Martin Luther King a jeho varovanie pred americkou duchovnou smrťou

Add Comment

Rok pred svojou smrťou sa Martin Luther King rozišiel s mnohými politickými spojencami varovaním, že vojna vo Vietname spôsobí „duchovnú smrť“ Spojených štátov, čím sa zároveň vyčlenil z mainstreamových kruhov, ktoré jeho radu nazvali naivnou a nezodpovednou.

Prejav bol prednesený presne rok pred jeho zavraždením v Memphise, 4. apríla 1968. M. L. King vyhlásil: „Národ, ktorý rok čo rok minie viac peňazí na vojenské záležitosti ako na programy sociálneho povznesenia, sa blíži k duchovnej smrti.“ Prítomní ľudia spoznali, že sa jedná o jeden z najsilnejších prejavov, ktorý odkazoval na nemorálnosť vietnamskej vojny a jej ničivý dopad na sociálny pokrok v USA. Pri vysvetľovaní jeho rozhodnutia, nasledovať svedomie a vystúpiť proti americkú militarizmu, povedal: „Vedel som, že Amerika nikdy neinvestuje peňažné prostriedky alebo energiu do rehabilitácie svojej chudoby, kým dobrodružstvá ako to vietnamské naďalej vysávajú mužov, schopnosti a prostriedky ako nejaký deštruktívny démon. Som stále viac nútený vnímať vojnu ako nepriateľa chudobných a atakovať ju.

Pri diagnostike militaristickej choroby a násilia však zašiel ešte ďalej. Povedal: „Nepozdvihol by som svoj hlas proti násiliu voči utláčaným v getách, ak by som najskôr jasne neprehovoril proti najväčšiemu šíriteľovi násilia v dnešnom svete – mojej vlastnej vláde.

Otrávená duša

King dobre vedel, že násilie zabíja sociálny progres i dušu národa a apeloval na svojich spoluobčanov, aby sa zaujímali o príčiny utláčania vo svete: „Som presvedčený, že ak sa máme dostať na správnu stranu svetovej revolúcie, my ako národ musíme prejsť radikálnou revolúciou hodnôt. Je potrebné sa rýchlo presunúť od spoločnosti orientovanej na veci, k spoločnosti orientovanej na človeka. Ak sú stroje a počítače, motívy zisku a vlastnícke práva považované za dôležitejšie než ľudská bytosť, obria trojica rasizmu, materializmu a militarizmu nebude porazená.

Sme konfrontovaní s prudkou naliehavosťou. V tajomstve života a histórie neexistuje taká vec ako príliš neskoro. Otáľanie je stále zlodejom času. Život nás často ponecháva nahých a skľúčených kvôli stratenej príležitosti. Stále máme na výber; nenásilná koexistencia alebo násilné spoluzničenie. Prejdime od nerozhodnosti k akcii. Musíme nájsť nové spôsoby ako sa zasadzovať za mier a spravodlivosť v celom rozvojom svete – svete, ktorý hraničí s našimi bránami… Ak nebudeme konať, zrútime sa do dlhých, tmavých a hanebných chodieb času, ktoré sú vyhradené tým, ktorí majú moc bez súcitu a morálky.

Podpis rozsudku smrti

Vehementným odsudzovaním vojnových zločinov, ktorých sa americká armáda dopúšťala na vietnamských bojiskách denne, niektorí prívrženci pochopili, že King si práve podpísal svoj vlastný rozsudok smrti. Svedomie ho zrejme nútilo vyjadriť svoje hlboké pocity mravného rozhorčenia nad hrôzami, utrpením a smrťou miliónov nevinných civilistov v nespravodlivej vojne, ktorá ovplyvnila obyvateľstvo, zem a vodné zdroje na celé generácie.

Vedel, že civilisti sú vždy hlavnými obeťami modernej vojny a najmä vojny, ktorá bez rozdielu používa smrtiace zbrane pršiace zo vzduchu, príp. obľúbenú zbraň US Air Force – napalm. Vedel tiež, že na každej vojne sa zarába a vojna vo Vietname nebola výnimkou. Vo svojich prejavoch hovoril o „neželanej realite“, ktorú vládnuca trieda nerada rieši na verejnosti, čiže prejavmi neprovokoval len oponentov jeho boja za občianske práva, ale tiež záujmy vojnových jastrabov.

Vojna je dobrý biznis

Čím dlhšie vietnamská vojna trvala, tým viac sa darilo výrobcom zbraní. S obrovskými ziskami existoval silný podnet pre finančné elity, ktoré pokračovali v krviprelievaní. A preto aj ziskuchtivá Wall Street, batalióny priemyselných lobistov a vojnoví propagandisti obletovali Washington a Pentagón, aby si nárokovali o ešte viac dolárov z daní na zbrojný výskum, vývoj a výrobu.

Z týchto peňazí sa zaistila armáda nezamestnaných na prácu v zbrojárskych závodoch a granty na výskum zbraní pre množstvo univerzít. Tak sa stala zbrojárska manufaktúra, výskum a vývoj životne dôležitými pre takmer každú lokálnu ekonomiku a domáce rozpočty miliónov amerických voličov, ktorí nepriamo ťažili z vraždenia, mrzačenia, vysídľovania, hladovania a utrpenia ľudí vo vojnových zónach.

