Poníženie ľudstva globalizáciou, národný záujem a mediálna hmla

Add Comment

John McMurtry, autor odpovedí v článku, je emeritný profesor filozofie z kanadskej University of Guelph. Svoj výskum zameriava na hodnotové štruktúry ekonomickej teórie a jej dôsledky na svet a životné prostredie. V roku 2001 bol menovaný za člena Kanadskej kráľovskej spoločnosti (FRSC) za významné zásluhy v štúdiu humanitných a sociálnych vied. Po filozofických výskumných projektoch dostal pozvánku od sekretariátu UNESCO/EOLSS (Encyclopedia of Life Support Systems, Paris-Oxford) pre autorstvo, konštrukciu a úpravu diela Filozofia a svetové problémy.

Čo západné médiá skrývajú a nedávajú ľuďom na známosť?

Všeobecne platí, že masmédiá naprieč kultúrami sú propagandistické systémy pre tých, ktorí ich vlastnia a kontrolujú. Západné médiá však vedú svet k mlčaniu o jednom konečnom probléme, s ktorým sú konfrontované všetky národy na Zemi – pustošenie systémov podporujúcich život nadnárodnou korporačnou globalizáciou. Hovoria len o otepľovaní klímy, nie o destabilizácii planetárnych životných cyklov na všetkých úrovniach. Podporujú iba riešenia trhového rastu, ktoré nefungujú.

Nikto nehovorí o globalizácii, ktorú vedú Spojené štáty a je sama osebe základnou poruchou. Žiadna náuka alebo príbeh nedefinujú spoločné príčiny vymierania života, znečisťovania oceánov, kolapsu populácie rýb a neobmedzeného drancovania zdrojov. Je to hlboký kauzálny mechanizmus. Príliv nadnárodných peňazí čoraz viac pohlcuje a otravuje všetko existujúce, ako aj čínska komunistická strana ničí svoje vlastné ovzdušie na dýchanie a základy ľudského života.

Kvôli neobmedzenej deštrukcii a útokom na život, teda fašistickej povahe vo všetkých formách, sú západné médiá vôdzkou PR-mašinérie. Finančný fašizmus nebýva v médiách menovaný, a tak svet zaplavujú sekvencie privátneho kapitálu, komodít a verejná pustatina sa šíri a znásobuje. V médiách korporácií sa prezentujú len izolované problémy, konkurenčné divadlá a systémové reklamy. Základy ľudskosti, spoločného života a univerzálnych potrieb bývajú odfiltrované. Takzvané reformy sú len ďalšou firemnou marketizáciou a bankami riadeného zbavovania majetku.

Podstata zákona korporačnej globalizácie je nepopierateľná a pomenovať ju je tabu. Trh nadnárodných firiem sa velebí ako kozmický motor ľudského blahobytu a akákoľvek námietka sa ignoruje v jednej krajine za druhou. Metódy siahajú od bombardovania sociálnej infraštruktúry v slovanských a arabských spoločnostiach po umlčanie a prekrútenie nepopierateľných faktov, ktoré osvetľujú lži systému. Moloch zaslepeného rastu nedovoľuje, aby vznikla nejaká alternatíva na produktívnej úrovni. Médiá odsúdia akúkoľvek reálnu ekonomickú reformu za nemysliteľnú.

Konajú politici vlád USA a EÚ v rozpore so záujmami svojich národov?

Význam spojenia „národný záujem“ je prednostná otázka. Ide o spoločný životný záujem občanov v generačnom čase. Napriek tomu v masmédiách, oficiálnych vyhláseniach alebo akademických časopisoch tento princíp neobjavíte. Zvykom býva prekrútenie významu, napríklad zinscenované a ničivé vojny Spojených štátov vedené v Iraku, Afganistane, Líbyi, Sýrii a na Ukrajine. Všetky sú zdôvodnené „americkým národným záujmom“ a „globálnou bezpečnosťou“ v jednom, ale tieto obrovské lži sú len zaklínadlami nepredvídateľnej moci.

V skutočnosti sú všetky zúčastnené národy deštrukciou vedené až do rúk hlavného útočníka. V islamskom svete je štruktúra spoločenského života rozdelená, intoxikovaná a roztrhaná súčasne. Temná pravda živorí pod vrstvou všetkých lží o chudobnejších národoch a ich podmienkach, z ktorých profituje strana transnacionálneho monetarizmu. Alebo existuje výnimka?

