Kniha Staněka a Ivanovej nastavuje zrkadlo dnešnej spoločnosti

Add Comment

Ekonóm Peter Staněk patrí k osobnostiam, ktoré sa neboja povedať pravdu v čase všeobecnej lži. Občianska televízia v spolupráci so Zem a Vek prináša kompletný záznam z jeho prednášky spojenej s predstavením knihy Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie.

200- stranové dielo bude prvé zo série kníh, ktorých ambíciou nebude iba kriticky analyzovať našu spoločnosť, ale aj ponúknuť riešenia a vytvoriť novú teóriu spoločnosti. Presahy prvej knihy sú na úrovni ekonómie (spoluautorka Pavlína Ivanová sa špeciálne zamerala na východisko v podobe humanizovanej ekonómie), ekológie, kozmológie, sociológie a politológie.

Peter Staněk nešetril svojim typickým humorom a dynamickým prejavom. „Blbosť napísaná v angličtine zostane len blbosťou,“ poznamenal v kontexte kritiky politicky korektných vedcov publikujúcich v karentovaných časopisoch.

 

Autori videa: Igor Jurečka / Lukáš Perný

Uvádzame aj niektoré prepisy zaujímavých pasáží:

„Ak sme sami vedci ako hľadači poznania, sme povinní spoločnosti poskytnúť poznanie, aj keď sa to poznanie spoločnosti páčiť nebude. Ale práve v tom ohni poznania by sme mali nájsť nové cesty, ktorými by sme dokázali preklenúť všetky otázky, o ktorých sa bavíme. Zahľaďme sa na svet okolo seba a skúsme ho pochopiť. Mnoho vecí nám bude pripadať v prvej fáze zložitých, v druhej fáze pochopiteľných a v tretej fáze triviálnych, len preto, že sme zabudli na ľudskosť ako hlavný faktor, ktorý sprevádzal ľudskú civilizáciu. Najviac ma v histórii a paleontológii fascinovala jedna vec. Poznanie že neandertálci sa starali o dve skupiny populácie. O deti a starých. Ale dneska sa tvárime, že všetci zostaneme mladí, starých nemáme, ale pokiaľ hovoríme o starých, hovoríme že to je desivá vízia, lebo populácia starne. Ako keby sme nepochopili, čo pochopili indiánske kmene a staré kultúry. Že v strieborných hlavách je koncentrované obrovské množstvo poznania. Že oni majú za sebou obrovské skúsenosti života. Nemusia zabehnúť stovku za 10 sekúnd, ale poradia, ako tú stovku zabehnúť alebo ako tú stovku nemusieť bežať. …Pokiaľ sa chceme považovať za hľadačov pravdy, musíme spoločnosti poskytnúť poznanie, ktoré sme dostali. Možno nás za to ukrižujú, ale je to našou psou povinnosťou.“

„Jeden z najväčších omylov je štatistický priemer. Povieme si, super dneska mám priemernú mzdu 900 €, no, panebože, to je super. A teraz si priznám, že dve tretiny sú pod ňou. Je to humánne? Ak produktivita práce rastie o 16 % a naša mzda rastie o 1%, je to humánne? Ak mzda nekopíruje rast produktivity práce, vaše mzdy nerastú, neodvádzate dosť do penzijného systému, vzniká diera v systéme a potom poviete, aha, sociálna poisťovňa je v deficite. Je to tým, že je málo ľudí v produktívnom veku a veľa ľudí v starobe? Veď tí starí ľudia robili desiatky rokov a nahonobili kapitál! Kde je?“

„Riziká spôsobujú obrovskú polarizáciu bohatstva a chudoby, ktorá deštruuje spoločnosť založenú na spotrebe. Tí, ktorí majú väčšinu majetku, tých 5 % najbohatších, oni nepotrebujú továrne, výrobu, spotrebu, nič… oni potrebujú zhodnotiť svoj finančný kapitál. Technológie spôsobujú úplnú zmenu – 3D tlač spolu so zmenou informačných technológií znamená úplné prebudovanie dodávateľských reťazcov, na ktorých stojí polovička slovenských subjektov robiacich pre medzinárodné firmy. O 10 rokov to nebude, bude to úplne inak. Tretia oblasť… ondulovanie vzduchu a jeho predávanie, k čomu je? Naozaj si myslíme, že celý problém životné prostredia je obchodovanie s emisnými poukážkami v rámci EÚ, alebo je to kompletná zmena prírodných podmienok na planéte?“

„Čisto náhodou sa v tomto lete zbláznili milióny migrantov a valia sa do Európy. Náhoda. Všetko, čo okolo nás je, je náhodné. …Američania nikdy nesmú dovoliť, aby sa Európa spojila s Ruskom a Čínou, ale vždy musia pracovať na stratégii, kde sa jednotlivé subjekty dostanú do konfliktu. A keby to nešlo, treba destabilizovať. A ak to niekomu niečo pripomína, podobnosť je čisto náhodná, je to konšpiračná teória a – je to pravda. … Všetci vidíme, že v tejto fáze demokracia problémy nevyrieši. Pravdepodobne by sme potrebovali osvieteného diktátora, len pozor, aby nezhasol lampu, potom by bol neosvietený. …Sme svedkami obrovskej kumulácie geopolitických, prírodných, technických problémov a opäť sa formujú v rovnakom čase. …Riešenia –kontrolovaná spoločnosť alebo zdieľaná spoločnosť. Načo by som všetko vlastnil, keď si to môžem požičať, použiť a vrátiť, načo byť otrokom majetku? …Práca sa stáva veľkým rizikom. Každá technologická revolúcia vedie k úspore práce o 15 – 20 %, teoreticky vzaté, o päťdesiat rokov nebudeme na výrobu potrebovať nikoho! Čo s tými ľuďmi? … Má štát toto riešiť, vytvoriť regulačný rámec, represívny systém alebo čo má byť funkciou štátu?“

„Nemáme povinnosť ukázať, že svet by mohol byť oveľa lepší, keby došlo k určitej kombinácii, prelínaniu? Prečo sú dnes teórie konvergencie tabu? Pretože hľadali pozitívne aj z jedného, aj z druhého systému (socializmu i kapitalizmu) a hľadali prienik! A potom prišla Chicagská škola, vyhlásili že jediný podstatný je zisk, profit, konkurencieschopnosť a tak ďalej, tomu sa potom všetko podriadilo a svet je okolo nás taký, aký je. A to sa prelína do všetkých aspektov spoločnosti a vlastne dnes, po 25 rokoch začíname žať plody bezbrehého naháňania sa za ziskovosťou a teraz to máte krásne nazvané – optimalizácia využitia výrobných faktorov podnikateľských subjektov… nemáme už chudobných, máme sociálne exkludovaných… nekradneme, ale kreatívne presúvame v časopriestore. Úplne fundamentálny prístup, ktorý ukazuje, ako keby sa ekonómia zmenila a ona nám pod rukami pomaly a potichu zvlčieva. A dneska nás tá zvlčená ekonomika začína požierať, naše vlastné telá, všetci sme prekvapení odkiaľ sa zobrala a nemáme alternatívu.“

Lukáš Perný
Snažím sa hľadať pravdu a bojovať za lepší a spravodlivejší svet. Nosiť svetlo poznania aj v čase všeobecnej tmy.

Pridaj komentár

& Časopis