Porno nie je neškodné ani pre tých, čo pozerajú, ani pre tých, čo filmujú

Add Comment

Zisky z porno priemyslu v samotných Spojených štátoch sú asi 13,3 miliardy dolárov ročne. Aby ste mali predstavu je to viac ako príjmy športových líg NFL, NBA a MBL dohromady.

Sila celého svetového porno priemyslu predstavuje v hrubom 97 miliárd dolárov, len pre prípad, že by tých 13,3 miliárd nebolo dostatočne odstrašujúcich. Aby ste mali predstavu: Dominikánska republika má HDP 99 miliárd (podľa MMF). Majte na mysli, že tieto údaje sú založené na registrovaných pornografických obchodoch a odhadoch, bez časti alebo väčšiny šedej on-line ekonomiky. Ak by tento priemysel bol štátom, patrilo by mu 36. miesto v svetovej ekonomike.

Slabá kontrola

Dnes je tento priemysel takmer úplne neregulovaný. Neexistujú žiadne odbory. Neexistujú žiadne dozorné orgány. Neexistuje žiadny seriózny vládny dohľad, ani nič na globálnej báze. Je to z mnohých hľadísk úplne voľný trh.

Hoci niektoré internetové stránky uvádzajú, že 66% porno hercov má sexuálne prenosnú chorobu, toto číslo je fiktívne a nepotvrdené. Napriek tomu zostáva faktom, že výskyt HIV a ďalších sexuálne prenosných chorôb je oveľa vyšší ako sa uvádza oficiálne.

Výskum uskutočnený Grundzenom a Kerndtom zverejnený v roku 2007 a zaoberajúci sa porno priemyslom USA zistil:
Súčasná prax pravidelných HIV a STD testov môže zistiť niektoré choroby zavčasu, ale často zlyháva v predchádzaní ich prenosu.
Medzi januárom 2003 a marcom 2005 bolo zaznamenaných 1153 pozitívnych výsledkov STD (sexuálne prenosné choroby) testov. Zo 1153 pozitívnych testov bolo 722 (62,6%) na chlamýdie, 355 (30,8%) na kvapavku a 126 (10,9%) na obe infekcie, chlamýdie i kvapavku. Menej sa vie o výskyte a riziku prenosu ostatných STD chorôb ako syfilis, vírus herpes simplex, ľudský papillomavírus, hepatitída B alebo C, trichomonálna infekcia alebo choroby prenášané fekálno-orálnou cestou.
Úsilie o zníženie rizika HIV a iných sexuálne prenosných chorôb musí zahrňovať použitie kondómov. Dokonca aj s PCR testovaním, v súčasnosti používanom v porno priemysle, nedávno infikovaný účinkujúci môže mať negatívne testy počas obdobia, keď je vysoko infekčný a prenáša vírus na iných.

Prepisovanie mozgu

Teraz si povedzme, ako tento priemysel prepisuje váš mozog; ovplyvňuje to, ako sa pozeráte na seba a ostatných. To znamená, že porno nemá len účinok na účinkujúcich, ale doslova zanecháva negatívne následky na tých, čo ho sledujú (a nie preto, že by ste oslepli z masturbácie, čo je lož, ak o tom náhodou neviete: masturbácia môže byť dokonca považovaná za prospešnú). Problém porna nie je masturbácia, ktorou sa zaoberá väčšina, a nie je dôvod sa cítiť kvôli nej previnilo. Znamená to však, dávajte si vždy pozor, pri čom masturbujete.

Autor tohto článku nie je svätec. Nenamieta náboženskými dôvodmi – má výhrady z humanistických a reálnych dôvodov. Nemôžeme eticky podporiť priemysel, ktorý doslova zneužije vaše procesy sexuálneho vzrušenia v mozgu pre svoj vlastný zisk. Problém porna nie je sex, ale kontexty a formy, v ktorých je najčastejšie ukazovaný.

Napríklad šesť hodín sledovania dokonca nie násilnej pornografie začína významne ovplyvňovať individuálnu túžbu po fyzickej intimite (znižuje ju, čo sa pravdepodobne dá vysvetliť oddeleným stimulovaním tých častí mozgu, ktoré prežívajú žiadostivosť, bez stimulácie tých, ktoré prežívajú intimitu). Zjavne to vyzerá, že miesto posilnenia zdravej sexuality, porno môže v skutočnosti znížiť schopnosť ju prežívať.