Je to svet definujúca skutočnosť, ktorú žiadny štát ani médium pod vládou korporácií nepovie. Namiesto toho smerujú pozornosť na „terorizmus ohrozujúci civilizovaný svet“. Skôr ide o americko-spojeneckú projekciu teroru typu „rozdeľuj a panuj“ na obete, ktoré sa neskôr pomstia vlastnými džihádistickými konštrukciami. A tak sa nekonečné americké bombardovanie jednej krajiny za druhou akosi vyhýba zásobovacím ropným linkám, ktoré udržujú nažive ISIL – údajné zlo číslo jeden, financované, vyzbrojované a spravované prostredníctvom CIA a spojencov, ako sú Saudská Arábia a Turecko. Že „teroristi“ sú výtvorom práve systému, ktorý proti nim naoko bojuje, je len ďalšia orwellovská absurdita. Je to ale hlavná zámienka na ozbrojené uzamknutie a vyvlastnenie spoločnosti (vrátane tej americkej a európskej) nadnárodným korporačným drancovaním – konečným globálnym terorizmom naprieč kultúrami a hranicami.

Zvážte bizarné obraty v základoch veľkých lží o „ochrane slobodného sveta a spojencov“. Turecký despotizmus pod Erdoganom, ktorého syn zarába milióny z ukradnutej ropy ISIL, zostreľuje ruské lietadlo stopujúce ropné veže pod kontrolou ISIL a ochrannou tureckou rukou, zároveň bombarduje Kurdov, jedinú domorodú bojovú silu v amerických vojnách v Sýrii a Iraku. Pre človeka je to mätúce až do zistenia, že ide o všadeprítomný a rovnaký základný vzorec. Mená, kultúry a lídri robia len malý rozdiel. Bohatstvo veľkých korporácií sa znásobuje, kým ľudia a ich prostredie sú ešte viac ovládané a plienené v mene „bezpečnosti a slobody“.

Prepojenie medzi západnou vládou ozbrojených síl a finančného teroru – v podstate NATO a veľkých bánk spoločne s Wall Street – sa nenazýva pravými menami, hoci vyvlastňuje a ruinuje najrozvinutejšie západné spoločnosti samotné.

Robotickí tyrani nazývaní „technokrati“ šíria hrôzu finančného vydierania a likvidujú všetky obývateľné sociálne programy pre vynútenie platby. Sily NATO stoja v pozadí pripravené ako donucovací prostriedok. Odpor je bombardovaný aj v samotnej Európe, rovnako ako v Juhoslávii a na Ukrajine. Fakty o vojnových zločinoch miznú v hádzaní viny na určeného nepriateľa, obvykle bývalého spojenca. Vyprázdňovanie amerických a európskych spoločností rovnakou vojensko-finančnou osou, sponzorovanou zo štátnych pokladníc, možno vnímať len so zhnusením.

Ale systémové finančné vydieranie, práva korporačných zmlúv nadradené národom a ozbrojený teror NATO by nemohol obstáť sám osebe. Prenikavá toxická propaganda proti odporu a lokálni fašisti za americké doláre vykrikujú urážky a hrozby, ktorými sa podieľajú na presadzovaní konečného cieľa – transformácie verejného bohatstva pod nadnárodnú finančnú kontrolu a multiplikácie vyvlastňovacích mechanizmov. Toto je charakter globálneho finančného fašizmu, ktorý napreduje pod úrovňou verejnej ostražitosti. Koniec tejto karcinogénnej invázie do verejnej sféry a života ľudí je v nedohľadne, kým ju obyvateľstvo nepotlačí a nepovstane proti nej.

Aká je úloha mladých ľudí v budúcnosti Západu?

