Martin W. Ball o nástrojoch prebudenia energie

Add Comment

Hoci je tento americký autor veľkým zástancom enteogénnej praxe, v knihe Bůh v těle vymenúva aj ďalšie metódy otvorenia sa vlastnej energetickej podstate. Medzi ne zaraďuje meditáciu, hlasový prejav, prácu s telom a ďalšie techniky.

Meditácia

Meditácia je mocný nástroj, ktorý ti pomôže získať istú nadvládu nad vrtochmi svojej mysle. Mnoho ľudí, špeciálne v modernom svete, považuje udržanie pozornosti či koncentrácie za mimoriadne náročnú výzvu, pretože táto schopnosť v našej kultúre okamžitého uspokojenia, multitaskingu a zahltených receptorov značne zakrpatela. Naša kultúra je plná najrôznejších rozptýlení a pokušení, ktoré človeka odvádzajú od práve se odohrávajúceho prítomného okamžiku. Meditácia učí spomaliť, dát myšlienky bokom, venovať pozornosť danej chvíli, byť plne prítomný. A to je v modernom svete nedoceniteľná a nesmierne dôležitá schopnosť.

Existujú tri veľké meditačné tradície. Niektorá je dogmatickejšia a obsahuje viac symbolizmu, metafyziky a náboženských fantázií než iná. Podľa mojej osobnej mienky je najvhodnejšia (aspoň na začiatok) zenová meditácia, pretože je najmenej zaťažená náboženskými rituálmi či metafyzikou.

Zenová meditácia spočíva jednoducho v tom, že človek sedí, dýcha a jednoducho len spočíva v prítomnosti. Nič viac a nič menej. Na to, aby si mohol praktizovať zenovú meditáciu, nemusíš byť budhista. Sadnúť si a sledovať svoj dych môže ktokoľvek!

Hlavným cieľom meditácie je nechať myseľ prirodzene fungovať bez toho, aby si bol pripútaný k akýmkoľvek myšlienkam a pocitom. Skrátka sa len učíš udržať si bdelé vedomie a vnímanie bez pripútania a očakávania. Je to skvelý spôsob, ako zostať v kontakte s tým, čo sa odohráva v tvojej mysli a zároveň si uvedomovať, ako veľmi ťa zamestnáva vnútorný dialóg. Pre niektorých ľudí je takmer nemožné sedieť päť minút v kľude, aspoň na začiatku. Maj preto trpezlivosť, dopraj si čas, ktorý na meditáciu potrebuješ a urob si pohodlie pri pozorovaní svojich myšlienok a pocitov. Cieľom je neustále vracať pozornosť späť k prítomnému okamžiku. Pokiaľ ti začnú myšlienky zabiehať do budúcnosti, priveď ich späť tak, že začneš sledovať svoj dych. Pokiaľ ti myšlienky zablúdia do minulosti, opäť ich priveď späť sledovaním svojho dýchania. Aj keď sa ti v mysli začnú objavovať rôzne príbehy, vráť sa do prítomnosti. Meditovanie nemá za cieľ niečo sa dozvedieť alebo si niečo vymýšľať. Slúži jednoducho na to, aby si bol prítomný tu a teraz.

Nadviazanie vzťahu s telom a energiou

Existuje mnoho spôsobov, ako sa v každodennom živote dostať do kontaktu so svojim telom a energiou. Tanec, bojové umenia, joga, šport, gymnastika, milovanie sa a podobne – to všetko sú metódy, ako byť naplno prítomný v svojom tele. Aby si však naozaj precítil svoju energiu, je dôležité zahrnúť do pohybov expresívny výraz či dôraz, naozaj prežívať to, co robíš. Je totiž rozdiel byť profesionálnym tanečníkom a nechať svoje telo iba hýbať sa do rytmu hudby akýmkoľvek spôsobom, pri ktorom se cítiš dobre. Nejde o to robiť tie „správne“ pohyby nebo niečo „ovládať“, ale úprimne a autenticky sa prejaviť. Nič nie je dobre alebo zle, pokiaľ ide o autentickú, sebavyjadrujúcu akciu.

