Slovenskí odborníci o hrozbách zmluvy TTIP

Add Comment

O plánovanej a utajovanej zmluve o voľnom obchode medzi USA a EU (TTIP) je na Slovensku stále mizerná informovanosť. Akú hrozbu TTIP predstavuje? V praxi Slovensku hrozí diktatúra amerických koncernov, likvidácia lokálnych výrobcov, strata sociálnych práv zamestnancov a v podstate úplná ekonomická kolonizácia Európy. Treba pripomenúť, že len počas apríla 2016 sa zúčastnilo protestov proti TTIP v Nemecku vyše 90 tisíc ľudí (v októbri minulého roka vyše 250 tisíc).

Najproblematickejším prvkom zmluvy TTIP nie je len jej netransparetnosť a kontroverzný list I. G. Bercera o zablokovaní verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s rokovaním o zmluve na dobu 30 rokov, ale najmä doložka ISDS, ktorá umožňuje investorom (koncernom, nadnárodným korporáciám) žalovať štát za ujdený zisk.

18. augusta sa konala v Klube Nového Slova diskusia, ktorú spoluorganizoval autor publikácie Čo neviete o TTIP, politický poradca Michal Frič a štátny tajomník MH SR, Rastislav Chovanec. Jej videozáznam si môžete pozrieť tu:

Právnik Branislav Fábry v jednom zo svojich kritických článkov o TTIP píše: „Celý systém riešenia sporov medzi štátom a investorom, zvaný Investor – State Dispute Settlement (ISDS) je jedným z najsilnejších prejavov neokolonializmu. … V prípade rokovaní o TTIP mnohí poukazovali na to, že systém ISDS je prefíkaný spôsob ako umožniť „investorom“ vymaniť sa z jurisdikcie štátov EÚ. Možno povedať, že voľný obchod už dnes existuje v širokom meradle, v niektorých oblastiach je však limitovaný obmedzeniami na ochranu práv a slobôd iných.“

O utajených zmluvách ako TTIP nerozhodujú demokraticky ani ľudia, ani politici, ktorým je obsah utajovaný v rámci tzv. negociačnej taktiky (o nemožnosti prístupu k obsahu zmluvy, resp. iba možnosti prístupu v presne určenom čase a na vyhradenom mieste informovali aj poslanci Blaha a Viskupič na diskusii o TTIP, ktorú organizovalo v roku 2014 Progresívne fórum).

Medzi kritikov TTIP patrí poslanec Ľuboš Blaha, ktorý zmluvu považuje za prostriedok ekonomickej kolonizácie: „Európa sa vystavuje riziku kolonizácie americkými, respektíve nadnárodnými korporáciami. Štáty sa dostanú do úlohy štatistov. Alebo sa chce niekto púšťať do tisícky súdnych sporov s americkými nadnárodnými korporáciami, ktoré platia najlepších právnikov sveta?“

TTIP predstavuje neobmedzenú vládu korporácií, kedy sa spory vedú na úrovni arbitrážnych súdov, mimo štát. Štát a národ tak stráca právo o sebe rozhodovať a stáva sa nesuverénnym. TTIP môže byť finálnym štádiom neoliberálneho, korporátneho fašizmu.

Zmluva TTIP uprednostňuje veľké kartely, korporácie a koncerny pred malými podnikateľmi, národným a regionálnym hospodárstvom; nadprodukciu a zisk pred kvalitou a prosperitou; efektívnosť pred sociálnosťou a tvorbou pracovných miest; umožní predaj geneticky modifikovaných potravín, chov umelo a chemicky vykrmovaných zvierat v hrozných podmienkach a tak ďalej. Zároveň skomplikuje realizáciu sociálnych a environmentálnych opatrení ako pozitív členstva v EÚ.

Na Slovensku sa konalo niekoľko diskusií o TTIP, či už spomínaná panelová diskusia s Blahom, Chmelárom a Viskupičom, diskusia s futurológom L. Hohošom,  prednáška Mariána Vitkoviča, prednáška Branislava Fábryho, vystúpenie Petra Staněka NA PALETE alebo špeciálna relácia Slobodného vysielača opätovne s B. Fábrym.

Pozitívnou správou je, že brexit skomplikoval vyjednávanie o zmluve TTIP, Frič v prednáške pripomenul, že sa k nej negatívne stavia aj Donald Trump. Podľa Chovanca zmluva do konca roka určite nebude schválená. Podrobne sa problematike TTIP budeme venovať v októbrovom čísle nášho mesačníka.

Zdroje:
Lidovky.cz, Nové Slovo, OTV, články, prednášky a blogy autorov a ďalšie;
BERCERO, I.G. 2013. Arrangements on TTIP negotiating documents

Lukáš Perný
Snažím sa hľadať pravdu a bojovať za lepší a spravodlivejší svet. Nosiť svetlo poznania aj v čase všeobecnej tmy.

Pridaj komentár

  & Časopis