Masový európsky protest proti TTIP a nadnárodnému prevzatiu moci

Add Comment

TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) má množstvo odporcov medzi občanmi krajín, ktorým prekáža rastúca moc korporácií. Vlády svojimi poslednými krokmi potvrdili, že demokracia už nie je princíp, v ktorom by bolo treba pokračovať. Tri milióny ľudí vyjadrili nesúhlas formou petície proti TTIP. Nedávno pochodovalo v Berlíne najmenej 250-tisíc ľudí. Vznikli stovky organizácií, ktoré majú doslova milióny stúpencov. Najväčší prieskum uskutočnený Európskou komisiou (EK) ukázal, že 97 percent občanov je proti TTIP v akejkoľvek podobe. Námietky sa však neberú do úvahy.

Rôzne informačné úniky zvyšujú obavy, že utajované schôdzky nie sú v záujme ľudí alebo jednotlivých štátov. Najväčšia opozícia voči TTIP sa koncentruje pri kontroverznom riešení sporov investor vs. štát, ktoré umožní firmám žalovať vlády za akýkoľvek ušlý zisk. A tajomstiev je omnoho viac než len „tiché firemné súdy“. V súčasnosti prebieha okolo 500 procesov biznis vs. štát, ktoré boli priamym dôsledkom dohôd podobných TTIP.

Právna nadradenosť a potláčanie občianskych námietok

Uznávaný odborník OSN v oblasti ľudských práv, Alfred-Maurice de Zayas hovorí, že „existuje hierarchia dohôd a v prípade konfliktu medzi ustanoveniami Charty OSN a inými zmluvami prevažuje Charta.“ Inými slovami, obchodné zmluvy, ktoré vedú k porušovaniu ľudských práv – alebo narušia inú povinnosť stanovenú v Charte OSN – sú právne neplatné. „Umožniť súkromným arbitrom obísť medzinárodné a vnútroštátne právo… sa rovná revolúcii proti zákonom,“ dodal Zayas. OSN nedávno požiadala o prerušenie rokovaní o TTIP kvôli praktikám, ktoré využívajú nadnárodné spoločnosti na súdoch, čím ohrozujú demokraciu a právo.

Britská Global Justice objasňuje nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nevinne nazvaná kapitola „regulačná kooperácia“. Tá by mohla viesť k „smrti“ kľúčových predpisov v oblasti bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia. Korporátni lobisti vyjadrili nádej, že kooperácia im umožní spoluvytvárať politiku v každom štáte a úplne obísť obavy a námietky verejnosti spolu s ochrannými zákonmi.

Global Justice uvádza, že „pre väčšinu ľudí sú limity znečistenia ovzdušia a štandardy potravinovej bezpečnosti ochranou pred nebezpečnými hrozbami. Ako možno vidieť podľa charakteru obchodných rokovaní, pre mnohé korporácie sú tieto predpisy bariérou pre dosahovanie profitu. Zástancovia TTIP hovoria, že 80 % predpokladaného prínosu dohody bude pochádzať z anulovania týchto predpisov.“ 

Pozor na „doublespeak“ bruselskej byrokracie

Zdá sa, že TTIP už v skutočnosti začala predchádzajúcu ochranu Európy bez diskusie meniť. Napríklad EK upustila od určovania kozmetických štandardov. V podstate je to vážna deregulácia kozmetických zložiek, a tak neskoršie znenie (editované bez upozornenia) už neobsahuje odkaz na „vzájomné“ uznanie zakázaných a povolených látok v kozmetike. EK teraz (po vlne občianskeho odporu a v snahe o vytvorenie pozitívnych pocitov) uvádza, že prijatie zakázaných chemických látok v kozmetike by znamenalo významné riziko pre európske normy. Kozmetika v EÚ zakazuje viac ako 1300 látok, kým v USA len 11. Zahŕňajú aj olovo v rúži.

Ako z toho EÚ vykľučkuje? Kým výroba rúžu s obsahom olova by bola v EÚ stále nelegálna, americké firmy by ich mohli do Európy vyvážať v prípade, ak by prešli americkými bezpečnostnými testami. A môže to zájsť ešte ďalej, keďže Američania využili návrhy TTIP na šikanovanie EÚ napriek plánovanému zákazu 31 nebezpečných pesticídov s prísadami, ktoré sú spájané s rakovinou a neplodnosťou. V podobnej situácii sa zakázalo ošetrovanie hovädziny kyselinami, ktoré sa v USA bežne používali na zakrývanie nehygienických praktík.

Únia nedávno implementovala program s názvom „Lepšia regulácia“. Je navrhnutý tak, aby maril regulačné opatrenia a snažil sa o vykorenenie nových pravidiel pre bezpečné úrovne chemikálií. Odbory tvrdia, že „Lepšia regulácia“ je už dnes zodpovedná za 100 tisíc úmrtí na rakovinu.

Pohľad na ľudskú bytosť iba cez normatívy biznisu

Zmluvy TTIP, TPP a TISA zasahujú 53 krajín, predstavujú dve tretiny globálnej ekonomiky a vytvárajú nový režim medzinárodného práva, ktorý umožní nadnárodným korporáciám vyhnúť sa vnútroštátnym súdom, obísť ochranu životného prostredia, regulovať internet, obmedziť dostupnosť jednoduchých generických liekov a výrazne obmedziť legislatívnu suverenitu krajín.

Napriek počiatočnej i pretrvávajúcej eufórii EÚ pripustila, že TTIP pravdepodobne spôsobí nezamestnanosť. EÚ dokonca poradila svojim členom, vrátane Británie, aby čerpali eurofondy na podporu kompenzácie očakávanej nezamestnanosti.

David Cameron sa všemožne pokúšal uistiť ľudí, že britské zdravotníctvo (NHS) nebude súčasťou dohody. Vláda strávila mesiace snahou zamiesť hrozbu TTIP pod koberec, ale masívny verejný tlak ju prinútil priznať sa. NHS v zmluve zahrnuté bude a stane sa terčom amerických korporácií, ktoré sa budú snažiť do systému preniknúť a profitovať. John McDonnell, tieňový kancelár Spojeného kráľovstva, označil TTIP za „toxické“.

TTIP nemá nič spoločné s občanmi a ich právami. Ide o nátlak na národné vlády, ktoré majú vnímať ľudskú spoločnosť z jednotného hľadiska veľkého biznisu. Ako povedal Alfred-Maurice de Zayas z OSN, ide o revolúciu proti zákonom.

Zdroje: Global ResearchThe GuardianEuropean CommissionOSNGlobal JusticeEuropean Consumer OrganisationEuractivWikileaks,The Independent

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

& Časopis