Kosovo – súčasť veľkého Albánska či americká kolónia v Európe?

Add Comment

Kosovo, mladý štát uprostred Balkánu o ktorého územie sa dodnes vedú spory. Nahliadnime trošku do jeho histórie. Keď padla Rímska ríša, osídlili územie dnešného Kosova Slovania. Pod vplyvom Byzantskej ríše prijali kresťanstvo a chceli si tu založiť svoj vlastný štát. Neskôr po vpáde Osmanskej ríše museli obyvatelia konvertovať na islam. Po prvej svetovej vojne sa toto územie stalo súčasťou Juhoslávie. Tú v roku 1939 ovládlo Taliansko. Kosovo sa pripojilo k Veľkému Albánsku a tým sa začalo etnické čistenie Albáncami, pri ktorom bolo zabitých 10 000 Srbov a 70 000 srbských rodín muselo opustiť domovy. Albánci chceli naplniť myšlienku Veľkého Albánska, ktoré by v budúcnosti ovládalo značnú časť Balkánu.

Po rozpade Juhoslávie sa k moci dostala UČK (jej hlavné finančné zdroje boli z obchodu s drogami a bielym mäsom). Počet Albáncov sa zdesaťnásobil, v dedinách prebiehali etnické čistky, pri ktorých Albánci pozabíjali stovky srbských rodín, pálili im majetky, znásilňovali ženy, ničili kostoly,…  Bolo cítiť túžbu po „Veľkom Albánsku“. Následnou odpoveďou na tieto činy bola juhoslovanská ofenzíva do Kosovskej oblasti. Na úteku bolo 800 000 miestnych obyvateľov (pri tejto ofenzíve spáchalo niekoľko juhoslovanských vojakov masakry na Albáncoch, za ktoré boli neskôr odsúdení). Po mesiacoch takýchto bojov prišlo bombardovanie Juhoslávie od USA, Nemecka, Veľkej Británie a spojencov.

Zámienkou bola udalosť v Račaku, kde Albánci v tejto dediny páchali zločiny voči majoritnému srbskému obyvateľstvu. O pár dní sem boli vyslané srbské obrnené transportéry, no skôr než dorazili na miesto, boli napadnuté. Po zneškodnení všetkých teroristov, ktorý ich napadli, tam ostali ležať mŕtvoly. Tie Albánci naaranžovali vedľa seba, aby to vyzeralo ako masová poprava. Keď sem prišli novinári zo západu, urobili z mŕtvol dôkaz o srbskej brutalite. Pravoslávni Srbi a ich cirkev zrejme ležia hlboko v žalúdku americkým imperialistom, ktorí v nich vidia spojencov Ruska na Balkáne. Hneď po tom, ako sa v svetových médiách objavila táto infomácia, sa začalo „humanitárne bombardovanie“ Juhoslávie, pri ktorom bolo zabitých mnoho Srbov a bola zničená infraštruktúra. Kedysi nádherný a prekvitajúci kraj Srbska sa zmenil na najzaostalejšiu časť Balkánu. Po vojne si tu Albánci  vytvorili svoj nový štát – Kosovo. Pod vedením teroristov z UČK ho uznali USA, Nemecko, Turecko, Maďarsko a všetci hlavní nepriatelia Srbov, Rusov a všetkých Slovanov. Aj napriek tomuto všetkému Srbi dodnes považujú Kosovo za centrum svojej pravoslávnej cirkvi a kultúry. Maďari v tomto vidia inšpiráciu odtrhnutia južného Slovenska od Slovenska.

Tomáš Blahúta
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis