05.12.2017 1 Comment

Civilizácia: Najnovšia verzia

Pre dnešnú dobu sú charakteristické otvorené diskusie na tému Priemysel 4.0 alebo Industry 4.0. Tento pojem prvýkrát použili Nemci v roku 2014. Prv…

17.11.2017 Add Comment

Hitlerov život po vojne

Sú ľudia, ktorí sa do takej miery zapísali do dejín, že stačí vysloviť ich meno a každému je jasné, o koho ide. Bez nejakého vysvet…

16.11.2017 Add Comment

Trilaterálna komisia a jej korene

Je najmladšou odnožou svetovej tieňovej vlády, ktorý vypučala z kmeňa Council of Foreign Relations (Rady pre zahraničné vzťahy – CFR) až roku 1973…