Ukrajina ruší sociálne benefity

Add Comment

Ukrajina prestala vyplácať sociálne dávky dôchodcom, veteránom 2.svetovej vojny, osobám so zdravotným postihnutím a likvidátorom černobyľskej katastrofy na základe decembrového zákona o stabilizácii finančnej situácie štátu. Ten zahŕňa prakticky všetky sociálne zvýhodnené skupiny, bez definície mechanizmu o poskytovaní cielenej pomoci nízkopríjmovým vrstvám.

Kyjev anuloval výhody a finančné benefity pre bývalých väzňov nacistických koncentračných táborov a držiteľov niektorých sovietskych titulov, v oblasti dopravy a zdravotnej starostlivosti. Kompenzácie pre rodiny s deťmi žijúce v oblastiach, ktoré sú kontaminované žiarením z černobyľskej havárie, už ďalej vyplácané nebudú.

Parlamentná opozícia sa domnieva, že úrad generálneho prokurátora by mal začať vyšetrovanie proti premiérovi Arsenijovi Jaceňjukovi, ktorý aktívne podporoval zrušenie benefitov a výsad.

Zdroj: TASS

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

  & Časopis