Stimulácia násilia

A akoby to nebolo dosť zlé, z 50 najviac predávaných videí pre dospelých (obsahujúcich 304 scén), asi 90% obsahuje fyzické násilie voči herečke. To znamená, že keď ľudia hľadajú porno, je extrémne pravdepodobné, že budú vidieť scény násilia voči ženám, ktoré nepochybne zvyšujú pravdepodobnosť, že sami budú robiť tie veci, alebo ich budú považovať za prijateľné, dokonca zvyšujú pravdepodobnosť akceptácie znásilnenia (Malmuth and Check, 1981).

Okrem toho výskum ukazuje, že 9 z 10 mužov sleduje pornografiu. Najväčšia skupina sledujúca on-line pornografiu (najrýchlejšie rastúci segment na trhu) sú 12 – 17 roční mladíci, čo znamená, že chlapci, ktorí dokonca nevedia riadiť auto, si prepisujú topografiu mozgu a vystavujú sa filmom, v ktorých je úplne prijateľné pľuť na ženy, striekať na ne sperma a biť ich.

On-line pornografia je spojená s nárastom sexuálnych útokov mladistvých (o 20%), ako aj zvýšením pravdepodobnosti nútenia iného človeka do nechceného sexuálneho aktu o 600% v porovnaní s kontrolnými skupinami, ktoré porno nesledovali. Nemôžeme povedať, že je to  neškodné, keď 13-ročný chlapec, vystavený pornu, mal styk s jeho mladšou sestrou. Dnes cíti veľkú hanbu a znechutenie za svoje činy. Zdravá diskusia o účinkoch vizuálnych médií by pomohla deťom získať hlbšie porozumenie ako a čo na nich účinkuje. Môžeme tak predísť tomuto druhu činov, ale nepredídeme im umlčaním diskusie.

Fakticky 87% tých, čo zneužívajú maloleté dievčatá a 77% tých, ktorí zneužívajú ženy sa priznalo k pravidelnému sledovaniu tvrdej pornografie (Dr William Marshall, 1983). Násilníci majú 15-krát vyššiu pravdepodobnosť ako slušní ľudia, že boli v detstve vystavení tvrdej pornografii, už vo veku 6 až 10 rokov (Goldstein, Kant and Hartman, 1973). Toto vystavenie je zjavne nedobrovoľné, ale jeho účinky sú značné.

V skutočnosti výskum Zillmana a Bryanta z roku 2005, zisťujúci spojenie medzi používaním pornografie a agresivitou, mal také jasné dôkazy, že z etických dôvodov nemohol byť opakovaný, kvôli nevyhnutnosti poškodenia skúmaných objektov.

Devastácia partnerského života

Ďalší výskum nazvaný „Účinky pornografie na medziľudské vzťahy“ od Any Bridgesovej z Univerzity v Arkansase, uvádza, že muži, ktorí sledovali AKÉKOĽVEK množstvo porna boli viac náchylní k:
1. Zníženej empatii k obetiam znásilnenia.
2. Viere, že ženy, ktoré sa obliekajú „provokatívne“, si zaslúžia byť znásilnené.
3. Zvýšenému hnevu na ženy, ktoré flirtujú, ale odmietajú mať sex.
4. Podstatne nižšiemu záujmu o ich partnerky.
5. Zvýšenému záujmu nútiť partnerky do nechceného sexuálneho aktu.

 Nárast detskej pornografie

Absolútne najhoršie je, že vo všetkých segmentoch pornografického trhu je detská pornografia jednou z najrýchlejšie rastúcich. Len v roku 2008 nadácia Internetová stráž našla 1540 samostatných domén s detskou pornografiou – a očakáva sa, že oveľa viac domén je ukrytých na Usenete alebo „Deep webe“, na stránkach neprístupných priemerným vyhľadávacím programom.

Mimochodom, detská pornografia rástla od roku 1994 do roku 2006 o 82% rýchlejšie ako celý porno priemysel, čo znamená, že prístup k nej sa stal nielen obvyklejším, ale percento ľudí majúce prístup k nej vyletelo ako raketa, tak rýchlo, že dokonca aj strážcovia zákona sa čudujú, čo sa to, do pekla, deje v dnešnej dobe.

Podľa psychológa Michaela Bourkeho 85% mužov, uväznených za držanie detskej pornografie, bolo sexuálne zneužitých ako deti. 80% kupujúcich boli aktívni násilníci, ktorí aktívne zneužívali deti. Sledovanie zneužívania detí zvyšuje pravdepodobnosť, že to budete robiť sami.

