Nebojme sa priamej demokracie

Add Comment

Súčasný systém zastupiteľskej demokracie je deformovaný na totalitnú demokraciu, kedy nasadzuje do riadenia spoločnosti skupiny osôb, ktoré si privlastňujú právo rozhodovania o osudoch ľudí beztoho, aby títo mali reálny dosah na ich konanie. Tento systém sa dá nahradiť priamymi formami demokracie, na princípoch občianskej spoločnosti. Akodosiahnuť, aby politika slúžila občanom a nie naopak?

Vzorom nám môže byť funkčný švajčiarsky typ demokracie, ktorý tam funguje dlhé roky. Švajčiarsko je rozlohou ako aj počtom obyvateľov podobné Slovensku. Niekto nám už v minulosti sľuboval, že budeme druhým Švajčiarskom, ale nejako sa nám to vymklo z rúk. Celý systém majú založený na pravidelnom hlasovaní a rozhodovaní občanov o dôležitých otázkach v rámci vecí verejných, od obcí cez regióny až po celoštátnu úroveň. Hlavným nástrojom je REFERENDUM.

Naše kvázi referendum

Na porovnanie: podmienkou vyhlásenia referenda v SR je 350 000 podpisov, zatiaľ čo vo Švajčiarsku je to 50 000 na podanie návrhu zákona a 100 000 pre návrh ústavného zákona. Kvórum platnosti referenda u nás je účasť viac ako 50% oprávnených voličov, to znamená cca 2,2 milióna Slovákov! Vo Švajčiarsku nie je žiadne kvórum, kto príde, ten rozhodne. Potom jediné platné referendum v SR bolo v roku 2003, s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?“. Hlasovalo 52,15% oprávnených voličov.

Prečo nič nerobíme, ak vieme, že pravidlá referenda sú voči nám neférové? Prečo nezasiahneme, keď sa nás to dotýka? Chceme o niečom rozhodovať alebo to majú za nás rozhodnúť druhí? Prečo zásadné otázky ako rozdelenie republiky, vstup do medzinárodných organizácií, rozhodnutia o ekonomických sankciách, o podpore zadĺžených krajín, či o prijatí/neprijatí imigrantov NERIEŠIME? Prečo my občania (vlastníci krajiny) by sme o tom nemali rozhodovať? Prečo by o takýchto veciach malo rozhodovať 150 poslancov? Prečo by mal rozhodovať europarlament a v ňom naši 13 “vyvolení”? Príklad zo začiatkov ”demokracie” u nás: Pýtal sa vás niekto v referende, či ste za rozdelenie Československa?

Nastavenie referenda (kto príde, ten rozhodne)

Pri správne nastavenom REFERENDE, kde nie je žiadne kvórum platnosti (kto príde, ten rozhodne) nezáleží na konkrétnej téme. Ide o to, aby sa človek vedel rozhodnúť a na akúkoľvek otázku odpovedať ÁNO / NIE. Každému vyhovuje odpovedať na niečo iné, ale to nie je podstatné. Vyjadrím sa ÁNO / NIE na danú tému a tým si riadim krajinu. Môjmu rozhodnutiu musí predchádzať široká celospoločenská diskusia. To sa u nás pred referendom ani zďaleka nedeje. Navyše pri terajšom nastavení kvóra platnosti vznikajú špekulácie. Volič si povie, že ho daná téma neoslovila a pomyslí si, že keď nepôjde a urobí tak veľa ľudí, referendum nebude platné aj keby 100% ľudí pri menšej účasti ako 50% hlasovalo za návrh. Túto variantu používajú aj tí voliči, ktorí celý čas vykrikujú, že referendum je 6 miliónov eur vyhodených do vzduchu, no paradoxne tie peniaze vyhodia do vzduchu oni sami. Čo sa týka nákladov na referendum, je to zase len vec nastavenia. Náklady sa dajú zdieľať správnym načasovaním referenda spolu s voľbami. Ďalej môže byť zavedené elektronické hlasovanie, hlasovanie zo zahraničia a pod.

Volič je h…o

„Demokracia je na „hovno“ systém. Volič nič o ničom nevie, volič je „hovno“. Volič vníma iba absolútny povrch.“ To sú slová Jaroslava Haščáka (PENTA) z roku 2006. Dovolím si tvrdiť, že ZATIAĽ na tomto nechutnom tvrdení je kopec pravdy, ak nie celá! Pretože sme tak vedení. Len sa nestaraj, my sa o teba postaráme. Pretože je logické, že politikom netreba vzdelaných a uvedomelých občanov. Stačí im poslušná ovládaná masa, z ktorej časť im raz za 4 roky splní tie najtajnejšie sny. Prečo na zvolenie “zástupcov“ ľudu stačí akákoľvek účasť a na platnosť referenda viac ako 50% oprávnených voličov?

PD = vzdelaná spoločnosť

PRIAMA DEMOKRACIA (PD) nie je o beznádejnom a nekonečnom volení s nejasným výsledkom. Je to o riadení si spoločnosti občanmi. Tomuto predchádza nastavenie referendového zákona, ľudovej iniciatívy a ľudového hlasovania. PRIAMA DEMOKRACIA je vývin spoločnosti, vzdelávanie sa národa a nastavovanie pravidiel väčšinovým hlasovaním. Ak začneme presadzovať PRIAMU DEMOKRACIU, tak väčšina z odporcov (hlavne dnešní „štandardní politici“) budú tvrdiť, že ľudia si budú vymýšľať nezmyselné referendá, bude to kontraproduktívne, drahé alebo že si schválime nejaký populistický zákon a čo bude potom… No čo by bolo, možno už v ďalšom kole nového referenda sa bude dať pozmeniť. Stačí, ak na to bude celospoločenský tlak. Čo je lepšie? Ak väčšina sa možno pomýli a môže si to sama napraviť alebo ak 150 poslancov schváli niečo bez ohľadu na názor väčšiny, ktorá to následne nemá šancu zrušiť? Viete si predstaviť, že by sme mohli iniciovať hlasovanie o spornom rozhodnutí parlamentu a následne ho v referende zrušiť?

Ak by Slováci konečne dosiahli FUNKČNOSŤ REFERENDA a v jednom hlasovaní potvrdili jeho platnosť, až potom by sa začali diať veci. Bol by to prvý dôležitý impulz naštartovania spoločnosti k samoriadeniu, vzdelávaniu, rozvoju a zodpovednosti.

Daniel Novotný
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis