Články Currently viewing the tag: "výzva"

Nedávno nás oslovil jeden z našich čitateľov, tvrdiac, že invalidné dôchodky na Slovensku sa na jednej strane zneužívajú, dostanú ich ľudia, ktorí nie sú na tom až tak zle a popri dôchodku ešte poberajú plat. Na druhej strane tí skutočne postihnutí invalidný dôchodok niekedy nedostan…(Read More)

Stále sa zhoršujúci stav zdravia a celkový pokles úrovne životaschopnosti súčasnej populácie Slovenskej republiky prejavujúci sa jej starnutím a hrozbou vymierania – čo objektívne potvrdzujú vedecké dôkazy, klinické skúsenosti aj štatistické údaje – nás núti konštatovať, že prežívame krízový stav ohrozenia na…(Read More)

& Časopis