25.01.2018 Add Comment

Meny, ktoré slúžia ľuďom

Mnohé pozoruhodné recepty na zmysluplný a spravodlivý finančný systém zostávajú širšej verejnosti neznáme. Vytrvale ich zamlčujú v prospech globálneho finančného molocha…