Azda najväčším problémom systému je spôsob, akým boli životy mladších generácií obetované bez akejkoľvek zmienky. Z toho, že umožníte mladým ľuďom chápať a prekvitať ako ľudské bytosti, žiadny profit neexistuje. Ale je tu čoraz väčší zisk z ich využívania, napríklad ako lacnej pracovnej sily. Monštruózne globálne podniky nezdravých potravín, násilnej zábavy a „selfie“ táranín majú jednu vec spoločnú. Sú závislé na mladých ako bezmyšlienkovitých tvoroch. Týmto spôsobom sa z ďalšej generácie vyrobí návykový spotrebiteľ ponižujúci schopnosti ľudského života, ktorý konzumuje viac komodít. Jediným kritériom je maximalizácia firemného predaja a zisku „investora“. Dokonca aj deti v kolíske sú vedome začleňované do tohto cyklu „odpadovej závislosti“.

Informovaní občania bijú na poplach pri najnovších epidémiách a poruchách ako obezita, šikanovanie, slabá telesná pripravenosť a poruchy pozornosti. Celkový vzorec je však blokovaný. Mládež je vedená k totalitnému trhu apetítu a neistej budúcnosti bez ľudského významu. Povolania podporujúce život sú ukracované „šetrením peňazí“. Študent je konzument balíčka korporátno-univerzitného manažmentu, ktorý sa zväčšuje jeho uvedením do dlhového otroctva. So vzácnosťou ľudského živobytia sa depresia mladých stáva epidémiou a dlhodobá demoralizácia sa dostáva mimo chápanie systémových príčin.

Porucha je veľmi rozsiahla a napáda každú úroveň organizácie života. Jedinou pravdou je tá, ktorá predáva. Jediná súťaž je znížiť náklady na život a zvýšiť či zrýchliť hodnotu finančných výstupov. Viac ako 90 percent extrahovaných zdrojov sa stáva v priebehu niekoľkých týždňov odpadom. Mládež táto globálna choroba ohrozuje na každom mieste. Je nutný zákaz pre všetko, čo je vedecky známe ako ohrozenie životných kapacít – od nezdravého jedla po extrémne násilnú zábavu. Vznikla potreba znovu nastaviť stratené životné základy – univerzálne životné potreby ľudstva a jeho ekológie v generačnom čase. Práve na tomto spoločnom životnom základe sa náboženstvo a veda zhodne a Východ i Západ sa napriek rozdielom spojí. A mládež to bude ihneď nasledovať.

Stojí Západ sám proti sebe?

Bez ohľadu na krajinu, v ktorej žijete, do systému exponenciálnych peňažných sekvencií je vstavaná nekonečná vojna. Obrovské plytvanie životmi a verejnými zdrojmi nikdy nekončí a požiadavky rastú. Ako mafia v menšom, aj finančný fašizmus vo veľkom prikazuje občanom všetko splatiť alebo niesť následky krachu. V skutočnosti neexistuje žiadny spôsob ako udržať systém ozbrojeného vydierania na každej úrovni, aj keď sa zaobalí slovom globalizácia. Kľúčom k úspechu je hlásanie opačných fráz ako „sloboda“ a „prosperita“. Masové systémové maskovanie pomocou pokročilých PR-techník je jediný spôsob, ako to môže pokračovať ďalej.

Vyvlastnenie, invázia a rabovanie suverénnych štátov pre väčší nadnárodný súkromný zisk bez obmedzenia sa prezýva „rast“. Pohlcuje rozvojový a rozvinutý svet zároveň. Každá mzda, daň a prístup k životnej potrebe je v ohrození a nároky súkromných korporácií na väčšie práva sa nezastavujú. Toto je základné delenie na Západe i na Východe – život spoločností proti nadnárodnému finančnému predátorovi.

Ako môže niečo také považovať fungujúca myseľ za „slobodný svet“? Je to totalita v plnom rozsahu, napríklad americká exekutíva, legislatíva a Najvyšší súd sú priamo alebo nepriamo ovládané finančníctvom. Z funkčného hľadiska sa americká armáda stala mechanizmom nadnárodnej bankárskej a korporačnej vlády spolu s masmédiami, zatiaľ čo neviditeľný globálny finančný fašizmus operuje v štátnom i súkromnom priestore. Novým PR-trikom tohto fašizmu je odsudzovať násilie, nie oslavovať ho a medzitým ho čoraz viac ukazovať a používať. Najväčšie konflikty medzi bežnými životnými záujmami a bezuzdným finančno-fašistickým režimom sú vymazávané dvojzmyselnými sloganmi.

Zdroje: Prof. John McMurtry; Global Research

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

& Časopis