Články s tagom: #kapitalizmus

PARTA 77

10.01.2017 17:25 0

PARTA 77

Bratia Češi majú krásny jazykový zvrat: Kouzlo nechtěného. To keď sa niečo vydarí, bez toho, aby sme to chceli, či plánovali. I stalo sa. Rozhodli, že nezabudnuteľné udalosti spred 40 rokov bude divákom denne pripomínať jeden TV kanál (nečítaj stoka) celý jeden týždeň. A to hneď prvý januárový, aby bolo hlupákom jasné, ako na Nový rok, tak po celý rok.

Spolupráca nad ziskom

04.07.2016 20:15 0

Spolupráca nad ziskom

Kooperatívna ekonomika je jednou z možných náhrad neoliberálneho prístupu. Ide o alternatívu voči bezbrehému hanobeniu ziskov so zameraním na rozvoj kooperácie a rovnosti v rámci podnikovej demokracie. Po celom svete sa rozširuje tento znovuobjavený princíp, ktorý nás znova robí ľuďmi.

Proti komu a čomu demonštrujú Francúzi?

06.04.2016 18:59 0

Proti komu a čomu demonštrujú Francúzi?

Vo Francúzsku prebiehajú demonštrácie proti vládnemu návrhu reformy zákonníka práce. Francúzi demonštrujú proti hrozbe straty akýchkoľvek sociálnych istôt tak, ako boli a doposiaľ ešte sú vnímané ľavičiarmi a sociálnymi demokratmi.

V čom to žijeme? Je to stále kapitalizmus?

04.11.2015 09:36 0

V čom to žijeme? Je to stále kapitalizmus?

Slovíčko „kapitalizmus“ bolo ešte donedávna vnímané ako prísne marxistický termín, ktorý označoval buď (zjednodušene povedané) zastupiteľskú demokraciu, liberálnu demokraciu alebo konzervatívnu demokraciu. V posledných rokoch sa tento termín opäť dostáva do verejného diskurzu aj na Slovensku. Existujú však aj ďalšie termíny, ktoré teoretici používajú pre popísanie súčasnosti z politického, ale aj nadpolitického hľadiska. Nasledujúci článok je doplnkom k novembrovému vydaniu mesačníka Zem a vek, ktorého cieľom bolo porovnať kapitalizmus a socializmus.