Otvorený list úradujúcemu prezidentovi Slovenskej republiky

Add Comment

Vážený pán prezident Andrej Kiska!

Obraciam sa na Vás ako na hlavu štátu, ktorá pri nástupe jednoznačne sľúbila dodržiavať svoju povinnosť byť prezidentom všetkých obyvateľov SR. Napriek Vašej politickej neskúsenosti pred nástupom do funkcie Vám a Vašim poradcom muselo byť jasné, že každý Váš čin, vyhlásenie, súhlas, stretnutie a podobne bude prejavom hlavy štátu a jeho najvyššieho vojenského veliteľa. Až do konca Vášho mandátu prestávate byť súkromnou osobou, to znamená, že zaštiťovať sa pri akejkoľvek udalosti súkromnými pohnútkami je vo Vašom prípade absolútne neprípustné. Mám vážne obavy ohľadom kvalifikovanosti Vás a Vašich poradcov v rámci niekoľkých vyhlásení a udalostí posledných týždňov.

Ale po poriadku:

Stretnúť sa s tibetským duchovným dalajlámom napriek avizovanému nesúhlasu oficiálnej čínskej strany patrí k rozhodovacím možnostiam prezidenta samostatného i keď malého štátu. Ale zdôvodňovať to súkromnými pohnútkami je neprípustné, neprofesionálne a zbabelé. To si myslíte, že Číňania sú v rámci svetovej politiky a diplomacie amatéri? A ak už podľa Vašich slov máte súkromné pohnútky na stretnutie, nie je Vašou povinnosťou ich oznámiť obyvateľom SR, pretože ste naším prezidentom? Ak Vaše rozhodnutie uškodí celému štátu, je treba dôvod Vášho stretnutia bezpodmienečne oznámiť a v plnej miere sa ospravedlniť. Podľa Vašich slov ste s dalajlámom diskutovali o „potrebe porozumenia medzi ľuďmi a o tom, že všetky náboženstvá sú si podobné, ak ich základom je láska, odpúšťanie a empatia“.

Tu nadviažem na posledné stretnutie prezidentov V4, kde Vaše promigrantské vyhlásenia zostali osamotené, nereflektujúc reality posledných udalostí v EÚ a vo svete a sú v priamom rozpore s podporou náboženstva, ktorého základom vôbec nie je „láska, odpúšťanie a empatia“. Ak by som sa mýlil, tak po celej Európe by sa na protestných manifestáciách museli hemžiť davy moslimov, ktorí odsudzujú ohavné atentáty a iné násilné činy svojich spoluvercov.

Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl SR máte povinnosť konať v súčasnosti tak, aby ani budúcnosť nebola pre obyvateľov SR ohrozením, prípadne likvidáciou. Mali by ste byť maximálne informovaný i z tajných zdrojov a podľa toho reagovať. V nasledujúcich riadkoch Vám prepíšem televízny rozhovor s bývalým riaditeľom maďarskej tajnej služby Lászlóm Földim – o hrozbách zo strany migrantov. Sú to absolútne presné a faktami podložené, plne logické informácie. Buď sú vyhodnotiteľné ako pravdivé a potom máte (dávno ste mali) povinnosť konať, alebo faktami, nie úvahami ich musíte poprieť. Lebo ak to nespravíte, neplníte si povinnosti a prítomnosť i budúcnosť Vás zatratí.

Rozhovor (preklad je kostrbatý, snaha bola o čo najväčšiu presnosť):

Moderátor: Je niekto taký v Európe, kto by zodpovedne vedel povedať, koľko je tu v súčasnosti migrantov. Plus-mínus 200 tisíc?

