Články s tagom: #dobro

Jednoduchosť dobra a zložitosť zla

13.04.2017 18:55 2

Jednoduchosť dobra a zložitosť zla

Latinský termín simplex znamená bez obalu alebo záhybu, teda priamo, bez ľsti a úprimne – bez akejkoľvek tajnosti a pretvárky. Eneas, Vergíliov hrdina v Eneide, stelesňuje rímske cnosti integrity, teda bezúhonnosť, nevinnosť, čistotu a jednotu – absenciu všetkého klamu. Dobrota zo svojej povahy nie je rafinovaná, zložitá a dvojznačná, ale bezprostredná, otvorená a transparentná. Latinské slovo duplex, ktoré znamená dvojitý, tiež súvisí s „dvojitosťou jazyka“ (jazykom „hada“) alebo previnením zo lži.

Význam toho „zlého“

04.12.2016 17:43 0

Význam toho „zlého“

Starý čínsky príbeh rozpráva o sedliačikovi, ktorému jediný koník ušiel do hory. Zhŕkli sa okolo neho susedia a lamentovali: „Aké nešťastie sa ti stalo!“ Sedliak pokojne odvetil: „Ešte uvidíme, či je to zlé alebo dobré.“ Po čase sa kôň vrátil a priviedol so sebou stádo divých koní. Opäť pribehli susedia a vykrikovali: „Aké šťastie ťa postretlo!“ Sedliak len: „Ešte uvidíme, či je to zlé alebo dobré.“ Jeho najstarší syn sa podujal divoké kone krotiť. Pritom sa jeden kôň spätil, syna doráňal a dokaličil mu ruku. Susedia znovu lamentovali a sedliak len to svoje: „Uvidíme“. Krátko na to cisár vyhlásil vojnu, veľa mladíkov z dediny narukovalo, ale sedliakov syn sa odvodu vyhol, vďaka svojmu zraneniu. A v takomto duchu príbeh pokračuje.