Stretnutie svetových odborníkov na psychedeliká v Prahe

Add Comment

Psychoaktívne látky majú svoje miesto v tradičnej medicíne aj v novodobých lekárskych výskumoch. Oddávna boli využívané v posvätných rituáloch, na liečbu aj rekreačne. Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia začali byť psychedeliká odsudzované farmaceutickým priemyslom aj lekárskou obcou a dostali nálepku nebezpečných drog, ktoré sa prakticky nedajú využiť. Vďaka neúnavnej snahe bádateľov rozhodnutých dôkladne preštudovať tieto kontrolované a kontroverzné látky sa v súčasnosti ich úloha v spoločnosti opäť mení a pribúdajú stále nové štúdie poukazujúce na široký potenciál ich využitia.

Zlaté roky

V Československu nastal zlatý vek výskumu psychedelík v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď sme patrili k svetovým lídrom výskumu aj produkcie. Hlavným predmetom výskumu bolo LSD, vyrábané pod názvom Lysergamid. Ďalšou intenzívne skúmanou látkou bol psilocybín (vtedy nazývaný indocybín). Niektorí výskumníci sa zamerali aj na atropín či skopolamín.

Československo bolo dokonca úplne posledným štátom Európy a Severnej Ameriky, ktorý zakázal výskum LSD (v roku 1974). Do tej doby u nás bolo, často v nevídanej miere, užívané na liečebné aj vedecké účely. Posledných niekoľko rokov vedie PhDr. Petr Winkler z Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ) systematický výskum s cieľom revízie bádania v oblasti psychedelík z čias socializmu. V Československu vtedy pôsobilo 5 stredísk na ich výskum, pričom klinika v mestečku Sadská neďaleko Prahy vykonávala významné množstvo klinických pokusov. Vznikol tam aj Výskumný ústav psychiatrický, ktorý spoluzaložil profesor Stanislav Grof, jeden z najuznávanejších svetových odborníkov v tejto oblasti a zakladateľ transpersonálnej psychológie. Výskumný ústav psychiatrický bol neskôr premenovaný na Psychiatrické centrum Praha, z ktorého neskôr vznikol súčasný, omnoho komplexnejší Národný ústav duševného zdravia.

Ďalším rovnako významným, hoci menej presláveným odborníkom bol Milan Hausner, ktorý viedol viac ako 3 000 psychedelických sedení s intoxikovanými jedincami aj skupinami. Hausner sa zameral najmä na využitie LSD v oblasti komunitnej starostlivosti, no skúmal tiež jeho potenciál pri ambulantnej liečbe neuróz.

Nová generácia bádateľov

V nedávnom čase oživili výskum psychedelík v Českej republike najmä profesor Jiří Horáček a doktor Tomáš Páleníček z NUDZ. Pred dvomi rokmi dostali povolenie po prvýkrát v novodobej českej histórii legálne podať zdravému človeku psilocybín. V súčasnosti sa rad klinických štúdií venuje okrem psilocybínu a LSD tiež ketamínu, ktorý býva klasifikovaný skôr ako disociatívne anestetikum než ako psychedelikum. Práve ketamín uľavil od silných depresií mnohým pacientom, ktorým iná liečba neúčinkovala. Prebieha taktiež intenzívny výskum konope.

Česká psychedelická spoločnosť (CZEPS) spája odborníkov na psychedeliká z mnohých odvetví a kladie si za cieľ stať sa platformou slúžiacou na otvorenú diskusiu o psychedelických látkach, poskytovanie informácií o výhodách aj rizikách ich užívania, podporu výskumu a destigmatizáciu týchto látok v očiach verejnosti.

V dňoch 30. 9. až 2. 10. 2016 prebieha v Prahe medzinárodná odborná konferencia Beyond Psychedelics, kde sa diskutuje nielen o poznatkoch z najnovších vedeckých výskumov a o možnosti využitia psychedelík v liečbe, ale aj o súčasnej legislatíve a potenciáli ich uplatnenia v rôznych kultúrnych kontextoch. Otvára tak priestor na diskusiu o možnostiach globálnej spolupráce medzi odborníkmi a v rámci bohatého sprievodného programu predstavuje vybrané témy širokej verejnosti.

