Odkiaľ sa vzal podivný vírus Zika?

Add Comment

Z ničoho nič sa pred mesiacom na scéne objavila údajná epidémia mikrocefálie s viac ako 4 tisíckami prípadov brazílskych detí, ktoré sa narodili s vývinovou a neurologickou poruchou. Médiá okamžite správu rozniesli do sveta. Brazílski vedci sa však na vec pozreli zblízka. Číslo 4000 sa zmenilo na 404 potvrdených prípadov, čo malo zastaviť chaotické reakcie s apokalyptickými prognózami a po ďalšom preskúmaní sa zistilo, že zo 404 prípadov len 17 „má kontakt s vírusom Zika“. Obyčajná prítomnosť sa však nerovná príčine, hoci Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila globálnu pohotovosť bez väčších vysvetlení.

Odklon pozornosti?

Kto presadzuje myšlienku, že Zika – známa asi od roku 1947 – vírus, ktorý nikdy neznamenal viac než mierne prechodné ochorenie a je iste prítomný u ľudí po celej planéte, zrazu spôsobuje veľké deformity a poškodenia mozgu dojčiat? Tlačová správa WHO z 28.januára 2016 hovorí: „WHO zvoláva krízový výbor kvôli vírusu Zika a pozorovanému nárastu neurologických porúch a neonatálnych malformácií“. Podľa správy mal byť prvý prípad vírusu hlásený v máji 2015 v Brazílii, odkiaľ sa rozšíril do 22 ďalších krajín v regióne. Odkiaľ berie WHO okamžitú istotu a počet 22 krajín? Zika je vírus starý okolo 70 rokov a v Indii je známy ako „horúčka Zika“. Komu záleží na tom, aby sa predtým „horúčka“ transformovala na epidémiu s devastujúcimi účinkami na narodené deti?

Pri prvom pohľade na chaos vyvolaný vírusom, ktorý možno nájsť u rôznych ľudí na svete a „trúbenie“ prehnaných čísiel, je prítomná skepsa. Vec sa „nafúkne“, Zika sa vyhlási smelo za príčinu, vytvorí sa falošné spojenie so všetkými ženami a tvrdenia sa podložia „dôveryhodným“ testom či odborníkom. Titulky novín plné teroristickej hrozby budú navyše strašiť hrozným vírusom, ktorý tu vždy a všade bol, no náhle sa prebudil a objavuje sa v 20, 50, 100 krajinách sveta. Nie je to len ďalší tendenčný odklon našej ostražitosti od informácií, ktoré nemáme vedieť? Máme ignorovať indície, že chemikálie a pesticídy, v Brazílii hojne používané, môžu byť pravdepodobnejším dôvodom porúch, než spomínaný vírus? (ZEM&VEK, „Amigo, máme problém“ a takzvaný boj proti drogám, 27.05.2015)

Kto je distribútor?

S vírusom Zika, známym 7 desaťročí, obchodujú na trhu dve spoločnosti: britská LGC Standards a americká ATCC. LGC Standards je „divízia LGC Group, čo je britský národný inštitút pre chemické a biologické merania a medzinárodný líder v oblasti laboratórnych služieb, etalónov, referenčných materiálov, genomiky a trhových skúšok spôsobilosti. Divízia LGC Standards disponuje sieťou špecializovaných predajných miest vo 20 krajinách a na 5 kontinentoch“. LGC Standards uzavrela s ATCC partnerstvo, ktoré je definované ako „poslanie so zámerom na zisk, overovanie, výrobu, konzerváciu, vývoj a distribúciu štandardných referenčných mikroorganizmov, bunkových línií a ďalších materiálov. Pri zachovaní tradičných zberných surovín, ATCC vyvíja vysoko kvalitné produkty, normy a služby na podporu vedeckého výskumu a objavov, ktoré zlepšujú zdravie globálnej populácie“. Partnerstvo medzi týmito firmami má uľahčiť „distribúciu kultúr a bioproduktov ATCC výskumným pracovníkom v celej Európe, Afrike, Indii a zlepšiť tak prístup komunít k dôležitým zdrojom ATCC s podporou siete lokálnych kancelárií, ktoré poskytujú najvyššiu úroveň zákazníckych služieb a technickej podpory“.

A kto objavil a prvýkrát vyextrahoval vzorku? Filantropická organizácia Rockefeller Foundation, ktorú založil John D. Rockefeller, jeho syn a poradca Frederick Taylor Gates a medzi ktorej neslávne aktivity patrí napr. podpora nemeckého eugenického programu laboratória Otmar Freiherr von Verschuer, pre ktoré pracoval aj Josef Mengele a pokusov Ernsta Rüdina.

Prečo médiá neinformujú o pozadí distribúcie? Pripomeňme si slová Davida Rockefellera na stretnutí Bilderberg 1991: „Ďakujeme Washington Post, NY Times, magazínu Time a ďalším veľkým publikáciám, ktorých riaditelia navštevovali naše stretnutia a rešpektovali svoje sľuby mlčanlivosti 40 rokov. Bolo by nemožné rozvinúť náš plán pre svet, keby sme boli vystavení svetlám publicity počas týchto rokov. Svet je dnes sofistikovanejší a pripravenejší kráčať smerom k svetovej vláde. Nadnárodná suverenita intelektuálnej a svetovej bankárskej elity je určite lepšia ako národné sebaurčenie praktizované v minulých storočiach“.

Zdroje: World Health Organization, ATCC-LGC, Reuters, Activist Post, Global Research, UOL Notícias, duluthreader.com

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

& Časopis