Ruská Duma zvažuje 50-ročný zákaz vstupu na územie Ruska pre usvedčených pedofilov

Add Comment

Jeden z poslancov ruskej Dumy navrhol, aby pre kohokoľvek, kto je obvinený zo zločinov súvisiacich s pedofíliou, vrátane detskej pornografie, platil 50-ročný zákaz vstupu na územie Ruska.

Poslanec Alexander Sidjakin predložil súhrn dodatkov k Zákonu o vstupe a opustení Ruskej Federácie, ktoré podľa neho vytvoria migračnú bariéru proti sexturizmu, v ktorom sú zapletené aj neplnoleté osoby.

Návrh obsahuje aj 50-ročný zákaz vstupu pre osoby usvedčené zo zločinov súvisiacich s pedofíliou. Zákon by tiež zahŕňal osoby zapletené v detskej pornografii alebo kohokoľvek, kto by nabádal deti na akcie s pornografickým charakterom.

Súčasný návrh má ale niekoľko nedostatkov a najväčším je, že momentálne neexistuje jednotná medzinárodná databáza takýchto osôb, takže sa nebude dať presne určiť, ktorý žiadateľ o víza je zároveň aj nežiaducou osobou.

Sidjakin pre tlačovú agentúru Novosti uviedol, že jeho iniciatíva získala podporu u splnomocnenca pre práva detí, Pavla Aštakova.

Rusko zaviedlo pojem pedofília do svojho kriminálneho kódexu v roku 2012, keď parlament prijal prezidentskú vyhlášku, ktorá sprísňovala tresty pre osoby, ktoré sa dopustia sexuálneho zločinu na dieťati. Samozrejme, aj predtým takéto osoby postihli tvrdé tresty, no tejto problematike nebol v zákone vyhradený samostatný článok.

Na základe nového zákona by osoby opakovane usvedčené zo sexuálnych deliktov voči deťom mohli byť odsúdené na doživotie. Zákon by im taktiež umožňoval výmenou za nižší trest podstúpiť chemickú kastráciu.

Niektorí ruskí politici dokonca pre pedofilov navrhovali trest smrti, no zatiaľ na takýto razantný krok nedošlo. Avšak názory verejnosti naznačujú, že takýto krok by získal serióznu podporu.

Nedávno do ulíc v sibírskom Jakutsku vyšli stovky ľudí, aby požiadali o tvrdšie tresty pre niekoľkých mužov, ktorí sú podozriví zo znásilnenia 4-ročného dievčatka. Demonštranti podpísali petíciu, ktorá pre pedofilov požaduje trest smrti. Medzi signatármi tejto žiadosti bol aj primátor hlavného mesta Jakutska.

Preklad z RT

Slobodný Vysielač
„Slobodný vysielač“ je najväčší a najkomplexnejší projekt slobodného a nezávislého média v histórii Slovenska.

Pridaj komentár

& Časopis