Robert Bly o vnútorných bojovníkoch

Add Comment

Robert Bly je americký básnik a aktivista, zakladateľ mýtopoetického hnutia, autor knihy Železný Ján, ktorá sa venuje problematike mužského zasvätenia a archetypu divokého muža (tak ako sa bestseller Ženy ktoré behali s vlkmi zaoberá ženským zasvätením a divokou ženou). Nie je to antitéza, skôr syntéza. Pod divokosťou si však netreba predstavovať barbarstvo. Bly píše, že divoký muž „skúma svoju ranu“. Jazyk a dikcia knihy sú samozrejme metaforické, občas prebleskuje humor, vrátane čierneho. Nasledovný článok môže slúžiť ako inšpirácia na ceste za poznaním zákutí (seba)výchovy, životných skúseností a múdrosti „žreca“ a umelca spoza veľkej mláky.

Niektorí ľudia sa domnievajú, že hľadanie mužskej identity je záležitosťou len niektorých mužov, tých „citlivých“. Stačí sa údajne pozrieť na stavbárov, keď spolu obedujú. Tí žiadne problémy so svojou mužskou identitou nemajú. Sú to praví muži. Bolo však detstvo týchto „pravých mužov“ ušetrené akýchkoľvek treníc a nezrovnalostí? Rozlišovať medzi „citlivými mužmi“ a „stavbármi“ nemá skrátka žiadny zmysel.

Švajčiarka jungiánska psychologička Marie-Louise von Franzová podotkla, že v posledných desaťročiach pozoruje v snoch mužov aj žien postavu, ktorá, hoci je zarastená, je duchovne založená a pripomína akéhosi chlpatého a vlasatého Krista. Podľa jej názoru je to niekto, koho si dnes žiada ľudská psychika, nová postava, náboženská, v spojení s Bohom aj sexualitou, duchom aj zemou.

Podľa Blya existuje sedem „bytostí“ mužskej psychiky: kráľ, bojovník, milenec, divoký muž, intrigán, mytológ alebo kuchár a smutný muž. Všetky spolu tvoria dospelého muža. Túto štruktúru si môžeme predstaviť ako kryštalické podpery vôd našej duše, pričom štruktúra na dne mužskej duše ostáva rovnako pevná ako pred 20 000 rokmi. Poďme si bližšie predstaviť archetyp bojovníka.

Vzkriesenie vnútorných bojovníkov

Pokiaľ je muž vychovávaný v dysfunkčnej rodine (existujú vôbec nejaké iné?), čoskoro prichádza o svojich vnútorných bojovníkov. Vnútorní bojovníci sa neúčastnia výpadov na cudzie územie, ich cieľom je obrana ohraničeného vnútorného priestoru. Väčšina rodičov narúša územie dieťaťa kedykoľvek sa im zachce. Každé dieťa žije hlboko v dome či zámku svojej duše, svojho ja, a na tomto území je treba mu ponechať zvrchovanosť. Keď rodič preniká na jeho vnútorné územie, dieťa pociťuje nielen hnev, ale aj zahanbenie. Presvedčenie o vlastnej neschopnosti a menejcennosti nazývame zahanbením. V dôsledku skorej smrti mužových bojovníkov nemôže chlapec dozrieť. Dá sa predpokladať, že to bráni tiež rozvoju mužovho ženského prvku. Vnútorný chlapec v „narušenej“ rodine môže zotrvať v svojom ponížení, bezbrannosti, sklamaní a znecitlivení aj celé roky. Toto stotožnenie sa s rolou obete však má za následok, že dom jeho duše ostáva otvorený stále novým útokom. Väčšina dnešných Američanov nemá dostatočne prebudených či oživených vnútorných bojovníkov, ktorí by mohli brániť vnútorný priestor duše. A väčšina ľudí, mužov aj žien, nevie, ako praví vnútorní či vonkajší bojovníci vyzerajú alebo sa prejavujú.

Odborník v oblasti mýtov a histórie kultúry Georges Dumézil učinil veľmi závažný objav, že úrodná zem indoeurópskej civilizácie sa skladá z troch odlišných „vrstiev“: kráľa, bojovníka a roľníka. Reprezentujú tri spôsoby života a tri svetonázory s odlišnými bohmi a bohyňami. Roľnícka predstava sveta zahŕňa plodnosť, hojnosť ľudí a hmotný dostatok, pokrm, zdravie, mier a telesné uspokojenie. Kráľovská predstava sveta zahŕňa zvrchovanosť, rodičovstvo v rovine politickej, kráľovský majestát, sviatosť. Dumézil stanovil, že bojovníkova predstava tvorí prostrednú rovinu. Bojovníkove oči si všímajú bitky a spôsoby použitia sily v boji.

