12.08.2014 Add Comment

Historia magistra vitae

S týmto citátom, ktorého slovenský ekvivalent znie „História je učiteľkou života“, som sa prvýkr&aacute…

29.07.2014 Add Comment

Revitalizácia

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa slovo revitalizácia používa vo význame obnovy z hľadiska funk…