Földi: Pre mňa je väčší problém odpovedať na to, či sa vie odpovedať na otázku, kto je vlastne 1 milión ľudí? Z tohto hľadiska je situácia úplne katastrofálna. Tou príčinou je, často sme to povedali, zásada otvorených hraníc. Prichádzalo nespočítateľné množstvo ľudí. Pred poldruha rokom, bola to plne tabuizovaná téma, sme varovali, že môžu prichádzať teroristi a atentátnici. Verejnosť bola v tejto otázke skeptická, čo je dnes už zjavné, veď jedna televízia, nepoviem jej meno, teda jej vedúci vysielania nazval hlúposťou to, že teroristi by prichádzali na člnoch, ohrozujúc svoj život, pričom by mohli prísť aj na lietadlách. Problém nie je to, naozaj by aj takto mohli prísť, ale sem prišlo tisíce moslimských vojakov. Nehovoríme o terorizme v jeho klasickom význame, ale hovoríme o takej invázii, o takom útoku, ktorý má dva ciele. Poslať do Európy čo najviac vycvičených ľudí, ktorých prvoradou úlohou je začleniť tu žijúcich do svojej organizácie z tzv. „no–go“ zón, kde, ako vieme žije cca 50 % v druhej a tretej generácii, ktorí sa odmietajú integrovať a tak sú členovia jednej potencionálnej armády.

Moderátor: Tí utečenci, nazvime ich utečenci, ktorí podľa ženevskej konvencie z roku 1951 na základe rasových, náboženských, etnických, politických  prejavov môžu byť prenasledovaní, prečo nejdú do bohatých ropných štátov, ktoré sú hneď v susedstve?

Földi: Tu sa neobjavuje len tá časť tejto stratégie, aby do Európy prišli teroristi a atentátnici, ale je to druhá forma tzv. „mierového obsadenia“ Európy. Tieto bohaté ropné štáty nielen preto nevpustia týchto ľudí, že vo veľkej časti sú na pracovné začlenenie nespôsobilí, aby som to škaredo formuloval, ale pomocou do Európy predisponovaných peňazí sa neskôr presídlia aj oni, keď sa im minie ropa, budú mať potrebu masovej základne, aby mohli založiť politické strany. Títo teraz príchodzí ľudia budú hlasovať za islamské strany, ktoré takto vzniknú v Európe a po dosiahnutí kritického množstva budú členmi národných parlamentov. Veľmi sa tu niekomu hodí táto možnosť, že Európa pozýva potencionálnych voličov, ale nech si tradičné strany nemyslia, že príchodzí budú hlasovať za iné, než moslimské strany, lebo aj peňazí na ich etablovanie bude z bohatých ropných štátov dosť.

Moderátor: Mottom EÚ je „jednota v mnohosti“ (Unity in diversity), v mnohofarebnosti. V hlavách otcov zakladateľov („Schumanovcov“) to pravdepodobne neznamenalo to, čo sa teraz deje v Európe?

Földi: Podľa môjho názoru to o to viac neznamenalo toto, lebo v súčasnosti sa mení etnická štruktúra Európy. Mnohofarebnosť znamenala maďarská, či francúzska, nemecká či ruská (kultúra). Ale neznamenala to, že na základe náboženstva budú v Európe platiť zákony princípu „šaría“. To nikto vtedy nemohol myslieť vážne. Ak situácia zostane nezmenená a Európa sa pustí do vnútorných bojov, pretože znaky už vidíme, tak žiaľ šaría dosiahne svoje ciele a my o jeden a pol roka (bodaj by som nemal pravdu) sa budeme baviť o tom, koľko centier občianskych vojen vzniklo v Európe. S no–go zónami nie je len ten problém, že sa tam nedá ísť cez deň, ani najmä v noci, ale že tam vycvičení vojaci prekročia hranicu tejto no–go zóny a zacielia svoju pozornosť do tých oblastí, kde sa doteraz nevyskytovali. Tam nastanú bojové straty, lebo pôvodné obyvateľstvo bude prinútené sa brániť. Lebo podľa súčasnej logiky úradné inštancie nebudú schopné riešiť tento proces.

Moderátor: Aké dôsledky môže mať to, čo povedal turecký veľvyslanec akreditovaný k EÚ, že ak v októbri Turecko nedostane od únie bezvízový styk (ide o 90-dňové povolenie pre turistov a rodinných príslušníkov), tak dohoda medzi EÚ a Tureckom bude považovaná za mŕtvu.