Kingov protivojnový postoj bol založený na jeho kresťanskom presvedčení a ctení si medzinárodného mieru a spravodlivosti. Tieto faktory z neho urobili nebezpečnú hrozbu pre vojensko-priemyselno-bezpečnostný komplex. Mocné sily tvrdo pracujúce na jeho diskreditácii sa infiltrovali do hnutia a úsilie, chytrácky vedené proto-fašistickými praktikami Edgara Hoovera a FBI, ešte intenzívnejšie po prejave v Riverside, vyústilo do „neutralizácie“ Kinga – guľkou do hlavy. (O tom, že za činom nestál len „osamelý vlk“ James Earl Ray, existuje mnoho štúdií, napr. „An Act of State: The Execution of Martin Luther King“ od prokurátora Williama F. Peppera).

Prorocká vízia

Dnes, takmer päť desaťročí po protivojnovom prejave (ktorý bol urputne držaný mimo uši verejnosti), je viditeľná prorockosť Kingovho pozorovania. Amerika svoju dušu stráca neustále. Horná a stredná trieda na „ceste nahor“ podľahla dravým veriteľom, kanibalským firemných fúziám, psychopatickým nadnárodným korporačným schémam a priemyselným vykorisťovateľom vody a pôdy – schémam, ktoré eventuálne praskajú ako súčasť predvídateľných ekonomických bublín.

Tieto bubliny pravidelne vyhladzujú investorov (okrem veľkých a dobre zabezpečených „insiderov“, ktorí sú zvyčajne upozornení vopred a predávajú svoje podiely krátko pred „krachom“) a daňovníci zachraňujú finančný zmätok, ktorý bol vytvorený tzv. „neviditeľnou rukou trhu“ – prefíkaným dielom korporačných hráčov.

King sa snažil varovať nielen pred blížiacou epidémiou násilia voči domácim obetiam, ale aj desiatkam miliónov ľudí vo svete, ktorí boli a stále sú obeťami amerických vojenských nešťastí. Hovoril tiež o štvavých špekulantoch z nadnárodných podnikov, ktorých záujmy sú presadzované a chránené americkou armádou – či už operujú v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike alebo na Blízkom východe. Rozpočet Pentagónu sa pohybuje okolo 700 miliárd dolárov ročne, t. z. 2 miliardy denne bez viditeľnej návratnosti investícií, s výnimkou vojenských dodávateľov, ropného priemyslu a bankárov z Wall Street. Obrovské sumy je potrebné vynaložiť aj na fyzické a duševné zdravie spojené s paliatívnou starostlivosťou o trvalo zmrzačených a psychologicky traumatizovaných veteránov. Stovky miliónov dolárov navyše idú na splácanie úrokov za minulé vojenské dlhy.

Drvivá väčšina amerických kresťanských cirkví zradila Kingovu víziu, napriek spomienke, ktorú mu občas venuje k výročiu narodenín. Cirkvi, ktorých členovia boli vychovaní na legendách o americkej výnimočnosti a „vyvolenom národe“, odmietajú zaujať postoj proti satanskej povahe vojny.

Bod, odkiaľ niet návratu?

Vtedy bola Kingova nádej v lepšiu budúcnosť videná ako iracionálny idealizmus. Ak sa chce Amerika odvrátiť od finančnej a vojenskej katastrofy, musí mať Kingove varovania na zreteli. To znamená ústup od celosvetovej siete vojenských základní, ktoré preťažujú rozpočet a následne, pri zbavovaní sa oprávnenej nálepky „gaunerského národa“, zastaviť tajné vražedné operácie žoldnierskych oddielov po celom svete, ako aj vychýrené vraždy amerických bezpilotných dronov.

Kým zostane varovanie ignorované, americká budúcnosť je bezútešná. Budúcnosť obsahuje temné semená ekonomického chaosu, hyperinflácie, neudržateľnej biedy, rasového a menšinového nepriateľstva, podvýživy, ozbrojených povstaní, pouličných bojov a možno nakoniec, inštitúcií totalitného dohľadu a policajného štátu s cieľom kontrolovať občianske protesty a potláčať vzbury.

King zakončil svoju reč týmito výzvami: „Vojna nie je odpoveď. Stále máme na výber; nenásilná koexistencia alebo násilné spoluzničenie. Prejdime od nerozhodnosti k akcii. Musíme nájsť nové spôsoby ako sa zasadzovať za mier a spravodlivosť v celom rozvojom svete – svete, ktorý hraničí s našimi bránami… Ak nebudeme konať, zrútime sa do dlhých, tmavých a hanebných chodieb času, ktoré sú vyhradené tým, ktorí majú moc bez súcitu a morálky.“ Dnes je úloha ťažšia, prekážky impozantnejšie, ale cesta, ktorú Martin Luther King načrtol, zostáva.

Zdroje: Dr. Gary G. Kohls; Consortium News

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

& Časopis