Na interdisciplinárnej konferencii v Prahe sa stretnú špecialisti z rôznych odborov, aby spoločne diskutovali otázku využitia psychedelík v kontexte liečby, kultúry a prístupe k životnému prostrediu. Účasť na konferencii potvrdili zakladateľ Multidisciplinárnej asociácie psychedelických štúdií Rick Doblin, zakladateľka organizácie na rozvoj výskumu psychedelík Beckley Foundation Amanda Feildingová, riaditeľ etnofarmakologického oddelenia v Heffter Research Institute Dennis McKenna, výskumník Robin Carrhart-Harris, ktorý sa podieľal na revolučnej štúdii ukazujúcej snímky ľudského mozgu pod vplyvom LSD, lekárka a terapeutka Friederike Meckel Fischerová, Jiří Horáček, Tomáš Páleníček a Petr Winkler z Národného ústavu duševného zdravia v Prahe; kultúrny antropológ a odborník na využitie ayahuasky v liečbe závislostí v ČR Miroslav Horák z Mendelovej univerzity v Brne; národný protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a ďalší.

Psychedelic Week 2016

Sprievodný program konferencie určený pre širšiu verejnosť zahŕňal prednášku Ingmara Gormana na tému psychoterapie a účinnej látky extázy MDMA a premietanie dokumentárneho filmu Od neuronů k nirváně, ktorý prostredníctvom rozhovorov s pioniermi v oblasti psychedelickej psychoterapie skúma históriu piatich psychoaktívnych látok (LSD, psilocybínu, MDMA, ayahuasky a konope) a ich terapeutický potenciál. Workshop holotropného dýchania bol napokon zrušený, no má sa uskutočniť nabudúce. V pondelok 3. októbra sa bude konať verejné diskusné fórum Budúcnosť psychedelík, kde budú prednášať kľúčoví prednášajúci konferencie Beyond Psychedelics 2016 (Rick Doblin, Roland Griffiths, Amanda Feildingová, Dennis McKenna a ďalší) o perspektívach budúceho využitia týchto látok. Viac info: beyondpsychedelics.cz, FB. V štvrtok 6. októbra sa budú konať prednášky a panelová diskusia v hvezdárni a planetáriu v Brne, tiež za ľudovú cenu.

Súčasný status psychedelík sa dotýka priamo aj problematiky ľudských práv a svedčí o možnej spoločenskej kríze. Aj preto je potrebné hľadať riešenie situácie, keď sú ľuďom odopierané alternatívne metódy terapie, a to aj v prípadoch zlyhania bežnej liečby. Je čas spojiť sa na globálnej úrovni, vyhodnotiť všetky riziká a výhody a dohodnúť sa na najvhodnejšom spôsobe využitia látok meniacich vedomie. Je potrebné podporiť dnešné psychedelické hnutie a zabrániť histórii, aby sa opakovala, dosiahnuť, aby po období rozkvetu neprišli rozsiahle represie. To dokážeme len ak budeme jednotní.

Vojna proti drogám zlyháva a prináša viac škody než úžitku. Pretože prohibícia drog je neudržateľná, je treba zaviesť progresívnejšie stratégie zamerané na znižovanie možných rizík pri ich užívaní. A práve to je hlavným cieľom konferencie Beyond Psychedelics 2016.

Zdroje: tlačová správa, psypressuk.com

Viktor Memfer
Získal doktorát z jadrovej a subjadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave. Publikoval zbierku básní v próze Kacír v čižmách (Ars Poetica, 2007), preložil do češtiny knihu Martina W. Balla (Bůh v těle, Eugenika).

Pridaj komentár

& Časopis