Skús si napríklad pustiť hudbu, ktorú máš rád. Postav sa alebo si sadni doprostred miestnosti. Neskúšaj tancovať nejakým konkrétnym spôsobom, nesnaž sa o nič. Môžeš nehybne sedieť alebo stáť, dokiaľ nepríde inšpirácia k pohybu. Potom len nasleduj svoju energiu. Nie je dôležité, či pri tom dobre vyzeráš alebo či na niekoho urobíš dojem. Nasleduj prúdenie energie svojim telom.

Hlasový prejav

Hlas je jedným z hlavných nástrojov, s ktorých pomocou ľudia vyjadrujú svoju energiu. Preto je ďalším dobrým spôsobom, ako byť v súlade so svojou energiou, naučiť sa používať svoj hlas na sebavyjadrenie v pohode a bez zábran.

Môže to mať všetky možné formy od modlitby cez spievanie až po vydávanie rozmanitých zvukov. Nájdi si cez deň chvíľku na ľubovoľný hlasový prejav. Nezáleží na tom, čo z teba vylezie. Jednoducho to urob!

Skús experimentovať. Keď máš tichý hlas, skús byť hlučnejší. Ak si často hlučný, skús svoj hlas zjemniť. Hľadaj, čo je pre tebe autentické. Nesnaž se znieť ako niekto alebo niečo. Len vydávaj nejaké zvuky.

Ak si to chceš naozaj užiť, odporúčam naučiť sa hrdelný spev, pretože táto forma vokálneho vyjadrenia mobilizuje veľké množstvo energie, navyše je zábavná a znie vskutku skvelo.

Práca s telom (bodywork)

Napätie, stres, energetické bloky a rôzne zranenia v sebe telo uchováva. Akonáhle sa začneš otvárať, uvidíš, že práca s telom alebo masáž ti pomôže zablokovanú energiu uvoľniť.

Najmä masáž vyvoláva rozmanité typy emočného uvolnenia. Pokiaľ dobrý masér nájde správne miesto na tvojom chrbte, možno sa aj rozplačeš alebo bez príčiny rozosmeješ. Príčina ani forma nie je dôležitá. Len precíť, čo príde, a vyjadri to. Dovoľ si otvoriť sa a nechaj odísť všetku energiu, ktorá ti neslúži. Väčšina ľudí potláča svoje sebavyjadrenie, no táto potlačená energia má tiež potenciál sa uvoľniť. Práca s telom je skvelý spôsob, ako ju uvoľniť, často aj nevedomky.

Tvorivosť

Nájdi si spôsob, ako prejaviť svoju tvorivosť a to bez ohľadu na to, či si myslíš, že máš alebo nemáš nejaký umelecký alebo hudobný talent. Tvorivé sebavyjadrenie je enormným prínosom pri nadväzovaní vzťahu so sebou samým a svojou energiou. Nejde pritom o mieru schopností. Nemusíš byť „dobrý“ maliar, aby si sa mohol vyjadriť maľovaním. Každý môže vziať do ruky maliarsky štetec a nanášať farbu na plátno alebo papier. Skús to aj ty! Nepripútavaj sa k forme či výsledku. Ide o to, aby to bola zábava, možno aj katarzia. Umelecký prejav je o sebaobjavovaní a procese tvorenia, nie o výslednom produkte. Dovoľ si byť umelcom a svoje umenie neposudzuj!

Otvorené srdce

Byť otvorený voči svojej energii znamená mať otvorené srdce. Srdce si uzavrieme, keď sa cítime ohrození, odsudzovaní, odmietaní alebo keď cítime strach. Avšak väčšina z toho, čo nás zdanlivo ohrozuje či odsudzuje, sú len projekcie ega. Naše ego nám najviac bráni mať otvorené srdce. Vrcholom schopnosti milovať je cítiť lásku ku všetkému a ku všetkým, rovnakou mierou a bez výnimky. Keď si dokážeš udržať tento postoj, potom máš naozaj otvorené srdce.