Bojovník získava svoje znalosti a skúsenosti na bojisku, či už fyzickom, psychologickom alebo duchovnom. Bojisko je pre bojovníkov rovnako posvätné ako pre roľníka pôda. Psychológ a teológ Robert Moore, ktorý sa problematikou bojovníka zaoberal do hĺbky, zdôrazňuje, že pravý bojovník sa vyznačuje tým, že slúži väčšej veci, než je on sám. Z mytologického hľadiska je taký bojovník v službách pravého kráľa. Človek, ktorý sa nachádza v spojení s bojovníkovou energiou, môže okrem iného dlhé hodiny pracovať a nevšímať si únavu.

Procesy prebiehajúce v spoločnosti

Sily pôsobiace v dnešnej spoločnosti vyzývajú v poslednej dobe najmä ženy, aby sa chopili meča a navliekli brnenie, zároveň tým od toho odrádzajú dnešných chlapcov a mužov. Michael Moore kladie dôraz na stratégiu ako neodmysliteľný znak pravého bojovníka. Stratégia v sebe zahŕňa prefíkanosť, skúsenosť a inteligenciu.

Srdcu svätého bojovníka je blízka oblasť dobra a zla, kde sily temnoty bojujú so silami svetla. Kresťanské texty stotožňujú všetky sily chaosu so Satanom, následkom čoho získavajú mužský charakter. Najprepracovanejšie z týchto božských bojísk vytvorili Peržania. Ahura Mazda, bojovník svetla bojuje proti bojovníkovi temnoty, ničivému duchovi Ahrimanovi. Judaizmus zobrazuje ako bojovníka svetla Jahveho a ako bojovníka temnôt Satana. Pritom však aj Jahve má svoju temnú stránku, napríklad podlamuje Jóbovi zdravie a hubí jeho rodinu. Večná bitka teda môže prebiehať medzi Bohom a jeho nepriateľom alebo medzi dvoma tvárami Boha. Aj svätý bojovník má svoju požehnanú aj jedovatú stránku.

Znalosť toho, čo obnáša bojovnícke remeslo sa však vytratila. Preto si dnes nevieme rady s bojovníkovou temnou stránkou a rovnako nedokážeme obdivovať jeho kladné vlastnosti. Keď svätý bojovník klesá k zemi, spolu s ním k zemi padajú aj bojovníci z dvoch ostatných kráľovstiev. Rytierska tradícia usilovala o udržanie ideálu bojovníka v rámci kultivovaného spoločenského života tým, že k jeho charakteristickým rysom priradila vycibrenosť, súcit, obetavosť a partnerstvo. Až do 18. storočia sa v Taliansku jazyk bojovníka svojou metaforikou prekrýval s jazykom milenca.

Podľa niektorých ľudí uvedomelý bojovník a jeho ideály vyšli nazmar po čas posledných bitiek v americkej občianskej vojne, ktoré sa premenili na hromadné vraždenie. Generál Grant túto skutočnosť pochopil a po zbytok života hľadal útechu v alkohole. Kedysi sa vravelo, že ženy nenávidia vojnu, ale milujú bojovníkov. Dnes to už neplatí. Väčšina žien v západnom svete nerozlišuje medzi bojovníkom a vojakom, ani medzi vojakom a vrahom. Hromadné nekontrolované vraždenie, späté s obrazom bojovníka  v čase vietnamskej vojny, zničilo samotné tkanivo kultúry, ktorú bojovník kedysi ochraňoval. Ženy v USA sa na mužov hnevajú pre ich agresivitu a podobne. No ak by ju v sebe nemali ruskí muži, Nemci by dobyli Moskvu. Problém agresivity vyzerá inak, keď vás niekto prepadne.

Bojovník nanešťastie degradoval najprv na úroveň vojaka a potom vraha. Zbavený svojho pravého významu mechanizovanou vojnou postupne mizne. Masakre 1. svetovej vojny dorazili vonkajšieho bojovníka a po ani nie 30 rokoch začali ochabovať aj vnútorní bojovníci. Táto situácia, keď nám odumierajú vonkajší aj vnútorní bojovníci, ukazuje na vzájomnú previazanosť vonkajšieho a vnútorného sveta a na význam historických udalostí na život každého z nás.

