Náboženské symboly na pracovisku a ľudské práva

Add Comment

Generálna advokátka Európskeho súdneho dvora (ECD) Juliane Kokottová, obhajkyňa zákazu náboženských symbolov na pracovisku, sa v spore o nosenie moslimskej šatky Belgičankou menom Samira Achbita na pracovisku postavila na stranu jej zamestnávateľa. Ten jej šatku na pracovisku, aj keď jej zahaľuje len vlasy, zakázal.

Achbita pracovala tri roky ako recepčná v belgickej firme G4S Secure Solutions, ktorej pracovný poriadok zakazuje nosenie všetkých viditeľných náboženských, filozofických a politických symbolov na pracovisku, a po porušení kódexu zamestnankyňou Achbitu prepustila.

Sťažovateľka podporovaná mimovládkami s odškodným u belgických súdov neuspela. Jej sťažnosť prijal na konanie ESĽP v Luxemburgu. Ten už v roku 2014 rozhodol, že nosenie moslimských šatiek v škole nie je diskriminácia, lebo ním neboli dotknutézákladné ľudské práva!Konečný verdikt vo veci Samira Achbita verzus jej zamestnávateľ vynesie belgický súd.

Islam skôr expanzívnou ideológiou než náboženstvom

Islam v Európekladie vážne, znepokojujúce a naliehavé otázky EÚ a Bruselu, ale aj EK a RE vo veciach vzťahu náboženstiev a štátu. Napätie pozvoľna – lineárne aj exponenciálne – rastie, v závislosti na etnickom, rasovom a náboženskom zložení európskeho obyvateľstva. Islam tvorí už desať percent francúzskej populácie.Sekulárny štát je preň viac-menej cudzí.

Niektoré obmedzenia úradov vyvolávajú znepokojenie tiež medzi židmi i kresťanmi. Všetci islamskí veriaci sú viazaní vnútorným a vonkajším džihádom. Ten druhý im prikazuje islamizáciu svojho okolia a sveta. Aj preto je islam skôr expanzívnou ideológiou so svetovládnymi politickými ambíciami než náboženstvom. Tieto ambície môže stlmiť len Brusel a EÚ čeliaca islamskej invázii do Európy, úprava sekulárnych zákonov a zákonov s obsahom ľudských práv (Charta práv EÚ).

Niektorí, najmä islamskí náboženskí lídri, hovoria čoraz hlasnejšie o náboženskej diskriminácii moslimov. V prostredí ich duchovného vedenia (imámi v Európe a v mešitách) radikalizujú „svoje“ ovce a verbujú mladých, bezprizorných a „stratených“ ľudí do služieb islamského štátu a džihádu.

Prežije len dôsledne a prísne sekulárna Európa

Židov aj moslimov pobúril dánsky zákon zakazujúci rituálne zabíjanie zvierat pri ich porážke. Islam rozlišuje haram a halal, judaizmus uprednostňuje košer stravu. Kresťanstvo sa opiera o Matúša, kapitolu 15 – tu: http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=47&kapitola=15. Kresťania však majú pri výbere mäsa slobodnú vôľu a možnosť voľnej opory v Tretej Mojžišovej, Levitikus. A na nikom vo veci „čisté-nečisté“ nepáchajú násilie.

Sekulárne zákony sú čoraz viac tŕňom v oku zatiaľ len „umiernenej“ časti moslimských komunít. Zakrývanie hlavy je zakázané v niektorých školách a verejných inštitúciách Francúzska a Belgicka. Zákaz zakrývania tváre na verejnosti platí vo Francúzsku už 5 rokov (pokuta až do 150 eur). Trest sa znásobí, ak ide o neplnoletú osobu (dievča). Sankcia hrozí i tomu, kto zahalenie hlavy šatkou na inej osobe vyžaduje násilím (pokuta a väzenie do jedného roka).

Podobné zákazy platia tiež v Belgicku a „na spadnutie“ sú už aj v Nemecku, v španielskej Barcelone či v Taliansku. Vo Veľkej Británii spočíva táto právomoc na slobodnom rozhodnutí jednotlivých inštitúcií, porovnateľne v Holandsku a v Turecku (vzdelávacie inštitúcie). V Česku (Dienstbier ml. a ombudsmanka Šabatová, ale aj ministerka školstva ČR) ponechávajú vec na individuálnom rozhodnutí každej školy (prípad študentky teplického gymnázia). V Británii bol zaznamenaný prípad, keď letuška vypovedala o svojej diskriminácii pre nosenie krížika, alebo dvoch pôrodných asistentiek, ktoré odmietli asistovať pri potratoch.

