Ste starí a unavení životom? V Holandsku „vylepšujú“ zákony, ako vám „pomôcť“

Add Comment

Ako informovala tlačová kancelária TASR s odvolaním na spravodajský server DutchNews.nl, „asistovaná samovražda by sa v Holandsku mohla rozšíriť na každého človeka vo veku nad 75 rokov, ktorý sa rozhodne, že je už „unavený životom“ a nechce ďalej žiť – a to aj v prípade, že nepôjde o osoby, ktoré by trpeli nejakou chorobou. Návrh zákona na rozšírenie platnosti eutanázie sa snaží presadiť poslankyňa liberálnodemokratickej strany Demokrati 66 (D66) Pia Dijkstrová. Podľa jej spresnenia by mal mať právo na eutanáziu každý, kto má „vnútorné“ a konzistentné želanie zomrieť. O samotný zákrok by sa mal postarať registrovaný odborník na eutanáziu – môže to byť lekár, zdravotná sestra alebo psychológ. Pred vykonaním asistovanej samovraždy však musia získať posudok aj od iného odborníka na eutanáziu. V súčasnosti je eutanázia v Holandsku legálna iba pre pacientov, ktorí prežívajú neznesiteľné utrpenie bez vyhliadky na zlepšenie svojho zdravotného stavu. … Poslankyňa Dijkstrová rozšírenie možností na eutanáziu obhajuje slovami, že je veľa starých ľudí, ktorí sa už cítia zbytoční alebo nepotrební a stratili chuť a vôľu žiť. Návrh zákona má zabezpečiť, že asistovaná samovražda bude poskytnutá len ľuďom, ktorí podali žiadosť z vlastnej slobodnej vôle a táto žiadosť bola riadne posúdená a bez vonkajších tlakov.“ Správa o kontroverznej iniciatíve holandskej poslankyne dvíha zo stoličky mnohých ľudí každej vekovej kategórie, a nielen starších, blížiacich sa k spomenutej vekovej hranici.

Sociálne inžinierstvo pod pláštikom súcitu

Kto je táto činorodá zákonodarkyňa zastupujúca stranu nesúcu v názve slovo Demokrati? Celosvetový mienkotvorný prameň poznatkov Wikipédia charakterizuje túto stranu ako liberálnu, sociálne liberálnu a progresívnu. O poslankyni Dijkstrovej sa dozvedáme, že bola televíznou moderátorkou a že dokonca študovala teológiu. Na fotografii v encyklopédii Wikipédia spred šiestich rokov vyzerá skvele. Podstatne mladšia, než by napovedal jej dátum narodenia 9. decembra 1954.

O to zarážajúcejšie pôsobí rola tejto dnes už 62-ročnej dámy v kampani, v ktorej sa angažuje. Posúva hranice eticky prijateľného prístupu ku generácii seniorov ešte hlbšie do suterénu. Do priepasti zatratenia. Typicky v duchu sociálneho liberalizmu, ktorý zrýchľuje tempo a rozširuje rozsah búrania etických základov spoločnosti. V mierových dobách osvedčenou metódou sociálneho inžinierstva, hlásaním povrchného súcitu, porozumenia, tolerancie a humanizmu.

Tentoraz pod zámienkou, že máme umožniť a pomôcť každému človeku (reč ide o tzv. asistovanej samovražde), i zdravému, ak o to požiada, vziať si život. Stačí, keď dosiahne vekovú hranicu 75 rokov a je „unavený životom“. A dôsledne prejavuje želanie zomrieť, ktoré mu potom odborníci z príslušných komisií odsúhlasia a pošlú osobitne vyškoleného špecialistu, aby žiadateľovi podal smrtiacu injekciu.

„Ľudský balast“

V apríli musel ešte istý holandský alkoholik tvrdiť, že po mnohých neúspešných odvykacích kúrach neznesiteľne psychicky trpí, aby odborné komisie uznali toto kritérium za ekvivalent fyzického utrpenia. Akonáhle o tom rozhodli, vyslali za 51-ročným Markom Langedijkom lekára, aby mu vpichol smrteľnú injekciou. Hneď potom, čo si v rodinnom kruhu spolu zajedli sendviče s pivom a požartovali.

Odteraz budú môcť byť anjeli smrti privolávaní ešte ľahšie. Nebude treba preukazovať neznesiteľné fyzické či psychické utrpenie. Postačí únava životom. A dosiahnutie veku. Momentálne navrhovaného na 75 rokov, ale tzv. progresívne kruhy súčasného Holandska sa bezpochyby vynasnažia stlačiť tento limit na 70., resp. na 67. rok, čo je vek, kedy Holanďania odchádzajú na dôchodok. Z dôchodkových fondov by sa nemuseli vyplácať penzie, zdravotné poisťovne by ušetrili na výdavkoch na liečenie staršej generácie a lobisti finančných kruhov by dostali tučné odmeny. Verejnosť by si musela časom zvyknúť. Čo bolo včera nemysliteľné, stalo by sa normálnym.

Poslankyňa Dijkstrová sa nepustila do tejto odpudzujúcej etickej avantúry bez vplyvného zázemia. Kryje ju napríklad ministerka zdravotníctva Edith Schippersová, ktorá  nedávno priznala zámer vlády legalizovať asistovanú samovraždu pre seniorov „unavených životom“.

Zo širšieho pohľadu je v hre viac než zbavovanie sa neproduktívnych seniorov. Konečným cieľom globálnych sociálnych inžinierov je zaviesť systém, v ktorom majú miesto iba majetní a produktívni členovia spoločnosti, bez ohľadu na vek. Najmä na prahu éry Priemyslu 4.0, keď umelá inteligencia a robotizácia drasticky znížia dopyt po klasických ľudských pracovných silách.

Patrik Sloboda
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis