Články s tagom: #Kováč

Žaby a iné „veľké ryby"

21.06.2017 18:22 4

Žaby a iné „veľké ryby"

Prológ:
Ľudia mi vyčítajú, že glorifikujem Mečiara. Dokonca už aj v redakcii. Mýlia sa. Bola som to ja, ktorá Mečiara v minulosti objektívne kritizovala za množstvo vecí. Nezmenila som sa. Stále píšem to, čo maimstream zamlčiava. A dnes mainstream zamlčiava najviac pravdy o Mečiarovi.

Radičová klame v priamom prenose

03.06.2017 14:32 3

Radičová klame v priamom prenose

Klamstvo je univerzálnym pracovným nástrojom slovenského politika. To je však v systéme, ktorý nesprávne označujeme prívlastkom „demokratický“ bežné. Keď politici založia svoju prácu na podvode a takmer tridsať rokov presadzujú v spoločnosti skryté zámery, potom sa spoločnosť dostane do stavu čiastočnej anarchie a bezprávia - tak ako je tomu teraz, pretože všetky politické podvody sa raz prevalia a ich následky musí niesť národ - to si treba v súvislosti s hodnotením každého politika uvedomovať na prvom mieste.

Deštrukciou ústavného práva k deštrukcii štátu?

23.04.2017 18:10 1

Deštrukciou ústavného práva k deštrukcii štátu?

Na základe novely ústavy prijala Národná rada SR 5. 4. uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií a milosti pre Michala Kováča ml. Na druhý deň (6. 4.) vyšlo uznesenie v Zbierke zákonov, a nadobudlo tým účinnosť. Ako však bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo pre TASR poznamenal, jeho akceptovanie by nebolo v súlade so základnými princípmi fungovania demokratického právneho štátu, najmä so zákazom retroaktivity v trestnom práve. Jeho neakceptovanie by bolo zároveň v rozpore s platným ústavným zákonom a uznesením parlamentu.