25.03.2015 Add Comment

Nezabudnuteľný p(zl)očin NATO

Keď Severoatlantická aliancia prijala novú strategickú koncepciu, ktorá predpokladá použitie sily bez súhlasu OSN, preverila si jej účinnosť v praxi…