„Otec nemá v Írsku absolútne žiadne práva“

Add Comment

Jedna z našich zahraničných čitateliek nám poslala e-mail, v ktorom popisuje svoj pohľad na degradáciu rodiny v Írsku a čoraz ťažšiu situáciu otcov, ktorí sa chcú po rozvode stretávať s vlastnými deťmi. Rešpektujeme želanie čitateľky a neuvádzame jej meno. Text e-mailu sme skrátili a redakčne upravili:

Milá redakcia Zem a Vek,

V májovom čísle 2014 je uverejnený článok Gustáva Murína Feminizmom proti rodine, s ktorým absolútne súhlasím. Žijeme dlhodobo v zahraničí a májové číslo sa k nám dostalo až prednedávnom, preto tento neskorý e-mail. Nežiadam Vás o zverejnenie ale žiadam Vás o zachovanie anonymity.

Viete ako sa v západných krajinách v posledných rokoch nazývajú muži? Muž je tzv. “Sperm Donor“ (darca spermií) a pokiaľ ide navyše aj o manžela, je to “Sperm Donor + Walking Purse” (chodiaca peňaženka). Systémová tyrania otcov dosahuje na Západe nechutné rozmery, pričom generácia detí, doslova postihnutých týmito zákonmi, je skutočne psychicky a emocionálne narušená.

Isté obdobie sme žili v Írsku. Je to zasľúbená zem pre príživníkov, teda ľudí na sociálnych dávkach a príspevkoch. Dávka v nezamestnanosti je 188 EUR týždenne. Pokiaľ nepracujú obaja v domácnosti, okrem toho, že obaja poberajú 188 EUR týždenne, štát im z veľkej väčšiny prispieva na bývanie a nájom (aj do výšky 75%). Ak majú deti, dostavajú príspevky na ne a úľavy na všetko, čo sa len dá. Takisto majú poniektorí nárok na sociálne domy a byty, na ktoré síce čakajú aj 10 rokov, ale raz ich určite dostanú.

Ešte výhodnejšie funguje systém pre tzv. “Single parent family”, rodinu s jedným rodičom. Potom sa deje to, že mladé ženy majú 2-3 deti (každé s iným mužom) a ostávajú slobodné. Štát ich v tom maximálne podporuje. Stačí si otvoriť webovú stránku s informáciami pre občanov, kde sú dopodrobna rozpísané dávky a výhody pre osamelých rodičov. Štát účelovo podporuje rozvrat normálnych rodín.

Otec (ak nie je aj manžel), nemá v Írsku absolútne žiadne práva vo vzťahu k svojim vlastným deťom, iba povinnosti. Ak sa matka vzdá dieťaťa alebo umrie, súd uprednostní adopciu dieťaťa do cudzej rodiny pred biologickým otcom len pre to, že neboli manželia. Aj v prípade, že otec má záujem a súdi sa so štátom o vlastné dieťa. Otec platí výživné, no zákon mu nezaručuje žiadne právo na výchovu dieťaťa.

Situácia rozvedených otcov nie je znesiteľnejšia. Stačí sa skontaktovať s psychológmi alebo ľuďmi, ktorí zakladajú združenia pre mužov po rozvode, tí vám ochotne poskytnú údaje o počtoch mužov, ktorí sa po rozvode alebo rozchode pokúsili o samovraždu.

Niektorí muži sa vzdajú akéhokoľvek nároku na svoje vlastné deti a v tichosti platia čo musia, pretože “ťahanie sa“ po írskych súdoch je skutočné peklo. Nárok na bezplatné právne zastupovanie majú len nezamestnaní muži. Pritom ženy a spolky na ochranu práv žien majú v určitých konaniach nárok na právnikov zadarmo. V Írsku neexistuje v rozvodových konaniach alebo na rodinných súdoch horšia kombinácia ako pomstychtivá žena, skorumpovaný kriminálnik v policajnej uniforme a ešte viac skorumpovaný sudca.

Je to nechutné a zvrátené, ale zažili sme to na vlastnej koži, konkrétne môj partner. Môj partner je Slovák a s bývalou manželkou (tiež Slovenkou) sa rozhodli rozviesť pred 4 rokmi. Keďže už v tom období dlhodobo bývali v Írsku, rozvod síce prebehol na Slovensku, ale rozhodnutie o opatere a výživnom spadalo pod írsku jurisdikciu.

Ako v tisícoch iných prípadov, aj tu to po rozchode začalo bránením stretávaniu sa otca s deťmi. Najprv cez víkendy a v dohodnuté termíny, neskôr bol na základe falošných obvinení vydaný príkaz na ochranu. Žena sa dostane v Írsku k príkazu na ochranu ľahšie ako k sociálnym dávkam. Stačí prísť na políciu s falošným obvinením, že ju manžel ohrozoval a v horšom prípade zmlátil, hoci stopy po fyzickom násilí nie sú žiadne. Polícia neskúma absolútne nič. Jednoducho prebehne zrýchlené konanie a príkaz je platný.

S týmto príkazom žena môže robiť prakticky čokoľvek. Aj brániť otcovi, aby sa stretával s deťmi. Môj partner vďaka súdnym konaniam svoje vlastné deti nevidel už 4 roky. V cele predbežného zadržania skončil kvôli falošným obvineniam trikrát. Raz sedel vo väzbe s vrahom, ktorý mu povedal, že by nechcel byť na jeho mieste, lebo v Írsku ste na tom ako rozvedený otec z právneho hľadiska horšie ako vrah.

Toto všetko sa dialo, a stále sa deje kvôli tomu, že môj partner stále bojuje o svoje deti a dožaduje sa svojich rodičovských práv. Ich vzťah je natrvalo poškodený, deti sa doteraz nedozvedeli, čo sa s otcom deje.

6 zo 7 falošných obvinení medzitým súd zrušil. Ex-manželka s deťmi sa ukrýva, polícia odmieta partnerovi poskytnúť informácie o tom, či sú deti vôbec nažive. Je to dlhý príbeh, ktorý stále pokračuje.

Marián Benka
Po predchádzajúcom pôsobení v rôznych tituloch ekonomickej tlače som napokon prešiel do redakcie Zem a Vek. Jednak preto, že som sa dostával k čoraz viac informáciám o pravej podstate a neudržateľnosti súčasného ekonomicko-politického systému. Jednak vďaka môjmu záujmu o prírodné duchovno, alternatívy všetkého druhu a vývoj spoločnosti ako takej.

Pridaj komentár

& Časopis