Práca s vnútorným kruhom – hľadanie stratenej rovnováhy

Add Comment

Žijeme choré životy v chorej spoločnosti. Základný problém (z môjho pohľadu) spočíva v nerovnováhe. Či už samotných jedincov alebo celej spoločnosti. V nerovnováhe sú rozum a cit, mužská a ženská sila, vzťah k sebe a vzťah k ostatným, egoizmus a nezištnosť, vzťah k technológiám a vzťah k prírode, a tak by sme mohli pokračovať. Nachádzanie stratenej rovnováhy sa potom javí ako jedna z najnaliehavejších výziev pre moderného človeka.

Niet vari vhodnejšieho symbolu rovnováhy, ako je kruh. Čínsky symbol jin a jang predstavuje dva protiklady (svetlo a tmu, teplo a chlad, mužský a ženský princíp) spojené v dokonalej rovnováhe v kruhovom tvare. Kruhovú symboliku používali hádam všetky predkresťanské kultúry, či už išlo o Indiánov, Keltov alebo starých Slovanov. Pretože išlo o spoločenstvá úzko spojené s prírodou a kruhy alebo cykly sú v prírode všadeprítomné. Kruhom je slnko i zem, v kolobehu sa strieda deň s nocou, ročné obdobia, pekné počasie so škaredým, zrodenie so zánikom.

Naši dávni predkovia dobre chápali, že k životu patrí aj bolesť a utrpenie, že všetko zlé je na niečo dobré, ale že aj za všetko dobré sa platí nejaká cena. Zmyslom života nebolo „mať sa dobre“ a vyhýbať sa problémom. Skôr nájsť si svoje miesto v tom veľkom ľudskom kruhu a ujať sa ho so cťou. Byť ako strom, ktorý je koreňmi spojený s múdrosťou svojich predkov a korunou s niečím vyšším, duchovným.

Staré kultúry tiež často pracovali s kamennými kruhmi ako nástrojmi posvätných rituálov a osobného uzdravenia. Kamene, umiestnené na jednotlivých svetových stranách, symbolizovali rôzne božstvá a duchovné bytosti, živly, princípy, ale aj rôzne časti našej osobnosti. Všetko v jednom, pretože čokoľvek, čo existuje v štruktúre vonkajšieho vesmíru, existuje v malom aj vo vnútornom svete človeka. Ako hore, tak aj dolu, ako vonku, tak aj vo vnútri.

Ja som mal možnosť pracovať s jednou z foriem indiánskych kamenných kruhov (tzv. medicine wheel), podľa argentínskej šamanky Alicie Hamm. Kameň na západe tu symbolizuje okrem iného vnútornú ženu (našu ženskú stránku), vzťahy, vnútorné prežívanie, matériu, fyzické telo, bohyňu, Matku Zem, zem ako živel. Kameň na juhu zase vnútorné dieťa (všetko, čo si nesieme z detstva a čo nás ovplyvňuje), hravosť, emócie či živel vodu. Severný kameň „ukrýva“ vnútorného muža, mužské božstvá, živel vzduch, racionálnu myseľ alebo činnosti vo vonkajšom svete (s čím súvisí aj vzťah k práci a peniazom). Kameň na východe obsahuje dušu, Ducha (ako najvyššieho bezpohlavného Boha), spiritualitu, živel oheň, transformáciu, veci, ktoré nás presahujú…

Ak sa človek posadí alebo postaví do stredu takéhoto kruhu, ocitne sa v rovnovážnom stave – ku všetkým častiam má rovnako ďaleko a je v rovnakej miere vystavený ich vplyvu. V strede dokáže integrovať všetky zložky samého seba. Tiež môže obchádzať po obvode kruhu a pracovať s každým kameňom osobitne, so špeciálnym zreteľom na tie zložky osobnosti, pri ktorých sa vynorí nejaký problém. Sústava kameňov sa tak stáva akousi pomôckou na svojpomocnú psychoterapiu.

S takýmto kruhom sa dá pracovať aj vnútorne, pomocou aktívnej imaginácie, nie je teda nevyhnutné vláčiť fyzické kamene a stavať z nich kruh. Nejde pritom len o čistú imagináciu v zmysle jalového fantazírovania. Vnútorný kruh odráža reálne časti našej psychiky, ktoré nás ovplyvňujú. Je akýmsi „pracovným pultom“, ktorý nám umožňuje k týmto častiam pristupovať a komunikovať s nimi. Dáva tiež možnosť pracovať s ďalšími časťami nášho Ja, vrátane tých nechcených a potlačených, ktoré sú zasunuté niekde v podvedomí a odtiaľ nám „robia zle“. V počítačovej reči by sme ho teda mohli nazvať „operačným systémom“, ktorý umožňuje využívať rôzne aplikácie.

Úplným základom je nájdenie svojho vnútorného stredu, miesta našej vnútornej rovnováhy. Exituje aj fyzický stred, ťažisko nášho tela v oblasti pupku, s ktorým sa často pracuje v ázijských bojových umeniach. Keď sme v našom vnútornom strede, je to ideálna pozícia na prístup k našej vnútornej sile, duševnému pokoju, na čelenie náročným situáciám, na odolávanie manipulácii a cudzím vplyvom. V tejto polohe sme svojimi pánmi, sedíme na tróne nášho vnútorného kráľovstva. Práve preto je dobré nájsť svoj stred a potom sa doň opakovane vracať, napríklad, keď vás niečo vyvedie z rovnováhy. Ja tak robievam napríklad vždy, keď ma niečím „vytočia“ moje deti. Vtedy najskôr zaujmem pozíciu v mojom strede (pri troche praxe sa to dá zvládnuť v priebehu niekoľkých sekúnd) a až potom s nimi riešim vzniknutú situáciu – s omnoho väčším pokojom a nadhľadom.

Práca s vnútorným kruhom je metóda, ktorú rozvíjam posledných niekoľko rokov v rámci
18-ročného obdobia, počas ktorého sa zaoberám šamanskými technikami a ich prienikmi so súčasnou psychológiou. 9. – 11. septembra 2016 budem učiť jej základy na víkendovom kurze v Orovnici pri Novej Bani. Bližšie informácie o kurze nájdete na webovej stránke http://marianbenka.webnode.sk

Marián Benka
Po predchádzajúcom pôsobení v rôznych tituloch ekonomickej tlače som napokon prešiel do redakcie Zem a Vek. Jednak preto, že som sa dostával k čoraz viac informáciám o pravej podstate a neudržateľnosti súčasného ekonomicko-politického systému. Jednak vďaka môjmu záujmu o prírodné duchovno, alternatívy všetkého druhu a vývoj spoločnosti ako takej.

Pridaj komentár

& Časopis