25.11.2017 Add Comment

Fašizácia právneho systému

Vychádzajúc z evidencie právnych dokumentov, v štyritisícročnej histórii ľudstva nijaký štát, žiadne kráľovstvo, žiadna ríša nepristúpili k zrušeniu amnestie…

10.11.2017 Add Comment

Pavučina: Zuzana Wienk

Zuzana Wienk (rodená Revayová) sa narodila 31. marca 1976 v Bratislave. Po maturite na Gymnáziu Ladislava Novomeského nastúpila na Univerzitu Komenského, kde absolvovala žurnalistiku. Počas…

1 2 3 41