Strážcov ľudských práv treba strážiť

Add Comment

Na našich stránkach sme postupne zverejnili 11-dielny seriál Normana Finkelsteina Stráca Amnesty International smer? Prečo je dôležité, aby organizácie ako AI boli úprimné? Jamie Stern-Weiner, ktorý je spoluautorom chystanej knihy „How to solve the Israel-Palestine Conflict“, si s Finkelsteinom sadol a diskutoval o prístupe hnutí pre ľudské práva a ich úlohe v boji za spravodlivosť v Palestíne.

Čo vás prinútilo napísať takú vyčerpávajúcu kritiky správ AI o OPE?

Hlavnou otázkou je prečo som bol znepokojený reportmi AI a Human Rights Watch (HRW), ktoré sú podľa môjho názoru chybné? Keď ľudia tvrdia, že sú strážcami pravdy a spravodlivosti a ich výkon to nedokazuje, vždy tam je osobný prvok sklamania, ktorý hraničí s odporom. Moja prevládajúca reakcia, rovnako ako u všetkých zasvätených do izraelsko-palestínskeho konfliktu, nie je osobná zlosť, ale posúdenie politických dôsledkov. Zaznamenával som rôzne aspekty konfliktu viac ako 30 rokov a myslím, že mám celkom jasnú predstavu o tom, čo funguje a čo nefunguje v presviedčaní širokej verejnosti. V 80.rokoch nemala verejnosť dostatok materiálu pre štúdium. Väčšia časť akademického materiálu bola propagandistická a keď prišlo na ľudské práva, nedalo sa o mnohé zdroje oprieť. Nobelova cena za mier v roku 1977 dostala AI na mapu hnutí, ale v 80.rokoch bola v otázke Izraela veľmi plachá. HRW sa tu ešte nepohybovala a izraelské ľudskoprávne skupiny boli marginálne. V tom čase sa ľudia ako ja spoliehali na rozmnožené preklady z hebrejčiny izraelskej tlače. Tie produkoval Israel Shahak, organický chemik z Hebrejskej univerzity, ktorý súkromný život zasvätil aktivizmu za ľudské práva a dokumentaristike.

Po prvej intifáde (december 1987) došlo k významnej zmene v spôsobe, akým hnutia všeobecne a novovzniknuté izraelské organizácie dokumentovali porušovanie ľudských práv Izraelom. Vznikla sekcia HRW na Blízkom východe, kým na izraelskej scéne bolo hlavnou udalosťou zriadenie B’Tselem (1989) – informačného centra pre ľudské práva v okupovaných územiach. Výsledkom, pre skrátenie, bola prítomnosť dôveryhodných organizácií, ktoré vydržali najväčšiu kritiku a osobné útoky. Jednoducho nebolo možné, aby verejnosť, AI, HRW a B’Tselem boli všetky vedené protižidovskou nenávisťou. Ich správy boli vcelku presné, stali sa nesmierne cenným zdrojom pri informovaní verejnosti, že Izrael porušuje ľudské práva na palestínskom obyvateľstve.

Často  som používal ich hlásenia a tlačové správy vo verejných prezentáciách a článkoch z prostého dôvodu, že sú presvedčivé pre mainstreamové publikum. Bolo úplne jasné, najmä na verejných prezentáciách, že ak citujete AI, HRW a B’Tselem s rovnakým záverom, 95% publika to presvedčí a zvyšných 5% dá hlavu dole s vedomím, že zdvihnúť ruku a obviniť organizácie ako AI a B’Tselem z antisemitizmu nie je príliš prezieravá taktika.

Používal som to, čo práve tieto štruktúry poskytovali. Skutočným problémom je, ak zídu z cesty. To robí argumentáciu oveľa ťažšou. Našťastie existuje nádej, že aspoň AI sa môže vrátiť na správnu cestu. Kým HRW je do značnej miery závislé od veľkých darcov, AI je členská organizácia, ktorá spolieha na základnú podporu. Je teda citlivá na tlak zdola, kým HRW nie.

Hlavné reporty AI a OSN o operácii Cast Lead boli celkom dobré. Podľa vašej kritiky správ AI a OSN o operácii Protective Edge sa zdá, že došlo k významnej degenerácii ich výkonnosti za posledných 5 rokov. Čo je za tým?

Nemôžem dať komplexnú analýzu. Moja intuícia je, že rozhodujúcim faktorom bola prudká agresivita Izraela, jeho priaznivcov a veľkosť hrozby, ktorú predstavujú. Medzi Cast Lead a OPE ste mali Goldstoneov report, ktorý rozpútal v Izraeli hystériu. Goldstone report poprel, Washington Post to rozšírila zistenia v správe boli zmietnuté zo stola. Nikto to nečakal, ani jeho traja kolegovia, ktorí s ním v komisii pracovali. Nepovedal im, že chystá zverejniť stiahnutie a dodnes sa nevie, čo to spôsobilo.

Nastalo vytriezvenie ľudí o sile tých, ktorí sú proti vyšetrovaniu ľudských práv. Keď Rada OSN zložila vyšetrovací výbor pre OPE, došlo k ďalšej udalosti. William Schabas bol nútený odstúpiť. Takže máte dve elitné osobnosti, ktoré boli podrobené verejnému poníženiu. Nie je preto prekvapivé, že ľudia sú pri vzdorovaní Izraelu a jeho oponentom na pozore. Izrael zložil rukavice a podrobuje svojich protivníkov všetkým druhom tlakov, ktoré vrcholia verejnou potupou. 

Mohli by sme dodať, že ľudskoprávne organizácie poskytujú zamestnancom dobrý život. Môžete dostať slušné peniaze, zároveň sa tešiť z pôžitkov a prestíže práce v oblasti „ľudských práv“. Sú to tiež byrokracie a byrokrati neoplývajú silnou chrbticou. Podľa mňa sa dajú ľahko zastrašiť najmä preto, že ujmy môžu byť pomerne vysoké.

S ohľadom na vplyv správ AI, iné potenciálne vplyvné publikácie (správy OSN) a zákon, vnímam dosah korektúry AI na právne otázky, napr. či určitá akcia je označená ako „vojnový zločin“ alebo „porušenie medzinárodného práva“. Ale pokiaľ ide o vplyv AI na verejnú mienku, záleží na tých rozdieloch? Priemernému človeku, ktorý venuje čas izraelsko-palestínskemu konfliktu len prostredníctvom všeobecných mediálnych tónov, záleží len na súvislostiach, že „Izrael“ urobil Palestínčanom „zlú vec“. Presná povaha týchto udalostí je politicky irelevantná na úrovni širokej verejnosti, keďže politika pracuje príliš strohým spôsobom na registráciu jemných rozdielov.

Kumulatívne prekrúcanie prerastá vo falšovanie a ak nie je v určitom mieste zastavené, neskôr bude oveľa ťažšie prípady verejne argumentovať. Ak dôjde k nárastu, jemné slovné hračky produkujú hlboké skreslenie. Bude to mať zásadný politický vplyv na to, ako tieto udalosti budú vnímané. Budú verejnosťou vnímané, ale s úplne iným sfarbením. Pohľad sa zmení v štýle, Izrael sa dopustil excesov, ale ktorá armáda nie? Podľa presvedčivej Goldstoneovej správy, cieľom izraelskej operácie je „potrestať, ponížiť a terorizovať civilné obyvateľstvo“. Takýto jazyk má predsa politickú silu.

Zdroj: byline.com

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

& Časopis