To však neznamená, že máš vyslovene cítiť a prežívať lásku ku všetkému a v každom okamihu – to by bola skutočne nemalá úloha. Znamená to skôr, že by si mal praktizovať dávanie lásky všetkému a každému, koho v danej chvíli stretneš. To je omnoho realistickejšie, než pokúšať sa milovať úplne všetkých naraz. Znamená to milovať čo prežívaš, seba a iných, v každom momente. Nemusíš prežívať cit lásky k siedmim miliardám ľudí. Maj rád toho, kto je práve s tebou, a keď si sám, miluj sám seba. Tiež nezabúdaj, že láska je pravda, takže by si mal byť ku každému čestný a úprimný, hoci je to niekedy nepríjemné. Láska určite nie je podporovanie výmyslov a ilúzií druhých. Láska je bytie v pravde.

Ľudia se uzavrú, keď sa cítia zranení. Stávajú sa tak obeťou a oddávajú sa sebaľútosti. Zdôvodňujú si, prečo nemôžu mať otvorené srdce. Ľudia sa stále oddávajú bolesti, napriek tomu, že si tým ubližujú. Potvrdzuje to totiž ilúzie ega a dáva mu to silu. Je to však forma úteku od zodpovednosti. Je jednoduchšie obviniť zo svojho trápenia druhých, než prevziať zodpovednosť za vlastné myšlienky, emócie a energiu. Otvorené srdce je srdce, ktoré prevzalo zodpovednosť za seba a svoje vlastné šťastie. Otvorené srdce je zbožné, pretože Boh nám dáva lásku zo svojho nekonečného zdroja nepretržite a bez podmienok. Otvorené srdce sa preto nikdy nevyčerpá.

Pobyt v prírode

Príroda je skvelým miestom pre sebareflexiu. Platí to najmä pre oblasti neovplyvnené človekom, pretože na takých miestach je možné zakúsiť energetické štruktúry prírody v ich „prirodzenej“ forme. Záhrada či park samozrejme poskytuje príjemné prírodné prostredie, avšak neporušená príroda odráža presnejšie, ako funguje energia, keď je ponechaná sama sebe „napospas“. Vzory a farby sa spolu miešajú, alebo sa navzájom zdôrazňujú. Zmes kameňov, hliny, vody, ľadu a piesku odhaľuje fraktálne vzory. Rastliny rastú v spletitej fraktálnej geometrii, pričom menia slnečné svetlo na energiu potrebnú pre ďalšie živé bytosti. Celá príroda je neustále sa meniacim plátnom pre rozmanité energetické vzory, pôsobiace súčasne na rôznych úrovniach vo vzájomnej prepojenosti a harmónii. Príroda je energia v činnosti – energia, ktorá je sama sebou.

Pozorovanie transformácií a vzorov v prírode nám umožňuje poznať ako energia pracuje. Pomáha nám to tiež uviesť do súladu svoju vlastnú energiu a rozpustiť úzkosť mysle, vychádzajúcu z ega. A pokiaľ je človek pritom osamote, je to navyše osviežujúci únik od hier ega.

Osobne ti odporúčam tráviť toľko času v neporušenej prírode, koľko je len možné. Prináša to nádherné zážitky, dobrý pocit a jasnú myseľ.

Ďalšiu ukážku z knihy Bůh v těle nájdete tu.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

 

Viktor Memfer
Získal doktorát z jadrovej a subjadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave. Publikoval zbierku básní v próze Kacír v čižmách (Ars Poetica, 2007), preložil do češtiny knihu Martina W. Balla (Bůh v těle, Eugenika).

Pridaj komentár

& Časopis