Podľa Národného centra pre nezvestné a zneužívané deti: „Vo výskume uväznených držiteľov detskej pornografie, 40% bolo sexuálnymi obeťami v detstve a boli objektom detskej pornografie. Z uväznených medzi rokmi 2000 a 2001, 83% malo obrázky s deťmi vo veku od 6 do 12 rokov; 39% malo obrázky detí vo veku 3 až 5 rokov; a 19% malo obrázky kojencov a batoliat mladších ako 3 roky.“ (National Center for Missing & Exploited Children, Child Pornography Possessors Arrested in Internet-Related Crimes: Findings from the National Juvenile Online Victimization Study, 2005).

Je nemožné oddeliť „priemysel zábavy pre dospelých“ od sexuálneho zneužívania detí, pretože oba pracujú rovnakým spôsobom a eventuálne sa zameriavajú na rovnakú skupinu ľudí.

Znížená citlivosť

Čím častejšie niečo pozeráte, a čím viac ste na to zvyknutý, tým viac normálne alebo očakávané to je, tým viac znudený tým budete. A každý z nás vie, že sexuálne vzrušenie znižuje sebakontrolu.

Myšlienka „únikovej“ drogy je, že znižovanie citlivosti na jednom poli prekrýva polia s tým spojené. Toto sa týka aj porna, najmä keď väčšina detí má svoj prvú skúsenosť s pornom prostredníctvom pop ups (vyskakovacích reklám na internete), skôr než by ich sledovali dobrovoľne (znecitlivujú ich nedobrovoľne a zvyšujú pravdepodobnosť, že budú sledovať podobný materiál samé).

Majte na pamäti, že nič z toho neznamená, že sledovanie porna vás definitívne zničí, ale má to nepochybne na vás následky. Či zaobchádzate s inými s rešpektom, je otázka skúseností, rolí a osobnej voľby. Všetci sme zodpovední za naše správanie a pornografia nie je výhovorka na zlé zaobchádzanie s nikým.

Zničené duše a telá porno hercov

Nechajme teraz bokom detskú pornografiu a pozrime sa, ako porno priemysel ovplyvňuje niektorých dospelých hercov. Belladonna, jedna z najväčších hviezd v porne (v rebríčku CNBC jedna z 12 najpopulárnejších porno hviezd), povedala: „Rada by som všetko skryla – všetko skryla, viete?…A nie som šťastná…Nemám sa vôbec rada…Celé moje telo to cíti, keď to robím a…Cítim sa tak – tak hrubá.“

Je tiež správne poznamenať, že počas rozhovoru s Diane Sawyerou pre Primetime sa Belladonna zrútila v slzách. Keď sa jej Sawyerová spýtala: „Opisujete tie hnusné veci, ktoré sa vám stali. Zatiaľ čo sa usmievate. Prečo?“ Belladonne zmizol úsmev a jej oči sa zaliali slzami: „Je to preto, aby som nezačala plakať.“

A toto je žena, ktoré majú v priemysle označenie „kontrakt“. Ako značka má trošku viacej voľnosti s kým natáča a čo tie scény obsahujú. Mali by sme tiež poznamenať, že Belladonna odmietla robiť akékoľvek ďalšie rozhovory s ABC po vážnych námietkach voči jej komentárom od vedúcich predstaviteľov porno priemyslu.

Ďalšia veľká hviezda, Jenna Jameson, povedala: „Väčšina dievčat získala skúsenosti v gonzo filmoch, ktoré sú točené v rozpadnutých apartmánoch v Mission Hills. Boli penetrované do každej možnej diery nejakým zneužívajúcim kreténom, ktorý si myslel, že ich meno je „kurva“. A tieto dievčatá, z ktorých niektoré majú potenciál sa stať veľkými hviezdami v priemysle, idú potom domov a prisahajú, že to už nikdy znovu neurobia, pretože to bola strašná skúsenosť.“

Posledné vyjadrenie – a možno najstrašnejšie – prišlo od Lindy Lovelace, prvej „modernej pornstar“. Známa z filmu Deep Throat (Hlboko v krku), Linda Lovelace sa považuje za tvorkyňu porno priemyslu, ako ho poznáme dnes. Ale skúsenosti zanechali na nej jazvy a opisuje to sama slovami: „Keď som mu odpovedala na jeho návrh a oznámila mu, že nebudem žiadnym spôsobom prostituovať a povedala som mu, že mám v úmysle odísť, (Traynor) ma fyzicky zbil a začalo stále psychické týranie. Doslova som sa stala väzenkyňou, nemohla som odísť z jeho dohľadu, dokonca ani do kúpeľne, kde ma pozoroval cez dieru v dverách. Spal na mne v noci,počúval moje telefonáty s automatickou pištoľou kalibru 45 namierenou na mňa. Bola som fyzicky bitá a trpela som psychickým zneužívaním každý ďalší deň. Zničil moje vzťahy s inými ľuďmi a prinútil ma vziať si ho za muža na radu jeho právnika.“