Už mnoho storočí si ľudia všímajú, že keď ľudskú dušu zapáli úsilie o zmenu, pritiahne to démonov, driemajúce komplexy či neúprosných nepriateľov ducha. Účastníci skupinovej meditácie by mohli rozprávať o nasledujúcom jave: začínajú meditovať, prvé dva-tri týždne všetko funguje skvelo a naraz ich z bytu vyhadzuje majiteľ, vypadne im plomba, niečo stratia, niekto sa vláme do auta atď.

Hádky medzi partnermi a „vodivosť“ dieťaťa

Existuje holubičia a jastrabia časť duše. Keď kráľ skutočne prehráva bitku, nastáva pravý okamžik na to, aby sa bojovník v nás naučil bojovať. Pravý bojovník bojuje do konca. Vlka, ktorý zožral šesť kozliatok, je nutné zabiť, polovičné opatrenie, napríklad terapia pre vlka, neprichádza do úvahy.

Otec Org, autor knihy Umenie rozprávať a vzdelanie, poznamenáva, že na niektorých európskych univerzitách pretrvávajú bojovné debaty, kým na amerických takmer zanikli. Muži, ktorí si z rodinného prostredia neodniesli schopnosť účinne argumentovať, sa budú uprostred takých debát cítiť neisto. Niektorým ľuďom sa nepozdáva takýto spôsob výučby. Súcit s porazeným im nedovolí aby si vychutnali atmosféru slovného turnaja.

Vedomé zápolenie je veľmi prospešné pre vývoj vzťahu medzi mužom a ženou. Jung prehlásil: „Americké manželstvá sú najžalostnejšie na celom svete, pretože muž odvádza všetok boj v práci.“ Riadna hádka veci vyjasňuje, pričom ženy sa podľa Blya hádajú rady a sú rady s mužmi, ktorí sa s nimi dokážu dobre „pobiť“. Dospelý bojovník muža aj ženy môže prijať úder bez toho aby prepadol zlej nálade alebo kolaboval, dokáže dosiahnuť krátkodobé, realistické ciele, dodržuje pravidlá boja a vie skrátka viesť boj čestne a pozná jeho medze. Pokiaľ má žena pádny dôvod na hádku, muž by mal zotrvať na bojisku a pustiť sa do boja. Vnútorný bojovník v mužoch i ženách môže partnerom pomôcť, aby viedli boj v ľudskej rovine.

Dieťa sa žiaľ môže stať akýmsi vodičom z vysoko vodivého kovu. Chlapec, ktorý sa stane takým vodičom, si sám seba cení pre svoju schopnosť „uzemňovať“ zlosť. Mnohí z nás si pamätajú tento pocit vodivosti z raného detstva, keď sa otec a matka spolu rozprávajú prostredníctvom dieťaťa. Ako sa syn snaží zvládať úlohu vodiča, stráca svoju mužskú totožnosť. A rovnako dcéra, ktorá prijala tú istú úlohu, sa stáva nie ženou, ale mostíkom preklenujúcim rozpory. To potom narušuje ich dospelé vzťahy a počínanie.

Vnútorná bojovnícka spôsobilosť spočíva v ostražitosti duše, ktorá nás bráni pred nepriateľsky naladenými ľuďmi a nenásytnými bytosťami v našom vnútri. Keď človek odmieta pozdvihnúť meč, môže sa stať, že sa jeho kôň vydá „smelo smerom k stodole“. Rovnaká vec sa môže prihodiť aj kultúre. Pokiaľ sa daná kultúra nezaoberá bojovníckou energiou, neuvedomuje si jej existenciu, nedrží ju na uzde ani si ju neváži, vynára sa na povrch v podobe pouličných gangov, násilia páchaného na manželkách, brutality voči deťom, nezmyselných vrážd či zločinnosti spojenej s obchodom s drogami.

Jedna zo základných úloh, ktoré stoja pred dnešnými mužmi v časoch, keď predstavy večného bojovníka a vonkajšieho bojovníka už neslúžia ako vzor, vyžaduje premýšľanie bojovníkovej úlohy v medziľudských vzťahoch, myšlienkových pochodoch a citových prejavoch.

Viac o archetype divokého muža, svätom kráľovi a vnútornom bojovníkovi sa dozviete v  psychologickom výklade rozprávky bratov Grimmovcov Železný Ján v septembrovej časti nepravidelnej relácie Déjà Vu na Slobodnom vysielači.

Zem & Vek

Pridaj komentár

& Časopis