29.07.2014 Add Comment

Revitalizácia

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa slovo revitalizácia používa vo význame obnovy z hľadiska funk…