Ďalšie vyjadrenie, rovnako znepokojujúce, dokumentuje jej prvú skúsenosť s porno videom: „Moja iniciácia v prostitúcii bolo znásilnenie gangom piatich mužov, pripravené pánom Traynorom. Otočilo mi to život naruby. Vyhrážal sa mi zastrelením, ak to prezradím. Nikdy predtým som neskúsila análny sex a roztrhali ma. Zaobchádzali so mnou ako s nenafúknutou plastickou bábikou, zdvíhajúc ma a prehadzujúc ma sem a tam. Rozťahovali mi nohy, ukazovali mi svoje náradie a strkali ho do mňa, hrali sa s mojím telom. Nikdy v živote som nebola viac vystrašená, zneuctená a ponížená. Cítila som sa ako odpad. Začala som robiť porno proti svojej vôli, aby som predišla zabitiu. Životy mojej rodiny boli ohrozené.“

Toto nie je tá najhoršia vec, ktorú Lovelace prežila. Ak chceme vidieť skutočný horor, musíme si pozrieť video tak strašné, že úplne odmietla priznať, že v ňom hrala, pokiaľ sa neobjavila kópia a konečný dôkaz bol na svete. Volá sa „Dog Fucker“ a názov je pravdepodobne dostatočne vysvetľujúci. Linda Lovelace bola donútená, aby ju penetroval pes, pred kamerou, proti jej vôli. Bola prinútená potom, čo jej agent, manžel, zneužívateľ a násilník namieril na ňu zbraň a dal jej dve možnosti: nakrútiť film alebo dostať guľku. Tento druh zneužívania bol súčasťou porno scény od jej moderného začiatku v 70-tych rokoch.

Čo s tým?

Ak by to bol iný priemysel, hocijaká iná profesia, spojená s takýmito svedectvami a štatistikami, bránili by ste ho? Samozrejme, hlavne tí, čo používajú jeho produkty. Ale bez ohľadu na to, ako to popierame, to čo pozeráme, má na nás skutočné následky. Ľudia bojkotovali Wall Mart aj pre oveľa väčšie drobnosti.

Porno ale zostáva nedotknuté; sexuálne pozitívny proponenti argumentujú, že je to zdravý prejav dospelej sexuality zaznamenaný kvôli sexuálnemu potešeniu iných dospelých – ale faktom je, že štatistiky dokazujú niečo iné a konečne ukazujú, že porno nielen negatívne ovplyvňuje sexuálny život dospelých jedincov, ale priamo ovplyvňuje spôsob ako sa na ľudí pozeráme (zaobchádzame s nimi). Nemôžeme zabudnúť, že najdostupnejšie porno obsahuje násilie v 88% titulov, z veľkej väčšiny voči ženám.

Urobiac pornografiu nelegálnou by sme nevyriešili tieto problémy. Správna spoločenská diskusia a nejaká reálna kontrola by mohli urobiť viac. Ak by pornografia bola len o sexe, problém by sa minimalizoval. Úprimná spoločenská diskusia o tom, čo pozeráme, a ako nás to ovplyvňuje, je potrebná. Odmietanie, že to má akékoľvek následky, alebo tvrdenie, že to nemôže spôsobiť žiadnu chorobu, je jednoducho popieranie vedy a zdravého rozumu.

Preložené z:  https://www.exposingtruth.com/porn-is-harmful/

Citované zdroje:
http://www.internetsafety101.org/Pornographystatistics.htm
http://education.illinois.edu/wp/crime/childporn.htm
http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/Classes/487Readings/Ybarra11x-rated.pdf
http://gaildines.com/ “Pornland”, Gail Dines
http://stoppornculture.org/facts-and-figures/
https://www.shelleylubben.com
http://www.internetsafety101.org/Pornographystatistics.htm
Pornography’s Effects on Interpersonal Relationships,” 2006, by Ana J. Bridges, University of Arkansas

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Martin Urminský
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis