Tretí sektor vypol záchranné brzdy štátu – 1. časť: súdna moc

Add Comment

Slovenské štátne zriadenie – republika, má oficiálne tri druhy mocí, ktoré fungujú nezávisle na sebe a ktoré by ste museli ovládnuť, aby ste prevzali moc nad krajinou. Je to moc úradnícka, tzv. exekutíva, ďalej moc súdna alebo tiež justičná a nakoniec moc zákonodárna, nazývaná tiež moc politická.

V štáte nám však reálne vládnu ďalšie dve moci, ktoré nikto nevolil, nemenoval a do riadenia štátu zasahujú svojvoľne, bez poverenia občanov. Tvária ako systémové štátne prvky a pokúšajú sa riadiť spoločnosť. Sú to mainstreamové médiá a tretí sektor.

Ovládnuť z pozície cudzieho subjektu prvé tri štátne moci (exekutívu, justíciu a zákonodarstvo) je bez vojenskej intervencie takmer nemožné – hlavne v štáte, kde tieto moci vykonávajú roduverní a pronárodne orientovaní ľudia. Štát má totiž tzv. systémové alebo záchranné brzdy“. Sú to vlastne akési ochranné mechanizmy spoločnosti zakotvené najčastejšie v ústave, zákonoch a nariadeniach, ktoré tým, že existujú vo všetkých troch štátnych mociach, krížovo zabezpečujú, aby štát vonkajšie, ale aj vnútorné útoky nesystémových subjektov prežil. Deje sa to cez rozhodnutia vykonávateľov mocí – úradníkov, politikov a sudcov.

Ak by sa vám podarilo tieto systémové brzdy vypnúť, vtedy by ste docielili, že štátna mašinéria by prestala fungovať správne, až by úplne zoslabla a prakticky by bolo možné prevziať moc nad cudzím štátom.

V praxi to je to síce zdĺhavý proces, ale ide to. Dokázal to na Slovensku urobiť tretí sektor za pomoci mainstreamu a ľudí, ktorých si tretí sektor dosadzuje do výkonu oficiálnych šťátnych mocí – hlavne politikov a sudcov. Ľuďmi z tretieho sektoru, ktorí na tom dlhodobo pracujú, sú záchranné brzdy SR dokonca systematicky a postupne všetky vypínané.

Subjekt, ktorý by chcel na Slovensku vypnúť systémové brzdy súdnej moci, musí mať v najvyšších orgánoch justície svojich ľudí, pričom podstata tohto záškodníctva je zničiť nezávislosť súdnej moci, čo je najdôležitejšia systémová záchranná brzda justície. Ak ju niekto dokáže vypnúť, ovládne sčasti svojím spôsobom celý štát, pretože súdna moc je najdôležitejšou štátnou mocou. Má totiž v sporných rozhodnutiach politickej a úradnej moci takzvané posledné slovo, čím vlastne rozhoduje o všetkom dôležitom. Krásnym príkladom posledného slova súdnej moci v štáte zo súčastnosti je, že Ústavný súd bude rozhodovať o zrušení amnestií.

Reálne sa pozrime, čo sa v slovenskom súdnictve deje.

Tretí sektor, za 25 rokov pôsobenia na Slovensku, nastrčil do najvyšších orgánov súdnej moci svojich ľudí, čím splnil dve veľmi dôležité sabotérske úlohy. Odstavuje z výkonu súdnej moci pronárodne vystupujúcich ľudí, brániacich štátnosť SR, a diskriminuje roduverných Slovákov od rozhodovania na najvyšších súdnych postoch. Sú to ľudia ako Jana Bajánková, Daniela Švecová a ďalší členovia súdnej rady, ktorí cez rôzne projekty a spoluprácu v súdnej moci dovoľujú riadiť súdnictvo tretím sektorom. V realite to znamená, že nezávislé rozhodovanie v justícii sa stalo iba fiktívnym pojmom a k participácii na súdnej moci či k tvorbe zákonov sa dostal tretí sektor so svojimi politikmi a právnikmi. Rozhodovanie nad súdmi teda postupne preberá cudzia mocnosť a, obrazne povedané, súdna moc sa nevykonáva výlučne pod štátnym znakom Slovenskej republiky, ale aj pod znakmi tretieho sektoru.

Z pohľadu udržania štátnosti Slovenska je toto vypnutie záchrannej brzdy súdnej moci taká závažná vec, že niektorí sudcovia, najmä z Najvyššieho súdu SR, ako Šimonová, Harabín a Dohňanský, začali za Slovenskú republiku bojovať a vložili do boja o záchranu jej štátnosti svoju celoživotnú kariéru, svoje životy a osudy svojich detí.

Preto sa ich snaží tretí sektor, vplyvom v súdnej moci, cez disciplinárne konania personálne zničiť a lynčovať. Nič sa nedeje náhodne. Títo traja sudcovia sú v každom procese oslobodzovaní, nie len kvôli svojej nevine, ale práve preto, že to, čo sa v súdnictve deje, je preberanie súdnej moci tretím sektorom, čo pochopili už aj sudcovia na nižšom stupni rozhodovania, odkiaľ disciplinárni sudcovia, pojednávajúci obvinenia voči Harabínovi a jeho kolegom pochádzajú. To je zároveň aj dôvod, prečo na sudcov Šimonovú, Dohňanského a špeciálne na Harabína, ktorého národná hrdosť a roduvernosť je pre podporovateľov tretieho sektoru v súdnej a politickej moci neznesiteľná, bolo vyfabulovaných hneď niekoľko obvinení. Zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že sa v jednom z konaní nájde disciplinárny sudca, ktorého tretí sektor skorumpuje a Harabína odstrihne od súdneho rozhodovania. A nie lentoho, ale hlavne odstaví nezávislosť súdnej moci, ktorú Harabín urputne bráni.

Trošku odbočím a vysvetlím princípy, ako tretí sektor funguje.

Vývoj demokracie v každom štáte smeruje k prvkom priamej demokracie, pretože je prirodzené, že každý občan chce o smerovaní svojho štátu rozhodovať. A práve na tom zakladá tretí sektor svoju moc. Tvári sa ako dôležitý občiansku prvok, ktorý ľuďom dáva pocit, že ak sa na stranu tretieho sektoru pridajú, stávajú sa automaticky súčasťou rozhodovania o svojej krajine. Je to však iba občianska fatamorgána, pretože v skutočnosti, občan o ničom nerozhoduje a iba participuje na postupnom odovzdávaní štátnych mocí tretiemu sektoru, čím ale likviduje vlastnú krajinu. Spolupracovať s tretím sektorom na úrovni rozhodovania v justícii znamená v realite vymeniť v dlhodobejšom časovom horizonte štátny znak Slovenska napríklad za znaky Open Sociality Fundation a Via Iuris.

Tretí sektor preberá moc v krajine veľmi sofistikovane. Organizuje projekty, cez ktoré cielene vychováva ľudí, ktorí následne v spoločnosti šíria jeho myšlienky, principiálne rovnako, ako to robia sekty pri verbovaní svojich pešiakov, akurát že týmto ľuďom neponúka pochybnú vieru, ale napríklad kurzy s jasným zacielením. Alebo supluje štát v oblastiach, kde zlyháva, napríklad pri podpore umeleckej tvorby, ktorú zneužíva na svoje politické ciele. Posledný takýto projekt, čo mi zarezonoval v ušiach, bolo poskytnutie grantu umelkyni, ktorá vytvorila hajlujúce postavy slovenských detí, oblečených v krojoch na výšivke. Inými slovami – protislovenské zvrátenosti, ktorými cielene ovplyvňujú politický život v krajine.

Za normálnych okolností by som sa aktivite neziskových organizácií nebránila, pretože podpora napríklad umenia je úžasná vec. Problém je, že ich platia cudzie mocnosti a americká oligarchia s jasným zámerom: preberaním vplyvu nad výkonom štátnych mocí.

Rozoberme si ďalej taktiku tretieho sektoru, napríklad pri získavaní moci nad Ústavným súdom, ktorý je nepochybne najsilnejšou záchrannou brzdou štátu. Sorosove nadácie spustili cez Mečiarove amnestie rozvrat právnosti. Prinútili vládu cez politikov z opozície, ktorí tretiemu sektoru slúžia (Budaj, Matovič a pod.), aby ich pod tlakom verejnosti zrušila. Už vtedy bolo jasné, že toto vážne rozhodnutie bude musieť ísť na Ústavný súd. Ešte predtým sa ale na to tretí sektor dôkladne pripravil a ovplyvnili najvyššieho štátneho predstaviteľa Andreja Kisku tak, aby porušili opäť zákon a nevymenoval sudcov. S porušovanie zákonov SR nemá teda tretí sektor evidentne žiadny problém a Ústavný súd SR nie je kompletný.