Földi: Začne sa valiť množstvo ľudí, Turci sa tým vyhrážajú a určite svoje hrozby splnia. Aj my by sme sa Turecku mali vyhrážať vylúčením z NATO. Tu nastáva tá dilema, že Turecko nie je povinné chrániť svojich NATO spojencov na základe dohody, ale na základe základného dokumentu tejto aliancie. Veď Turecko je členom NATO.

Moderátor: Ich armáda je v NATO druhá najsilnejšia.

Földi: Áno, ich pomer veľkosti armády v rámci celého zoskupenia je 10 %, USA 75 %  a všetci ďalší tvoria 15 %. Rád by som doplnil, že z hľadiska financovania NATO musíme vedieť, že ten 15-percentný zbytok financuje 51 % rozpočtu a 49 % financuje USA a Turecko. To je zase zaujímavá situácia, že 15% aliancie (napriek nadpolovičnému financovaniu rozpočtu) nemá možnosť presadiť svoje právo napríklad v ochrane Európy!

Moderátor: Čo spraví EÚ voči Turecku? Opustí demokratické princípy? Podľahne Tureckému nátlaku? Lebo sme vo „vynikajúcej“ vydierateľnej pozícii.

Földi: Európa nemá protijed proti Turecku. Ten slabý pokus, o čo sa Merkelová pokúsila, to bol posledný pokus. Nemožno ju za to odsúdiť, pokúsila sa len brániť, ale to len zvýšilo turecké sebavedomie. Len jedným spôsobom by sa dal zastaviť tento stav, ešte raz vravím, vyhrážať sa Turkom vylúčením z NATO a v tom momente by ich politická rola na svetovej politickej scéne zmizla. Ale v súčasnom momente tak nespravíme.

Video je stiahnuteľné:

http://zvedavec.org/vezkratce/13433/
Pre doplnenie si možno pozrite aj krátke video správania „obohacujúcich doktorov, inžinierov, IKT expertov“. Podobných sú na sociálnych sietiach tisíce:

http://zvedavec.org/vezkratce/13438/

Ako budú v EÚ vyzerať v blízkej budúcnosti voľby, nám jasne ukázal príklad nedávneho zvolenia moslimského starostu Londýna. Čiže žiadna „konšpiračná teória“. Ďalším zhubným faktorom je vplyv súčasných elít EÚ, ktoré si mocenskými nástrojmi a vyhrážkami pomocou „mimovládok“ a ustráchaným hlavnoprúdovým médiám zabezpečia tabuizovanie tém. Dokonca sa isté obmedzenia dostávajú aj do legislatívnych noriem. Ak ja, ako tzv. slobodný občan, nemám právo poukázať na istý neduh politických krokov, ktorých zhubnosť jasne predpokladám, tak som odsúdený na nečinné prijímanie nekompetentných krokov súčasnej mocenskej štruktúry EÚ.

Pán prezident, myslíte si ako vrchný veliteľ ozbrojených síl SR, že naša armáda o počte cca 16 tisíc vojakov, 22 tankov, 675 bojových vozidiel pechoty a 153 delostreleckých systémov je schopná ochrániť integritu Slovenskej republiky proti tureckému vydieraniu a proti (s veľkou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou) miliónovej armáde európskych islamských bojovníkov? Aká je Vaša osobná obranná doktrína, keď vidíme, že patríme do 15-percentnej menšiny v rámci aliancie NATO bez možnosti vynútenia si celokontinentálnej ochrany? Keď blízka budúcnosť bude pod paľbou susedných národných parlamentov infiltrovaných islamskými stranami? Alebo sa pán bývalý riaditeľ maďarskej tajnej služby mýli a šíri prázdne hrozby plné výmyslov? No ak má pravdu a logika jeho slov v obraze súčasných násilných udalostí v západnej Európe to potvrdzuje a Vy tieto tvrdenia faktograficky (nie demagógiou) nevyvrátite, je načase migrantov nazvať pravým menom – kolonizátori a následne sa začať správať ako hlava suverénneho štátu aktívne v prospech prítomnosti a budúcnosti jej obyvateľov.

V očakávaní kompetentnej odpovede s pozdravom

občan Slovenskej republiky a EÚ

Tibor Ghillány v. r.

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis