia priamo zo Zdroja. Napájali sme sa na Slnko, onen prvotný Zdroj a následne prijímali energiu hlbokým a rýchlym dýchaním za účelom dosiahnutia mimoriadneho stavu vedomia. Celý rituál bol upevňovaný hudbou a spevom. Katarzia na seba nenechala dlho čakať, ľudia kričali, plakali, smiali sa. Prijímanie tejto energie bolo rozdelené na tri vlny. Po každej z nich nasledovala expanzia energie do tých miest tela, ktoré to najviac potrebovali. Ak máte povedzme oslabené obličky, energia sa koncentrovala práve do nich. Táto kozmická energia presne vedela, kam má svoju liečivú pozornosť zacieliť. Pocitovo ste to mohli vnímať ako teplú alebo chladivú vibrujúcu energiu, niekto videl dokonca biele či zlaté trblietajúce sa oblaky, mne sa vynorili farby, útvary, bytosti… Myseľ v tomto stave nehrala žiadnu rolu, vibrácie prestupovali telom prirodzene. Počas tohto relaxačného stavu sa nádych a výdych vedome spomaľoval. Hudba sa prispôsobovala tempu, akým sme mali dych praktizovať. Chobot často v priebehu celej meditácie zdôrazňoval, že všetko sa môže uzdraviť, obnoviť a nanovo vybudovať na subatomárnej úrovni. Mali sme úplne zabudnúť na to, že každá choroba má svoj hlbší význam a myslieť na to, že je tu vyššia pravda či moc a planéta nás práve teraz potrebuje zdravých a silných, predovšetkým v časoch veľkej transformácie. Následne túto získanú silu a ochranu môžeme použiť na vytvorenie takej spoločnosti, ktorá môže zabrániť úpadku a priniesť prosperitu celému stvoreniu. Apropo, migréna po tejto časti úplne zmizla.

Bolo zdôrazňované, že na našej planéte sa nachádza sieť energetických centier, ktoré je potrebné nanovo prepojiť a osobným vývojom, zodpovednosťou každého jednotlivca je možné tento progres učiniť. Sergiov magický spev napájal účastníkov meditácie na vyššie svety. Tento tanec energií zostane ešte dlho živým a prítomným v dušiach zúčastnených. Mnoho ľudí zdieľalo svoje poznanie, ktoré prežili po meditáciách v roku 2012, keď bol Sergio na predchádzajúcej návšteve Európy. Boli to vyliečenia, prosperita v oblasti financií, ale i partnerského života. Sergio vraví, že je nutné sa očistiť, pretože táto doba je rozhodujúca a keď budeme silní a zdraví, môžeme ovplyvniť priebeh ďalších ľudských dejín, tak ako Európa musí upevniť svoju celoplanetárnu úlohu – pomáhať slabým a chudobným krajinám, ale zároveň sa nenechať zničiť.

Zdroje: facebook.com/PetrChobotBiologTerapeut, informaceodjinud.estranky.cz, petr-chobot.eu

Rozhovor s Petrom Chobotom nájdete tu.

Silvia Golemová
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis