Slovenská dúhová hanbasáda

Add Comment

Slovenské veľvyslanectvo v Budapešti bolo tento rok priamym spoluorganizátorom a podporovateľom 21. ročníka festivalu Budapest Pride. Vyvesenie dúhovej vlajky z okna slovenskej ambasády v Maďarsku na podporu dúhového Pride je v priamom súvise s kandidatúrou Slovenska do výboru pre ľudské práva OSN, ambíciou slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka zaujať post generálneho tajomníka OSN a tiež so slovenským predsedníctvom v Rade Európy. Šlo zároveň aj o „poslušný“ osobný aktivizmus nášho veľvyslanca Rastislava Káčera v Maďarsku.

Zavádzajúce vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí

„Podpora reflektuje medzinárodnoprávne záväzky v oblasti nediskriminácie občanov na základe ich pohlavia, rasy, národnosti, náboženstva, ale aj sexuálnej orientácie, ktorých je SR signatárom a dlhodobo sa k nim hlási, či už na pôde OSN, Rady Európy alebo Európskej únie.“ Vyjadrenie MZV je lož a nezmysel. Žiadne medzinárodnoprávne záväzky Slovenska ani zmluvy a dohovory nás povinne nezaväzujú a neprikazujú nám vešať dúhové vlajky všade, kde sa len dá (prečo nie aj vo všetkých krajinách EÚ..?).

Česká ambasáda v Budapešti dúhový pochod nepodporila. Porušila tým svoje medzinárodnoprávne záväzky? Tento nezodpovedný čin Slovenska nezlepší, ale skôr zhorší zdanlivo nekonfliktné vzťahy s Maďarskom, keďže „maďarská karta“ len odpočíva a náš južný sused nemá ľavicovo liberálnu vládu. A v súčasnej zhoršujúcej sa medzinárodnej situácii je zo strany LGBTI nanajvýš nezodpovedné rozdúchavať občianske napätie svojimi pseudoľudskoprávnymi požiadavkami. Tento skutok a stanovisko k nemu je nezodpovedné zavádzanie slovenskej verejnosti na pozadí osobných kariérnych a služobných ambícií jednotlivcov, závažne poškodzujúcich záujmy Slovenska smerom dovnútra. Slovensko je tak prostredníctvom papalášov aktívne vťahované do mašinérie LGBTI lobingu a gender mainstreamingu, pričom slovenská zahraničná vládna politika nemá v tejto veci priamy legitímny mandát voličov. Slovenské aktivistické vládne elity si neuvedomujú, že práve rodová ideológia a slabá faktická ekonomická podpora tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy, sa súbežne so slabou faktickou podporou pôrodnosti svojím dielom tiež podpisuje na klesajúcej demografickej krivke Slovenska.

Podpora neomarxizmu v rozpore s preambulou ústavy

Slovensko porušuje vlastnú ústavu. Jej preambula je deklaratórna len navonok a na efekt. Už po jej vzniku a schválení sa stala bezcenným, skrz-naskrz porušovaným exkluzívnym dokumentom v umeleckej knižnej väzbe. V Ústave SR sa v článku 1 odsek (1) uvádza: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Ide teda aj o lož vo vzťahu k zneniu preambuly, pretože podpora LGBTI hnutia a dokonca jej vývoz za hranice Slovenska je dôkaz skutkov ochrany a podpory ideológie novej ľavice a neomarxizmu. Ak by bolo Slovensko reálne zvrchovaným a právnym štátom, dodržiavalo by svoju ústavu aj vo vzťahu k odseku (2) a nezväzovalo by svoju zvrchovanosť medzinárodnými zmluvami, ktorými sa o ňu „dobrovoľne“ pripravuje: „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“ Pod rúškom liberálnej demokracie však toleruje a podporuje západné ideológie relativizujúce, rozbíjajúce a likvidujúce rodinu, založenú na jedinečnom manželstve muža a ženy.