Ak Ústavný súd rozhodnutie parlamentu zruší a amnestie budú platné aj naďalej, s čím mimovládky rátajú, tak tretí sektor opäť zneužije situáciu a zaútočí na ÚS vyhlásením, že neplní vôľu ľudí. Tým vyvolá „spoločenskú objednávku“, že na Ústavný súd je potrebné dosadiť sudcov z prostredia tretieho sektoru. To hovorí dedukčná logika, pretože podporovateľ tretieho sektoru Andrej Kiska doteraz nevymenoval ústavných sudcov napriek tomu, že mu to Ústavný súd nariadil. Máme teda nepochybne dočinenia s preberaním vplyvu nad najsilnejšou záchrannou brzdou Slovenskej republiky.

Dedukčná logika má aj skúšku správnosti, preto poďme na to odzadu a pýtajme sa, prečo prezident – štátnik zvrchovanej krajiny odmietol vymenoval sudcov Ústavného súdu s vedomím, že porušuje zákon, pokiaľ by nemal aj iné ako len štátnické úmysly? O vhodných kandidátoch sa predsa s navrhovateľom dá viesť politický dialóg. Ide teda o zjavnú kolaboráciu s tretím sektorom, ktorý sa mimochodom veľakrát vyjadril, že sa na výbere ústavných sudcov chce podieľať.

Tretí sektor, skrytý za občiansky aktivizmus, už viac rokov úspešne ovplyvňuje súdnictvo. A výsledok? Súdnictvo na Slovensku, ako vidno, kolabuje a je v dezolátnom stave. Neverí mu takmer nikto. Občania sú prenasledovaní, často sa nevedia reálne domôcť svojich práv. Odsudzovaní a pokutovaní sú nevinní ľudia. Súdne konania trvajú v priemere niekoľko rokov. Nepohodlní novinári a aktivisti sú Najvyšším súdom štvaní ako divá zver. Najvyšší súd je spolitizivaný. Súdne pojednávania sa vedú účelovo a iba sa hľadajú vhodné paragrafy na to, aby sa mohli vyhlasovať dopredu stanovené rozsudky, podľa politickej alebo treťosektorovej objednávky. Sudcovia chránia politikov a stíhajú iných sudcov za právny názor. Ústavný súd je sčasti nefunkčný, ale absolútne najväčší problém je, že politici nerešpektujú právoplatné rozsudky súdov, čo je najvýraznejším faktom, že právnosť a štátnosť na Slovensku zanikla.

Čo sa stane zajtra, keď Ústavný súd SR vydá rozsudok, že Mečiarove amnestie nezrušil? Pýtam sa, lebo Ústavný súd môže rozhodnúť nestranne, nie v prospech objednávky tretieho sektoru. Opäť to politici a mimovládky nebudú rešpektovať a tretí sektor sa znova pokúsi o vyvolanie Majdanu?

Dodnes pácha tretí sektor politickú pedofíliu na študentoch, organizuje protesty a štve proti sebe ľudí. Pozrite sa, aká obrovská zmena nastala v spoločnosti po voľbách 2016, keď tretí sektor zistil, že jeho politici opäť nebudú vo vláde? Ideme sa medzi sebou od vtedy pozabíjať, pretože spoločnosť je ako tlakový hrniec, ktorému sa upchal ventil. Koľko nenávisti je medzi národom Slovákov rozosiatej a prečo? Prečo roduverní Slováci sú odstraňovaní z najvyšších postov a niektorí trpia viacej, ako za komunizmu? Kto traumatizuje už roky slovenskú spoločnosť, keď sme ochotní kvôli politike sa začať vraždiť? Koľko Gauliederov ešte zomrie?!

Čo sa stane, keď sa spoločnosť rozhodne Georga Sorosa odstaviť, ako sa to stalo pred pár dňami v Maďarsku? Rozpúta u nás vojnu, ako to urobil na Ukrajine? Maďarsko Sorosov tretí sektor zákonom odmietlo a pozrite sa, čo sa začalo diať. Soros sa ide stretnúť s najvyššími predstaviteľmi EÚ, aby prijali závery, ako budú „neposlušného“ Orbána riešiť! Uvedomujeme si, že Soros nie je oficiálny predstaviteľ žiadnej krajiny a jedná s lídrami EÚ, ako by bol prezidentom Spojených štátov?

A presne to isté, sa deje v slovenskej justícii cez tretí sektor, ktorý je financovaný hlavne Sorosom.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Mária Vidomská
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis