S dôkazmi o „chemtrails“ opatrne

Add Comment

Fenomén „Chemtrails“ je čoraz populárnejší aj v našich končinách. Odhliadnuc od toho, že už pri samotnom výklade čo to vlastne má byť, ľudia používajú viacero verzií od rozprašovania chemických látok v snahe o redukciu populácie na zemeguli, či za účelom ovplyvňovania vedomia a správania sa ľudí, až po rozprašovanie látok so snahou ovplyvňovať počasie. No väčšina populácie a takmer celá odborná verejnosť, je k tejto problematike viac ako skeptická.

Nemalou mierou na odpore voči tomuto fenoménu sa podpisujú aj zástancovia Chemtrails. Tí často krát bezhlavo predkladajú a rozširujú „dôkazy“, ktoré premýšľajúcich skôr odpudia ako presvedčia. Keď premýšľajúci človek dostane tip na knihu od Michaela Morrisa – Was Sie nicht wissen sollen! (Čo nesmiete vedieť!) s tým, že na strane 301 (titulné foto tohto článku) nájde okrem rôznych informácii o chemtrails aj vyobrazenie interiéru lietadla používaného na tieto účely, samozrejme následne vyvinie nemalé úsilie, aby knihu získal.

Naozaj tam nájde fotografie s popismi „Lietadlo s chemickou stopou – pohľad dovnútra“ dokonca aj „Zariadenie pre postrek na zadnej časti lietadla lietadla“. No jeho nadšenie veľmi rýchlo opadne, keď po ďalšom krátkom pátraní zistí, že v prvom prípade ide v skutočnosti o Boeing 777-200LR Worldliner, konkrétne typ WD001, ktorý bol použitý pre testovanie letu. Sudy obsahovali vodu, ktorá bola prečerpávaná kvôli presúvaniu ťažiska, čím sa testovali rôzne letové vlastnosti. Bolo to používané pri simulácii rôzneho rozloženia pasažierov na palube. Podobné fotografie sa nachádzajú už v knihe z roku 2002 s názvom „Inside Boeing: Building the 777“ na strane 76, kde sa popisujú testy lietadla realizované v roku 1994.

Rovnako aj v druhom prípade síce naozaj ide o „Zariadenie pre postrek na zadnej časti lietadla“, avšak v inej súvislosti. V skutočnosti je to fotografia tankovacieho zariadenia na lietadle NKC-135A (55-3128), ktoré je upravené na rozstrekovanie vody a letectve sa používalo na testovanie vplyvu námrazy na lietadlá počas letu, pričom z týchto testov existuje aj viacero záznamov vrátane fotografii počas letu.

No a po takto dôveryhodných dôkazoch o „chemtrails“ premýšľanie takéhoto človeka nadobúda úplne iný rozmer…

Zem & Vek

Pridaj komentár

& Časopis