Slovensko a západné transatlantické zahraničie financuje „slovenské“ mimovládky, propagujúce voľný sex, všeobecnú sexuálnu slobodu, smilstvo, sodomiu a feminizmus a papierový opečiatkovaný vzťah kohokoľvek s kýmkoľvek. Z vlastnej zištnej osobnej iniciatívy ministra zahraničných vecí tieto ideológie „vyváža“ aj do zahraničia priamou podporou rodovej ideológie a týchto hnutí v podobe maďarského dúhového Pride. 

Signál Slovenska svetu

Slovensko vyslalo do zahraničia signál „Proletári LGBTI všetkých krajín, spojte sa!“ a vyzvalo ich na podporu voľby svojho kandidáta do OSN. Keď ochrankyňa práv Jana Dubovcová z okna svojej pracovne vyvesila dúhovú vlajku na podporu Dúhového Pride Bratislava 2015, bola to len jej súkromná iniciatíva a aktivizmus, ktorý nemá nič spoločné s jej zákonnými oprávneniami a pracovnou náplňou a z hľadiska kritérií nestrannosti a apolitickosti jej práce je v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv. Rovnako sa zachovalo aj ministerstvo zahraničných vecí voči Maďarsku.

Podpora pseudopráv osôb a skupín LGBTIQ(…) nemá takmer nič spoločné so zahraničnou politikou Slovenska a s programovým vyhlásením vlády v oblasti zahraničnej politiky. V prípade slovenského ministra zahraničných vecí a tiež v prípade veľvyslanca v Budapešti Rastislava Káčera ide o svojvoľné konanie bez priameho poverenia voličmi a nimi zvolenou vládou, a teda v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR a v rozpore s Ústavou SR. Voči vláde a ministrovi (i jeho podriadenému) by mali byť v slušnom a demokratickom štátnom zriadení a právnom štáte, za ktorý sa Slovensko vydáva, kryjúc sa svojou ústavou, vyvodené osobné dôsledky v súlade s ústavou aj vo veci ochrany slovenskej štátnosti a ústavnosti.

Dúhový PRIDE sa na Slovensku bude konať 30. júla 2016. A odkiaľže jeho organizátori berú peniažky na jeho masívnu podporu, kampaň a celú parádu? Prispeje naň recipročne aj Maďarsko? Vyvesí tiež z okna svojej ambasády dúhovú vlajku v záujme posilnenia pochybného smerovania nášho mladého, no ambiciózneho štátu? Dúfajme, že nie.

Juraj Režo
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“. Lož je rýchlejšia, pravda ju spravidla stíha pomalšie. Pravda je pravda, lož je lož. Nič medzitým. Pod pätou pravdy klíči pochybnosť. Liberálna demokracia je dvojhlavá hydra, lož sprava i zľava. Obe produkujú zlo. Na ceste k tretej totalite. Anonymná a netransparentná demokracia spochybňuje samú seba ako demokraciu.
Hypotéza: Ideálna agora (nie matrix) pozná osobné súkromie ale nepozná anonymitu vo verejnom priestore v záujme agory. Chcem veriť, že spoločnosť je tehotná zmenou, ak platí, že žena nemôže byť len trochu a iba kde-tu tehotná. Ak sa sama, ktorá je ovládaná zlom, nebude zmene brániť, lebo, mnohí ľudia robia všetko preto, len aby sa vyhli sami sebe... Verím, že zmena systému je možná bez násilia, bez jedinej kvapky krvi, mierovou a pokojnou cestou. Bez majdanizácie Slovenska. Krvavých revolúcií bolo viac, než dosť, a všetky sa vzájomne požrali.
Naša „nežná“ potrebuje reparát. Už 26 rokov... Ukradli nám ju. Nechali sme si... Som ideologický, politický a náboženský abstinent. Nevolič už od prvého kola prezidentských volieb. Svoje ostatné ľudské a občianske práva si ale nenechám vziať. Relatívne slobodný a nezávislý, aj preto, čas od času cestujúci bloger. :-)

Pridaj komentár

  & Časopis