Svoje „ťažké časy“ vo veci multikulturalizmu prežije len dôsledne, prísne a všeobecne sekulárna Európa. Rozdúchavačom napätia vo vnútri EÚ je najmä islam. Vnútroturecký vývoj vo vzťahu k islamu je pod vedením a v intenciách Recep Tayyip Erdogana (sunnitský islam) veľmi otvorený. Za zmienku stojí i to, že vysoký komisár OSN pre ľudské práva, jordánsky princ Ald-Zajd-Hussein, je Arab a moslim (!).

Islam pozná tri stupne zahaľovania žien:
1. Hidžáb – šatka zahaľujúca vlasy, krk a poprsie
2. Nikáb – zahaľujúci tvár mimo očí
3. Burka – celotelový vrchný odev s mriežkou len pre oči
Burkina nezahaľuje tvár, zatiaľ čo nikáb a burka áno. Plážovo-kúpaliskový konflikt vo Francúzsku je zbytočný ľudsko-právny humbug, ktorý len prilieva olej do ohňa. Aj v rámci islamu sú v moslimskom svete zaznamenané kontroverzné prístupy – napríklad v Egypte zvažujú zákaz moslimských šatiek, lebo (údajne) nie sú v súlade s moslimskou tradíciou. V ultramultikultúrnych USA sú naproti tomu proti zákazom.

Záver (názor a presvedčenie)

Som za celoplošný zákaz akýchkoľvek verejných náboženských prejavov vyjadrovaných manifestačne či demonštratívne (provokatívne) – je to jeden zo zdrojov a nástrojov na vyvolávanie občianskych konfliktov, ktoré sa môžu rozvinúť do vnútroúnijnej občianskej vojny.

Náboženstvo je osobnou a súkromnou záležitosťou veriacich. Nepatrí na verejnosť ani do akéhokoľvek verejného priestoru. Zákon by mal platiť na celom území EÚ a mal by byť súčasťou integračných opatrení pre pokojné, mierové, bezpečné a tolerantné spolužitie všetkých ľudí, nech už pochádzajú z akýchkoľvek civilizačných, kultúrnych a náboženských oblastí celého sveta, pokiaľ prejavia výslovný záujem stať sa občianskou súčasťou EÚ.

Je dobré, že Slovensko takéto problémy nemá a že to, čo sa deje v „najmultikultúrnejších“ častiach západnej a severozápadnej Európy, sleduje zo svojej pozície suverénneho štátu, učiac sa na cudzích, nie vlastných chybách.

Juraj Režo
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“. Lož je rýchlejšia, pravda ju spravidla stíha pomalšie. Pravda je pravda, lož je lož. Nič medzitým. Pod pätou pravdy klíči pochybnosť. Liberálna demokracia je dvojhlavá hydra, lož sprava i zľava. Obe produkujú zlo. Na ceste k tretej totalite. Anonymná a netransparentná demokracia spochybňuje samú seba ako demokraciu.
Hypotéza: Ideálna agora (nie matrix) pozná osobné súkromie ale nepozná anonymitu vo verejnom priestore v záujme agory. Chcem veriť, že spoločnosť je tehotná zmenou, ak platí, že žena nemôže byť len trochu a iba kde-tu tehotná. Ak sa sama, ktorá je ovládaná zlom, nebude zmene brániť, lebo, mnohí ľudia robia všetko preto, len aby sa vyhli sami sebe... Verím, že zmena systému je možná bez násilia, bez jedinej kvapky krvi, mierovou a pokojnou cestou. Bez majdanizácie Slovenska. Krvavých revolúcií bolo viac, než dosť, a všetky sa vzájomne požrali.
Naša „nežná“ potrebuje reparát. Už 26 rokov... Ukradli nám ju. Nechali sme si... Som ideologický, politický a náboženský abstinent. Nevolič už od prvého kola prezidentských volieb. Svoje ostatné ľudské a občianske práva si ale nenechám vziať. Relatívne slobodný a nezávislý, aj preto, čas od času cestujúci bloger. :-)

Pridaj komentár

& Časopis